Ełk to czysta woda

W ciągu 25 lat działalności PWiK w Ełku miasto stało się symbolem czystej wody w kranach i rzekach

Pierwsze ełckie wodociągi wybudowali Niemcy w XIX wieku, ale jeszcze niespełna trzy dekady temu miasto borykało się z niedoborem czystej wody, a środowisko cierpiało wskutek odprowadzania nieczyszczonych ścieków. Przełom nastąpił w 1992 r. wraz z przejęciem infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej od struktur wojewódzkich przez samorząd miejski i powołaniem osobnej firmy. Rozpoczęte wówczas proekologiczne działania przyniosły efekty: od kilku lat wody w kranach jest pod dostatkiem, a wszystkie ścieki są oczyszczane, co zapewnia ochronę wód podziemnych i rzek: Ełk, Biebrzy, Narwi, Bugonarwi i Zalewu Zegrzyńskiego, skąd czerpie wodę m.in. Warszawa.

– Naszą troską jest dbałość o klienta poprzez jakość– zapewniaWojciech Jassak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku. – Wykorzystywane u nas technologie nie odstają od przodujących w Europie, a często je przewyższają. Do miejskich wodociągów podawana jest woda stołowa średniozmineralizowana, dezynfekowana promieniami ultrafioletowymi, zdatna bezpośrednio do picia bez żadnych obaw. Mamy jedną z najlepszych wód w Polsce, a odbiorcy płacą za nią umiarkowaną cenę.

Taki skok techniczny i technologiczny nie byłby możliwy bez skutecznego pozyskania i dobrego wykorzystania przez PWiK w Ełku funduszy unijnych, jak również dotacji z Ekofunduszu oraz kredytów i dotacji z NFOŚiGW. Od kilki lat przedsiębiorstwo realizuje dwuetapowy projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk”.  Uporządkowano już m.in. centrum starego miasta, naprawiono wszystkie ponadstuletnie kolektory, zbudowano duży strategiczny kolektor deszczowy, który odwadnia centrum przy nawałnicach, a także sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową na osiedlach jeszcze nią nie objętych. Ustabilizowało się ciśnienie w systemie wodociągowym. Wyeliminowano przesączanie wód ściekowych do gruntu, zniknęły szamba i dzikie wpływy, w rzece pojawiły się ryby łososiowate, a jezioro zostało poddane renaturalizacji. Poprawiły się warunki życia i zdrowia mieszkańców poprzez podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego. Powstały podstawy do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki.

Równolegle unowocześniono gospodarkę osadami ze ścieków.– Wykorzystujemy je jako źródło masy organicznej humusowej, która w procesie fermentacji wytwarza metan zużywany do produkcji energii elektrycznej, a następnie jest suszona, prasowana, kompostowana i sprzedawana rolnikom jako nawóz organiczny pod pszenicę i rzepak – wyjaśniaMarek Przybysz, główny technolog PWiK w Ełku i kierownik Jednostki Realizującej Projekt.– Dzięki wytwarzanej energii i odzyskowi ciepła cały proces jest niemal samowystarczalny.

Obecnie spółka realizuje drugi etap projektu. Obejmuje on dziewięć szczegółowych zadań polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej kilku osiedli, przebudowie wodociągu magistralnego – łącznie wymianie ok. 20 km rur – budowie zlewni ścieków oraz przebudowie technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

Koszt tych inwestycji to nieco ponad 33 mln zł, przy czym dotacje unijne wynoszą ponad 21 mln zł, a środki własne spółki to 12 mln zł. Finał przewidywany jest na koniec 2020 r.

– W ciągu naszej działalności udało nam się pozyskać ok. 100 mln zł samych dotacji – zaznacza prezes W. Jassak.– Te pieniądze, jak również środki własne zostały dobrze wykorzystane, osiągnęliśmy wszystkie cele ekologiczne i ekonomiczne. Wiemy, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to już ostatnia perspektywa finansowa uzyskania dotacji unijnych na inwestycje i staramy się wykorzystać ją jak najlepiej.

Marek F. Klimek

PWiK w Ełku produkuje rocznie około 2,8 mln m3 wody (od kilku lat ta liczba powoli, ale systematycznie rośnie), którą dostarcza do 40 miejscowości. Oczyszcza około 3 mln m3 ścieków oraz wytwarza w ciągu roku ponad dwa mln kWh energii elektrycznej. Zatrudnia 124 osoby. Nakłady na inwestycje od 1993 r. wyniosły 151 mln zł. W zasobach spółki znajduje się 147 km sieci wodociągowej i około 107 km sieci kanalizacyjnej. Rokrocznie w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez spółkę uczestniczy ok. 1,5 tys. dzieci i młodzieży.

Podziel się:

Nastepne

Na nowej kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim zyskali wszyscy

pon. lip 31 , 2017
ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim zapewnił kilkunastu tysiącom mieszkańców dostęp do kanalizacji Zakończony kilka miesięcy temu projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” dał miastu nową jakość ochrony środowiska i umożliwił skok cywilizacyjny pod niemal każdym względem. Jego koszt wyniósłponad 208 mln zł, z czego ponad 101 mln zł pozyskano w ramach funduszy europejskich. Zbudowano nową sieć kanalizacyjną oraz przepompownię ścieków, zmodernizowano sieć sanitarną, wymieniono kolektor tłoczny ścieków, […]
Na nowej kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim zyskali wszyscy – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie