Europosłowie o strategii farmaceutycznej UE: powinna gwarantować dostęp do bezpiecznych i tanich leków

Europosłowie wzywają do podjęcia skutecznych działań na poziomie krajowym oraz unijnym, aby zagwarantować wszystkim europejskim pacjentom bezpieczny i terminowy dostęp do podstawowych i innowacyjnych leków.

Europosłowie o strategii farmaceutycznej UE: powinna gwarantować dostęp do bezpiecznych i tanich leków – Monitor Rynkowy
European Union 2020 – Source : EP

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła 62 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się, zalecenia dotyczące wdrażania unijnej strategii farmaceutycznej i zmian w ramach legislacyjnych.

Eurodeputowani podkreślili potrzebę zwiększenia dostępności oraz przystępności cenowej leków, co będzie wymagało zajęcia się podstawowymi przyczynami niedoborów oraz zwiększenia przejrzystości procesu ustalania cen i publicznego finansowania prac badawczo-rozwojowych. W przyjętych zaleceniach wskazano również na potrzebę promowania zbiorowych negocjacji cen oraz wprowadzenia przepisów wspierających większą obecność na rynku leków generycznych i biopodobnych.

Europosłowie zaapelowali także, aby Komisja Europejska, państwa członkowskie i Europejska Agencja Leków opracowały system wczesnego ostrzegania o niedoborach leków, oparty na przejrzystej i scentralizowanej europejskiej platformie cyfrowej.

W dokumencie podkreślono również potrzebę, aby przemysł farmaceutyczny był w jak największym stopniu przyjazny wobec środowiska i neutralny klimatycznie przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do bezpiecznych i skutecznych terapii.

Wśród innych wyszczególnionych w dokumencie zaleceń znalazło się m.in. rozwijanie zdolności UE do zrównoważonej produkcji substancji czynnych, surowców i leków w celu zmniejszenia zależność od źródeł zewnętrznych. Eurodeputowani zaapelowali także o stworzenie systemu ułatwiającego prowadzenie dużych badań klinicznych koordynowanych na poziomie europejskim oraz o utworzenie szerszego politycznego forum farmaceutycznego wysokiego szczebla.

„Raport wzmacnia strategię farmaceutyczną UE w perspektywie kolejnej rewizji i aktualizacji prawodawstwa farmaceutycznego UE, umieszczając pacjentów w centrum polityki zdrowotnej. Musimy zdecydowanie zająć się niezaspokojonymi potrzebami medycznymi i wspierać dostęp do leków, promując jednocześnie zrównoważony rozwój naszych krajowych systemów opieki zdrowotnej. Musimy także wzmocnić partnerstwa publiczno-prywatne by wspierać autonomię i odporność europejskiego przemysłu farmaceutycznego” – powiedziała sprawozdawczyni dokumentu, hiszpańska europosłanka Dolors Montserrat.

Parlament Europejski będzie głosować nad raportem podczas listopadowej sesji plenarnej, której wyniki zostaną następnie uwzględnione w propozycjach Komisji dotyczących aktualizacji unijnych przepisów farmaceutycznych w 2022 roku.

25 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię farmaceutyczną dla Europy, której celem jest zapewnienie unijnej polityce farmaceutycznej odporności na kryzysy oraz wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w tej dziedzinie przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do leków po przystępnych cenach.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Marah Woolf - Siostra Księżyca

pon. paź 18 , 2021
Magiczna przygoda pełna niebezpieczeństw i romansów w świecie, w którym legendy stały się rzeczywistością. Vianne przeżyła atak demonów podczas ceremonii zaślubin Ezry i Wegi. Niestety wszystkie trzy siostry podstępem zostają wywiezione na dwór króla demonów Regulus usiłuje zmusić je, aby dostarczyły mu magiczne przedmioty, dzięki którym miałby nieograniczoną władzę Władzę, którą chciałby wykorzystać przeciwko całej ludzkości. Vianne ma niewiele czasu na znalezienie wyjścia z tej sytuacji. Jeśli jej się nie […]
Marah Woolf - Siostra Księżyca – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie