Urok Sadlinek

Turystyka, drogi, bezpieczeństwo i prospołeczność – to priorytety działania władz gminy Sadlinki

Sadlinki znalazły się wśród laureatów Symbolu Polskiej Samorządności 2018. Stało się tak dzięki dojrzałości, odpowiedzialności i konsekwentnej pracy organicznej władz niewielkiej, niespełna 6-tysięcznej gminy z budżetem ok. 24 mln zł i dochodami własnymi rzędu 5,5 mln zł rocznie. Jednak umiejętne gospodarowanie, w połączeniu ze skutecznym korzystaniem ze środków unijnych, to mocne atuty. Nie poskąpiła ich też natura: to teren atrakcyjny turystycznie. Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu wyróżnia się szczególnymi walorami geograficzno-przyrodniczymi. Jest urozmaicony źródliskami, strumieniami i tzw. gliniankami, porośniętymi obficie roślinnością leśną. Cennym tutejszym bogactwem są lasy. Właśnie dzięki ich mikroklimatowi gminie przybywa mieszkańców, np. z niedalekiego Kwidzyna. Ale walory Sadlinek to także sporo działań prospołecznych.

– Stawiamy mocno na turystykę, drogi oraz bezpieczeństwo, ale też realizujemy wiele projektów skierowanych do przedszkoli, szkół, seniorów czy osób niepełnosprawnych – zaznacza Elżbieta Krajewska, wójt gminy. – W tym roku pozyskaliśmy środki unijne na utworzenie Centrum Usług Integracji Społecznej i zaadaptowaliśmy budynek dla tych celów. Prowadzimy tam zajęcia i warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem, osób 50+, dzieci i młodzieży. Jest to bardzo złożony, szeroki projekt integrujący społeczeństwo.

Gmina zdobyła także środki na projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii poprzez dofinansowanie pieców, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Warto też wspomnieć o mniejszych, lecz istotnych dla mieszkańców inwestycjach, takich jak budowa placów zabaw, miejsc rekreacyjnych, remontów i doposażenia szkół i świetlic.

Jakub Lisiecki

– Staramy się, aby środki, które mamy do dyspozycji, jak najlepiej wykorzystać z myślą o naszych mieszkańcach. Musimy być silni i mądrzy w podejmowaniu codziennych decyzji – podkreślała wójt Elżbieta Krajewska, odbierając Symbol Polskiej Samorządności

Podziel się:

Nastepne

Siedmiomilowe kroki Międzychodu

wt. paź 16 , 2018
Upływająca kadencja była pierwszą, w której funkcję burmistrza Międzychodu sprawował Krzysztof Wolny. O tym, co udało się osiągnąć, jak zmieniła się gmina, czy odniosła sukces i jak ambitne ma plany na przyszłość, mówi burmistrz w rozmowie z Anną Knapek Rok wyborczy to zawsze czas podsumowań. Jakie były ostatnie lata dla Międzychodu?  Początki były trudne jak zawsze, ale dużo dało mi ośmioletnie doświadczenie bycia radnym. W codziennej pracy najważniejsze było powierzanie […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie