Elbląski model rozwoju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu rozpoczęła jubileuszowy rok akademicki. Uczelnia od 20 lat systematycznie inwestuje w nowoczesne i wysokiej jakości kształcenie. Świetnie układa się jej współpraca z biznesem

W elbląskiej uczelni mocno stawia się na rozwój oraz realizację nietuzinkowych projektów, również tych z udziałem przedsiębiorców działających w województwie warmińsko-mazurskim. –Przygotowujemy się do realizacji dwóch projektów infrastrukturalnych– mówiprof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. – Postanowiliśmy stworzyć nowoczesną przestrzeń z myślą o studentach realizujących swoje pasje w kołach naukowych. Powołamy do życia dwa laboratoria, które będą poświęcone wiodącym badaniom naukowym naszej uczelni.Mam na myśli ochronę środowiska, głównie związaną z Zalewem Wiślanym, będziemy rozwijać technologią dronów w specjalnie do tego stworzonym ośrodku eksperymentalnym. Inwestujemy też w modelowanie 3D, w którym mamy już pewne sukcesy. Nasz zespół w tej technice zamodelował serce dziecka.Dzięki temu kardiochirurdzy mogą zobaczyć konfigurację serca z naczyniami jeszcze przed operacją.

Nieustanny rozwój uczelni to tworzenie wciąż nowych kierunków i specjalności studiów dostosowanych do pojawiających się potrzeb rynku pracy. Obecnie w PWSZ w Elblągu kształci się blisko 3,5 tys. studentów w czterech instytutach: Politechnicznym, Informatyki Stosowanej, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-językowym. W celu zapewnienia młodym ludziom międzynarodowego poziomu kształcenia, dziesięć lat temu uczelnia wprowadziła nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS – European Credit Transfer System). Działający na uczelni System Boloński umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pilotażowy projekt

Z inicjatywy rektora uczelni prof. Zbigniewa Walczyka opracowano i wdrożono w Polsce pilotażowy projekt praktyk zawodowych. W jego ramach zaangażowanych zostanie 7000 żaków państwowych wyższych szkół zawodowych z całego kraju. Całkowity budżet projektu wynosi 136 mln zł. Uczelnia z Elbląga nieprzerwanie zwiększa liczbę umów z przedsiębiorcami, dzięki którym studenci mogą odbywać tak ważne dla ich przyszłej kariery zawodowej praktyki zawodowe. Podpisanych umów jest już 600. Pozwala to studentom osiągnąć najlepsze – bo praktyczne – przygotowanie do zawodu, uzyskać kwalifikacje cenione na rynku pracy już w trakcie nauki, co jest ogromnym atutem dla osób, które po obronie pracy dyplomowej wchodzą na rynek. –Chcemywypracować ogólnopolski, jednolity system praktyk w publicznych uczelniach zawodowych na kierunkach studiów o profilach praktycznych. Proszę pamiętać, że praktyczne kształcenie to warunek wysokiego stopnia zatrudnialności absolwentów – wyjaśnia prof. Zbigniew Walczyk.

W ramach projektu studenci poszerzą wiedzę zdobytą w czasie studiów. Zdobędą tak potrzebne umiejętności jak praca zespołowa, należyty stosunek do pracy i innych współpracowników. Zapoznają się z organizacją i funkcjonowaniem oraz wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym miejsc, do których trafią na praktyki.

Współpraca z biznesem

Nominowana do tytułuEuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017PWSZ w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, a także jego ogólnej innowacyjności. Posiada nowoczesną bazę lokalowo-labolatoryjną, zdolności organizacyjne, jak również kadrę dydaktyczno-naukową.Właściwe wykorzystanie tego potencjału z pewnością może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno Elbląga, jak i całego regionu. Dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym. W jego skład wchodzi Centrum Transferu Technologii. – Jesteśmy ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną PWSZ w Elblągu, prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości. W tych obszarach organizujemy i ułatwiamy współpracę działających u nas programów priorytetowych, badawczych i naukowych –opowiadadr inż. Stanisław Kwitnewski, dyrektor Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu.

Warto dodać, że elbląska uczelnia rok temu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, czyli internetowej bazy usług rozwojowych w formie systemu teleinformatycznego przez PARP. Skorzystają na tym zarówno nauka, jak i szeroko pojęty biznes.

Dariusz Brombosz

Podziel się:

Nastepne

InnoEnergy wybrało najlepszy start-up

pon. paź 30 , 2017
Podczas regionalnego półfinału konkursu Power Up! organizowanego przez InnoEnergy wybrany został najlepszy start-up z branży energetycznej. Na finale w Budapeszcie Polskę reprezentować będzie Solato Zwycięzcy polskiego półfinału, który odbył się z początkiem października br. – braciaPiotr i Maciej Murawscy– zaprezentowali rozwiązanie, którego ideą jest połączenie wszystkich elektrycznych urządzeń grzewczych w domach w jeden duży organizm, który współpracuje z dostawcami prądu tak, by umożliwić korzystanie z energii elektrycznej w najbardziej optymalny […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie