Gmina z planem

Kujawsko-pomorska gmina Koneck na czele z wójtem Ryszardem Borowskim została nagrodzona tytułem Symbol Polskiej Samorządności 2018

Największym zaplanowanym przedsięwzięciem na terenie gminy jest budowa nowoczesnej sieci światłowodowej. Działania te związane są ze współfinansowanym ze środków unijnych Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Sieć światłowodowa zostanie doprowadzona do gospodarstw domowych i placówek oświatowych. Umożliwi to szkołom dołączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, której celem jest połączenie siecią wszystkich placówek w Polsce. Na terenie Konecka, z inicjatywy Ryszarda Borowskiego – wójta gminy, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu dwóch powiatów: aleksandrowskiego i radziejowskiego, z przedstawicielami wykonawcy zadania. Spotkanie związane było z ujednoliceniem stawek urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych i powiatowych. Na terenie gminy planowane są projekty realizowane z funduszy unijnych, m.in. budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych, co umożliwi połączenia komunikacyjne z ościennymi gminami. W 2018 r. zrealizowanych zostało wiele projektów z funduszy unijnych, m.in.: przebudowa stacji uzdatniania wody w Konecku wraz z budową studni głębinowej oraz termomodernizacja budynku gimnazjum w Konecku wraz z wykonaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Łączne kwoty wymienionych projektów to ponad 2,67 mln zł, z czego kwota dofinansowania z funduszy unijnych to ponad 1,5 mln zł. Po ośmiu latach od zamknięcia, z inicjatywy władz gminy został ponownie otwarty posterunek policji, obejmujący swym działaniem gminy Koneck, Bądkowo i Zakrzewo. Mieści się on w zwolnionych pomieszczeniach po dawnym gimnazjum.

Agnieszka Moj

Podziel się:

Nastepne

Dobra „Kalwarianka”

wt. lis 6 , 2018
„Kranówka” jest tańsza od wody sprzedawanej w sklepach, zdrowa i smaczna Czysta woda w kranach i bezpieczne środowisko to priorytety działania ZGK w Górze Kalwarii odległej zaledwie ok. 30 km od Warszawy. W ostatnich latach gruntownie zmodernizowano systemy uzdatniania wody w gminie, co wpłynęło na znaczącą poprawę jej jakości. – Od wielu lat modernizujemy sieć wodno-kanalizacyjną, aby zapewnić wysokiej jakości wodę mieszkańcom gminy. Dzięki zrównoważonej gospodarce i pozyskanym z Unii […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie