Dobra „Kalwarianka”

„Kranówka” jest tańsza od wody sprzedawanej w sklepach, zdrowa i smaczna

Czysta woda w kranach i bezpieczne środowisko to priorytety działania ZGK w Górze Kalwarii odległej zaledwie ok. 30 km od Warszawy. W ostatnich latach gruntownie zmodernizowano systemy uzdatniania wody w gminie, co wpłynęło na znaczącą poprawę jej jakości. – Od wielu lat modernizujemy sieć wodno-kanalizacyjną, aby zapewnić wysokiej jakości wodę mieszkańcom gminy. Dzięki zrównoważonej gospodarce i pozyskanym z Unii Europejskiej środkom na realizację inwestycji możliwe jest utrzymywanie opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych na niskim poziomie – zapewnia Jerzy Pełka, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Człowiek powinien dostarczać litr wody na 30 kg masy ciała, co przekłada się na około 1,5–3,5 litrów wody dziennie. Według szacunków ZGK, 1000 litrów butelkowanej wody to koszt rzędu 850 zł, ale ta sama ilość tego drogocennego płynu kosztuje w ZGK tylko ok. 4 zł. Korzystanie z jej źródła pozwala nie tylko na poprawę domowego budżetu, ale jest również zasadne z perspektywy eksploatacji zasobów naturalnych i ochrony środowiska z uwagi na eliminację jednorazowych butelek.

Danuta Klimek


ZGK Sp. z o.o. otrzyma ponad 23 mln zł unijnego wsparcia na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria. Umowę w tej sprawie w maju br. podpisały w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie: dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz prezes ZGK Sp. z o.o. w Górze Kalwarii Jerzy Pełka w obecności burmistrza Dariusza Zielińskiego. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 44 mln zł. Będzie on finansowany ze środków Unii Europejskiej, jak również z własnych środków beneficjenta (ZGK) oraz wspomagany z budżetu gminy. – Dzięki projektowi zostaną zrealizowane inwestycje zapewniające rozwój naszego terenu – podkreśla Jerzy Pełka. – Te działania mają znaczący wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. W ramach projektu zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Moczydłowie. Osad pochodzący z naszych ścieków będzie znacznie lepiej przetwarzany i łatwiej zagospodarowywany. Ponadto  zostanie przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w mieście, co zminimalizuje awaryjność i poprawi ciągłość przesyłu. Następnie zostanie gruntownie zmodernizowana stacja uzdatniania wody Kalwaryjska – i tu zadbaliśmy również o edukację ekologiczną najmłodszych – istniejący budynek SUW na Kalwaryjskiej zostanie dostosowany do prowadzenia zajęć dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. eksploatuje obecnie 260 km sieci wodociągowej wraz z 8 stacjami uzdatniania wody oraz ponad 140 km sieci kanalizacyjnej, ok. 60 przepompowni ścieków i 2 oczyszczalnie. Spółka zapewnia również dostawę ciepła systemowego do budynków i mieszkań.

Podziel się:

Nastepne

Strategia oparta na doświadczeniu

wt. lis 6 , 2018
Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową wyróżnia stosowany w niej system zarządzania oparty o 61-letnie doświadczenia i przemyślaną strategię eksploatacji zasobów, jak i demokrację spółdzielczą Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaliczana jest do największych w Polsce. Rozpoczęła działalność w latach 50. XX wieku. Założona przez 19-osobową grupę pracowników katowickiego „Inwestprojektu”, na trwałe wpisała się w mapę współczesnych Katowic. W trakcie swej ponad 60-letniej działalności rozwinęła się z małego zrzeszenia zarządzającego kilkoma budynkami w jedną z […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie