Łukasiewicz–EMAG zapewnia cyfrowe wsparcie na najwyższym poziomie

Specjalizujący się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych  Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, wchodzący w struktury Sieci Badawczej Łukasiewicz, zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem oraz sztuczną inteligencją. Do tego dochodzi analiza danych, idea Smart Cities, cyfrowe usługi publiczne, IoT, Przemysł 4.0 oraz Dostępność Plus.

Dodatkowo działalność B+R Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG wspomagana jest usługami w akredytowanych laboratoriach. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację oraz bezpieczeństwo informatyczne kraju. Współtworzy „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria oraz współrealizuje projekt przewidujący uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. 
Kompetencje Łukasiewicz–EMAG koncentrują się na 4 podstawowych obszarach działalności Łukasiewicza: transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności, zdrowiu oraz na zrównoważonej gospodarce i energii. 

– Łukasiewicz–EMAG realizuje współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi z kraju i z zagranicy, klastrami, Centrami Zaawansowanych Technologii i Platform Technologicznych oraz jednostkami w strukturach samorządowych. Obecnie tworzymy rozwiązania informatyczne m.in. z obszaru analizy ryzyka, ciągłości działania, zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji, systemów wspomagania decyzji i analizy danych, elektronicznych kart badania klinicznego (eCRF – red.) oraz przetwarzania danych wrażliwych, w tym pseudonimizacji danych – mówi dr inż. Artur Kozłowski, dyrektor instytutu. 

Ponadto Łukasiewicz–EMAG prowadzi badania z wykorzystaniem narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej oraz przetwarzania e-wniosków i e-dokumentów. Instytut oferuje też specjalistyczne rozwiązania związane z obszarem nowoczesnych technologii dla przemysłu (m.in. motoryzacyjnego), szczególnie w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.


Centrum Usług Bezpieczeństwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, chcąc zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla swoich partnerów biznesowych oraz kompleksową ochronę i minimalizację ilości słabych punktów, realizuje szereg usług z różnych obszarów bezpieczeństwa. Zalicza się do tego w szczególności obszar formalny, proceduralny oraz techniczny. Realizacja tych usług jest przeprowadzana przez Centrum Usług Bezpieczeństwa Łukasiewicza – EMAG (CUBE – red.), w skład którego wchodzą analitycy SOC, Audytorzy Wiodący norm ISO związanych z bezpieczeństwem, pentesterzy, socjotechnicy oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem informacji niejawnych czy systemami ochrony fizycznej. 

– Bez konieczności pokaźnych inwestycji we własną infrastrukturę, przedsiębiorca natychmiast może zacząć ochraniać swój biznes przed cyberatakami, korzystając z naszych zasobów – dodaje dr inż. Artur Kozłowski. – Bazujemy na pracy ekspertów z obszarów cybrsecurity i sztucznej inteligencji, a także na sprawdzonych procesach i skutecznych technologiach, realizując proaktywny monitoring, analizę zdarzeń i reakcje na incydenty. Sprawą nadrzędną jest ochrona dająca gwarancję ciągłości procesów biznesowych oraz wartości intelektualnej i reputacji, ponieważ atak hakera może wyłączyć z działania nawet całą fabrykę i linię technologiczną, co wygenerować może wielomilionowe straty (np. w przypadku branży automotive)

Co więcej, współpraca z CUBE to dostęp do najnowszych technologii, pełne wsparcie specjalistów IT dla posiadanych już przez przedsiębiorcę kadr informatyków oraz stały monitoring. Z perspektywy finansowej to zdecydowana redukcja kosztów związanych z utrzymaniem i aktualizowaniem własnych systemów bezpieczeństwa, a także natychmiastowy dostęp do pełnej wartości technologii.

Laboratorium bezpieczeństwa

Wykonujące ocenę bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych Laboratorium ITSEF (IT Security Evaluation Facility) stanowi kolejną propozycję dla partnerów biznesowych. Jego działania dotyczą zarówno oprogramowania, jak i komponentów sprzętowych i sprzętowo-programowych, w obszarach takich jak m.in. motoryzacja, teleinformatyka, energetyka i inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentne opomiarowanie, przemysłowe systemy automatyki i sterowania, Internet rzeczy (IoT), sieci telekomunikacyjne, administracja publiczna czy elementy infrastruktury krytycznej. Skuteczność zabezpieczeń stosowanych w produkcie IT weryfikowana jest w trakcie niezależnej oceny, wykonywanej przez wykwalifikowany zespół ewaluatorów, przy użyciu wyspecjalizowanej aparatury i narzędzi. 

– W trakcie oceny badana jest dokumentacja produktu, wykonywany jest audyt środowiska rozwojowego produktu oraz testy funkcjonalne, analiza podatności i testy penetracyjne. Ocena realizowana jest ze szczegółowością i rygorem zdefiniowanym zgodnie z założonym poziomem uzasadnionego zaufania do oceny EAL, czyli Evaluation Assurance Level, z wykorzystaniem metodyki oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego ISO/IEC 18045 (CEM – Common Evaluation Methodology). Normy Common Criteria zawierają kryteria oceny produktu pod względem projektowania, architektury zabezpieczeń, środowiska rozwojowego i cyklu życia produktu, testowania funkcjonalnego, a także analizy podatności – wyjaśnia dr inż. Artur Kozłowski.

Uzupełnienie oferty Łukasiewicz–EMAG stanowi nowopowstałe Laboratorium Radia i Łączności Bezprzewodowej. Laboratorium wykonuje testy produktów „inteligentnych”, czyli komunikujących się za pośrednictwem bezprzewodowej transmisji danych lub posiadających komponent radiowy oraz urządzenia telekomunikacyjne typu 2G, 3G i 5G. W Laboratorium badania wykonywane są pod kątem zgodności z Europejską dyrektywą RED (2014/53/EU). Umożliwiają szybki dostęp badanych produktów do rynku UE, jednocześnie dając użytkownikom pewność korzystania z produktów bezpiecznych.

Zaawansowana analiza danych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oferuje również kompleksowe usługi wykorzystania danych. Bazując na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, opracowywane są dedykowane dla różnych branż rozwiązania i technologie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji procesów, prognozowania zdarzeń, optymizacji decyzji czy bezpieczeństwa i utrzymania predykcyjnego (PdM).

– Tworzymy zaawansowane rozwiązania i systemy bazujące zarówno na znanych, jak i unikalnych algorytmach analitycznych, służące do wspomagania codziennej, operacyjnej działalności, zwiększające niezawodność i poprawiające wydajność, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Budujemy na bazie znanych i unikalnych algorytmów analitycznych zaawansowane systemy wspomagania decyzji działające w m.in. w obszarze przemysłu, medycyny, administracji publicznej i edukacji.  Oferujemy usługi i wdrażanie rozwiązań związanych z tworzeniem oprogramowania dla firm sektora MŚP. W szczególności naszym celem jest rozszerzenie obszaru zastosowań zaawansowanej analizy danych na sektor przemysłowy – dodaje dr inż. Artur Kozłowski.

Poprawa niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa to obecnie jedne z najważniejszych priorytetów dla organizacji przemysłowych i przedsiębiorstw. Koncentrują one wysiłki i zasoby na kontrolowanie kosztów, maksymalizację wartości produkcji i prowadzonych inwestycji. Predictive Maintenance pomaga organizacjom uzyskać najwyższy zwrot z krytycznych aktywów, wspierając programy konserwacji predykcyjnej (PdM). Rozwiązania Predictive Maintenance zapewniają wczesne powiadamianie i diagnozowanie problemów ze sprzętem na kilka dni, tygodni lub miesięcy przed awarią. Pomaga to organizacjom intensywnie korzystającym z zasobów skrócić przestoje sprzętu, zwiększyć niezawodność i poprawić wydajność, jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne i konserwacyjne.

Adrian Morel

Podziel się:

Nastepne

W Polsce odbył się obóz treningowy do jednych z największych na świecie zawodów dla młodych talentów

śr. paź 26 , 2022
ICPC to jeden z największych konkursów programistycznych na świecie. Każdego roku bierze w nim udział około 60 tys. studentów, młodych matematyków i programistów z kilkudziesięciu państw świata, którzy szkolą się pod okiem wybitnych ekspertów.  W tym roku po raz pierwszy ogólnoeuropejski obóz treningowy ICPC odbywał się w Polsce, przy współpracy Huaweia i Uniwersytetu Wrocławskiego. Eksperci oceniają, że polscy studenci mają w takich zawodach duże szanse ze względu na wysokie kompetencje technologiczne, kreatywność i umiejętność pracy w grupie. ICPC Training […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie