MZGOK inwestuje 

Ponad 23 mln zł – tyle wyniosły w ostatnich kilku latach łączne nakłady inwestycyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

– Odnowiliśmy park maszynowy, przeprowadziliśmy modernizację sortowni, zakupione zostały okoliczne działki i przygotowano dokumenty na budowę kolejnych instalacji drugiej linii termicznego przekształcania odpadów oraz biogazowni – wylicza Henryk Drzewiecki, prezes zarządu MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. – Za nami wiele działań organizacyjno-technologicznych wpływających na poprawę środowiska. Po długim okresie przygotowań w trakcie realizacji są już kolejne inwestycje, m.in. budowa nowej kompostowni, stacji tankowania paliw oraz instalacji monitoringu wizyjnego. Wkrótce nastąpi także oficjalne odebranie zbudowanego zadaszenia placu magazynowego odpadów komunalnych.

Największa samorządowa inwestycja w postaci Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spisuje się doskonale. Potwierdzają to twarde dane: MZGOK przyjął z subregionu konińskiego już 713 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, które trafiły do instalacji ich termicznego przekształcenia na ciepło i energię elektryczną. W kogeneracji zostało wyprodukowanych 1169 tysięcy GJ ciepła dla mieszkańców Konina oraz ponad 360 tysięcy MWh energii elektrycznej.

Z kolei do zmodernizowanej sortowni spółka przyjmuje rocznie blisko 15 tys. ton odpadów selektywnie zebranych, skąd po doczyszczeniu trafiają one do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem.

Działalność firmy odbywa się z zachowaniem szczególnie zaostrzonych standardów i dbałością o środowisko naturalne. Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja SNCR – Selektywnej Redukcji Katalitycznej Związków Azotu, projektu zmniejszającego emisję tlenków azotu do atmosfery.

Z odpadów biodegradowalnych zakład produkuje organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie Magno Hortis. Łącznie w latach 2019 – 2022 powstało już ponad 17 tys. Mg tego ulepszacza. Jego odbiorcami byli m.in. mieszkańcy, samorządy oraz firmy zajmujące się zagospodarowaniem terenów zielonych.

Wysiłki MZGOK w Koninie są uznawane i doceniane. Tylko w roku 2023 spółka odebrała dziewięć wyróżnień, m.in. nagrodę EkoSymbol, przyznaną przez Monitor Biznesu za znakomite zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dwie nagrody Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR. Firma zdobyła je za działania organizacyjno-techniczne oraz innowacyjne rozwiązania dla bioróżnorodności i terenów zielonych.

Opr. Joanna Drzazga-Lisiecka

Podziel się:

Nastepne

Ekologiczny walec dla azotu i antybiotyków

pon. mar 18 , 2024
Rozwiązanie technologiczne proponowane przez Multibio Oczyszczalnie jest ekologiczne, energetyczne i bezpieczne. Główną rolę odgrywa w nim nadtlenek wodoru H2O2. To technologia, w której przereagowany ze ściekami nadtlenek wodoru rozkłada się na produkty resztkowe: tlen i wodę … a to oznacza, że następuje utlenienie zanieczyszczeń w ściekach, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany masy substancji i łączenia się wiązaniami nowych substancji chemicznych, ale do ich redukcji. Wytworzone rodniki OH* niszczą długie wiązania […]
ekologiaekologia

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie