MZGOK inwestuje 

Ponad 23 mln zł – tyle wyniosły w ostatnich kilku latach łączne nakłady inwestycyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

– Odnowiliśmy park maszynowy, przeprowadziliśmy modernizację sortowni, zakupione zostały okoliczne działki i przygotowano dokumenty na budowę kolejnych instalacji drugiej linii termicznego przekształcania odpadów oraz biogazowni – wylicza Henryk Drzewiecki, prezes zarządu MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. – Za nami wiele działań organizacyjno-technologicznych wpływających na poprawę środowiska. Po długim okresie przygotowań w trakcie realizacji są już kolejne inwestycje, m.in. budowa nowej kompostowni, stacji tankowania paliw oraz instalacji monitoringu wizyjnego. Wkrótce nastąpi także oficjalne odebranie zbudowanego zadaszenia placu magazynowego odpadów komunalnych.

MZGOK inwestuje  – Monitor Rynkowy

Największa samorządowa inwestycja w postaci Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spisuje się doskonale. Potwierdzają to twarde dane: MZGOK przyjął z subregionu konińskiego już 713 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, które trafiły do instalacji ich termicznego przekształcenia na ciepło i energię elektryczną. W kogeneracji zostało wyprodukowanych 1169 tysięcy GJ ciepła dla mieszkańców Konina oraz ponad 360 tysięcy MWh energii elektrycznej.

Z kolei do zmodernizowanej sortowni spółka przyjmuje rocznie blisko 15 tys. ton odpadów selektywnie zebranych, skąd po doczyszczeniu trafiają one do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem.

Działalność firmy odbywa się z zachowaniem szczególnie zaostrzonych standardów i dbałością o środowisko naturalne. Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja SNCR – Selektywnej Redukcji Katalitycznej Związków Azotu, projektu zmniejszającego emisję tlenków azotu do atmosfery.

Z odpadów biodegradowalnych zakład produkuje organiczny środek poprawiający właściwości gleby o nazwie Magno Hortis. Łącznie w latach 2019 – 2022 powstało już ponad 17 tys. Mg tego ulepszacza. Jego odbiorcami byli m.in. mieszkańcy, samorządy oraz firmy zajmujące się zagospodarowaniem terenów zielonych.

Wysiłki MZGOK w Koninie są uznawane i doceniane. Tylko w roku 2023 spółka odebrała dziewięć wyróżnień, m.in. nagrodę EkoSymbol, przyznaną przez Monitor Biznesu za znakomite zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dwie nagrody Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR. Firma zdobyła je za działania organizacyjno-techniczne oraz innowacyjne rozwiązania dla bioróżnorodności i terenów zielonych.

Opr. Joanna Drzazga-Lisiecka

Podziel się:

Nastepne

Ekologiczny walec dla azotu i antybiotyków

pon. mar 18 , 2024
Rozwiązanie technologiczne proponowane przez Multibio Oczyszczalnie jest ekologiczne, energetyczne i bezpieczne. Główną rolę odgrywa w nim nadtlenek wodoru H2O2. To technologia, w której przereagowany ze ściekami nadtlenek wodoru rozkłada się na produkty resztkowe: tlen i wodę … a to oznacza, że następuje utlenienie zanieczyszczeń w ściekach, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany masy substancji i łączenia się wiązaniami nowych substancji chemicznych, ale do ich redukcji. Wytworzone rodniki OH* niszczą długie wiązania […]
ekologia

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie