Ekologiczny walec dla azotu i antybiotyków

Rozwiązanie technologiczne proponowane przez Multibio Oczyszczalnie jest ekologiczne, energetyczne i bezpieczne. Główną rolę odgrywa w nim nadtlenek wodoru H2O2. To technologia, w której przereagowany ze ściekami nadtlenek wodoru rozkłada się na produkty resztkowe: tlen i wodę

… a to oznacza, że następuje utlenienie zanieczyszczeń w ściekach, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany masy substancji i łączenia się wiązaniami nowych substancji chemicznych, ale do ich redukcji. Wytworzone rodniki OH* niszczą długie wiązania chemiczne pod wpływem pogłębionego utleniania, dzięki czemu substancje trudne stają się podatne na oczyszczenie biologiczne. Wykorzystanie tej technologii znacząco przewyższa typowe, obecnie stosowane warianty chemicznego oczyszczania ścieków. Możliwe jest utlenienie trudnorozkładalnych substancji i oczyszczenie ścieków bez wtórnej szkody poprzez nasycenie wód powierzchniowych solami powstałymi drogą wymiany z koagulantami.

Redukcja azotu = redukcja kosztów

Typowe metody mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków zwłaszcza w małych i średnich oczyszczalniach komunalnych nie radzą sobie wystarczająco z ładunkami zanieczyszczeń rozpuszczonych w ściekach, zawierających duże ilości związków azotu. Dodatkowym problemem są substancje trudne, hamujące procesy nitryfikacji i denitryfikacji, między innymi sole nieorganiczne czy chlor stosowany do dezynfekcji wody. Azot oraz trudnorozkładalne i nierozkładalne frakcje rozpuszczone chemicznego zapotrzebowania na tlen to parametry, które znacząco niekorzystnie wpływają na przebieg klasycznych mechaniczno-biologicznych metod oczyszczania, ponieważ powodują nadmierny przyrost osadu czynnego, zaburzając gospodarkę osadową i zmniejszając wydajność oczyszczania, a co za tym idzie: obniżają jakość ścieków oczyszczonych. Szczególnym problemem są wytwarzane podczas odwadniania osadu odcieki po prasie, które zawierają skoncentrowane ilości ChZT, azotu oraz flokulantów. Odcieki te są problematyczne ze względu na ich ponowne zawracanie do oczyszczania w reaktorach biologicznych. Wtórnie zasilają osad czynny skoncentrowanym azotem, co powoduje efekt spirali, konieczność dalszego odwadniania osadu. Jest to jednak nie tylko problem ekologiczny, ze względu na źle oczyszczone ścieki, ale również ekonomiczny, zwłaszcza w małych i średnich oczyszczalniach komunalnych, gdzie według danych rocznie na utylizację osadów nadmiernych wydaje się istotną część budżetu oczyszczalni. Technologia proponowana przez Multibio pozwala na redukcję do 86% azotu.

Usuwanie związków toksycznych i antybiotyków

Nadtlenek wodoru dzięki swoim właściwościom może być stosowany wszechstronnie, nie tylko do usuwania azotu. W zależności od specyfiki zawartych w ściekach substancji, może być z powodzeniem wykorzystywany do neutralizacji antybiotyków w pojedynkę, bądź z wykorzystaniem promieniowania UV, a także w procesie Fentona i foto-Fentona. Wybrane sterydy i antybiotyki oraz pozostałe substancje mieszaniny ścieków wykazują różną odporność na działanie metod pogłębionego utleniania AOPs. Prowadzone badania potwierdzają jednak możliwość usuwania od 80% do 100% substancji toksycznych, w zależności od ich synergii i zastosowanego procesu AOP. Odpowiednio dopasowana instalacja pozwala na likwidację niebezpiecznych związków z grupy toksycznych, cytotoksycznych i genotoksycznych. Technologia może być zastosowana u źródła, w szpitalach i placówkach medycznych lub w oczyszczalniach, tak aby ścieki bez tych substancji trafiły do wód powierzchniowych.

Multibio Oczyszczalnie sp. z o.o.

Telefon: 12/2650016

biuro@multibio.pl

Podziel się:

Nastepne

Proponowany system kaucyjny nie jest EKO

pon. mar 18 , 2024
KOM-EKO S.A. z Lublina jest przykładem nowoczesnego podmiotu zarządzającego odpadami, który z sukcesami realizuje wymagane do tej pory poziomy recyklingu. Według Marcina Benbenka, prezesa zarządu, może to ulec zmianie w ślad za wprowadzeniem proponowanego modelu systemu kaucyjnego  Recykling jest kluczowy dla zarządzania odpadami, a Polska stoi przed wyzwaniem osiągnięcia ambitnych celów. W 2023 roku kraj miał za zadanie przekazać do recyklingu 35% odpadów komunalnych, a w kolejnych latach progi te […]
ekologiaekologia

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie