NOWA miara czasów

Jastrzębie-Zdrój – tutaj działa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa”, jedna z młodszych, ale i największych w regionie

SM „Nowa” dołączyła do wielkiej spółdzielczej rodziny w 1996 r. z zasobami wydzielonymi z majątku Jastrzębskiej Spółki Węglowej w czterech gminach na 83 ha terenów, zabudowanych 141 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej prawie 700 tys. m² i 12 pawilonami usługowo-handlowymi.

Działania w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w zakresie niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania spółdzielnia realizuje w oparciu o wytyczone długoterminowe kierunki rozwoju. Władze postawiły na planowe podejście do gospodarki remontowej i utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym. Najważniejsze przedsięwzięcia to: likwidacja azbestu (50 ton), termomodernizacja budynków (ukończono już 90%), modernizacja dźwigów osobowych oraz oświetlenia klatek schodowych w oparciu o LED i czujniki ruchu.

– Tworzony przez lata model w formie systematycznie doskonalonego zarządzania i realizacji dalekosiężnych planów, zapewniający naszym zasobom mieszkaniowym poprawę funkcjonalności i optymalizację kosztów utrzymania, potwierdza jego skuteczność – mówi Władysław Dydo, prezes SM „Nowa”. – Nie stwierdzamy żadnych istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju spółdzielni i realizacji zadań statutowych.

Spółdzielnia każdy rok zamyka dodatnim wynikiem finansowym i wypracowuje nadwyżkę dzieloną na wiosennym walnym zgromadzeniu. Stawia przy tym na nowoczesne rozwiązania technologiczne, na których opiera wizję rozwoju. Finansowanie wielomilionowych kosztów remontów i modernizacji wspomagane jest pozyskiwanymi środkami ze źródeł zewnętrznych tj. UE, WFOŚiGW oraz sprzedaży „białych certyfikatów”. Znaczne środki finansowe zgromadzone w formie funduszy umożliwiają spółdzielni realizację przedsięwzięć niedostępnych dla innych podmiotów. Remonty przyczyniają się do powiększania liczby miejsc parkingowych, zwiększania bezpieczeństwa osób i mienia dzięki nowym instalacjom monitoringu. W 2018 r. ocieplonych zostało kolejnych 9 budynków, łącznie termomodernizacja została wykonana w 125 obiektach. To wielkie przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2021 r. 

SM „Nowa” dba też o swoich członków. W ub. r. zbudowała siłownię na świeżym powietrzu dla osiedla Barbary przy ul. Jasnej. Organizuje wiele ciekawych imprez: zawody wędkarskie na stawie Papierniok w Żorach, konkurs na najlepiej ukwiecony i zadbany ogródek, na najładniejszą dekorację świąteczną na balkonach itp. Od wielu lat „Nowa” tworzy imprezy wspólnie z innymi spółdzielniami z woj. śląskiego, np. w Podlesicach współorganizuje piknik dla osób niepełnosprawnych i złaz mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Koneckie priorytety

czw. cze 27 , 2019
Koneck warto odwiedzić i wykorzystać jego walory. Przyszłość to ich jeszcze lepsze wykorzystanie Położona w woj. kujawsko-pomorskim gmina Koneck ma wiele atutów: korzystne położenie geograficzne (niewielka odległość do większych miast i bliskość drogi krajowej nr 91 oraz równoległej autostrady A1), duża różnorodność i dobra kondycja ekologiczna terenu, czyste środowisko naturalne, brak uciążliwych zakładów przemysłowych, bogate zasoby leśne, dobra jakość gleb, wysoki poziom organizacji gospodarstw rolnych, stabilna sytuacja finansowa gminy, otwarte […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie