Nowoczesne oblicze Portu Gdynia

Wielkie inwestycje Portu Gdynia, takie jak Magazyn Wysokiego Składowania czy Publiczny Terminal Promowy, jak również rozwijanie idei „Green Port”, pozwalają na obsługę światowych potentatów intensywnie rozwijającej się branży transportu morskiego. Do Portu Gdynia zawija coraz więcej i – co istotne – coraz większych statków handlowych i pasażerskich

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizuje największą inwestycję w historii swojego funkcjonowania. Budowa Portu Zewnętrznego jest częścią przyjętej przez władze spółki Strategii Portu Gdynia 2027. Koszt projektu, wraz z całą infrastrukturą potrzebną do jego zrealizowania, będzie liczony w miliardach złotych. Motyw rozwoju gdyńskiego portu jest jasny: sprostać konkurencji największych portów Morza Bałtyckiego oraz odpowiadać na potrzeby ciągle rosnącej branży kontenerowego transportu morskiego.

– Zwiększenie konkurencyjności, czyli jeszcze lepsze dostosowanie możliwości portu do oczekiwań rynku w realny sposób przyniesie nam wymierne korzyści ekonomiczne. Ilość transportowanych drogą morską kontenerów z roku na rok wzrasta. Realizowane przez nas inwestycje pozwolą na zwiększenie przychodów ZMPG, rozwój gospodarczy regionu, a co za tym idzie: większe wpływy do Budżetu Państwa – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Działania inwestycyjne zarządu spółki to jasny przekaz dla światowych przedstawicieli branży: port w Gdyni realizuje ideę zrównoważonego rozwoju, która przekłada się na zaufanie armatorów i ich przekonanie o silnej pozycji i dużej konkurencyjności ZMPG S.A. na Morzu Bałtyckim.

Rosnący potencjał przeładunkowy

Jedną z inwestycji towarzyszącą w drodze do rozbudowy zaplecza logistycznego Portu Gdynia była budowa Magazynu Wysokiego Składowania. Jest to istotny element Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Magazyn powstał na obszarze 30 tys. m2 i jest jednym z czterech planowanych, który już na etapie budowy znalazł najemcę. Będzie służył do przechowywania przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Otwarcie magazynu zbiegło się z transportem pomocy humanitarnej dla Zambii. Na pokładzie statku znalazły się 22 tony asortymentu medycznego, który trafi do 18 placówek prowadzonych przez polskich misjonarzy. Inicjatorem wsparcia medycznego dla Zambii zostały Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rezerw Materialnych oraz Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Była to największa w historii polskiego rządu rzeczowa pomoc humanitarna. ZMPG jako aktywny podmiot odpowiedzialny społecznie wspiera logistycznie polskie akcje mające na celu niesienie pomocy osobom w potrzebie. W uroczystości uczestniczyli Adam Meller, prezes ZMPG S.A., Michał Woś, minister – Członek Rady Ministrów, Anthony Mukwita, ambasador Zambii w Berlinie oraz Justyna Janiec-Palczewska, prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.

Coraz węcej promów

Kolejną realizacją na drodze rozwoju portu jest budowa Publicznego Terminalu Promowego, który ma na celu ułatwienie manewrowania promom o długości do ok. 240 m oraz skrócenie czasu ich obsługi w porcie. Przełoży się to realnie na zwiększenie zysków dla ZMPG, a te pozwolą na dalszy wzrost ekonomiczny. Niedawno odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Co ciekawe, ma on formę kotwicy będącą repliką tej, która znalazła się na historycznym statku MS Piłsudski.

– MS Piłsudski był jednym z najsłynniejszych polskich transatlantyków. Był symbolem nowoczesności, wizji i odwagi, czyli cech, które przyświecają nam w rozbudowie portu. Terminal Promowy jest kolejnym krokiem w drodze do tych wielkich rzeczy. Jego budowa przyczyni się do znaczącego wzrostu liczby zagranicznych turystów, a to będzie miało znaczący wpływ na rozwój regionu – dodaje Adam Meller.

Już teraz Port Gdynia stanowi jedno z głównych kół zamachowych napędzających turystykę w regionie. Dzięki działaniom ZMPG do portu zawija coraz większa liczba promów. Są to często olbrzymie, mogące pomieścić na swoich pokładach tysiące turystów, bardzo luksusowe jednostki, takie jak Viking Jupiter czy Viking Sea. Zwiększenie liczby obsługiwanych promów przekłada się z kolei na wzrost liczby turystów odwiedzających miasto: w zakończonym niedawno tzw. sezonie „wycieczkowców” ilość odprawionych pasażerów wzrosła aż o 17% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Co więcej, według danych zgromadzonych przez ZMPG S.A. każdy turysta dostający się do Gdyni drogą morską pozostawia w regionie średnio ok. 80 euro. Biorąc pod uwagę liczbę obsługiwanych pasażerów, do kas lokalnych przedsiębiorców i instytucji trafia ok. 40 mln zł. Ta kwota konkretnie obrazuje zwiększające się potrzeby branży oraz wartość dla miasta i kraju, jaką wnosi potrzeba dalszej rozbudowy portu.

W stronę czystych paliw

Realizując idee zrównoważonego rozwoju Zarząd Morskiego Portu Gdynia wdraża nowoczesne na skalę światową rozwiązania w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W porcie wprowadzono usługę pozwalającą na bunkrowanie statków paliwem LNG. Skroplony gaz, który dostępny jest w nowoczesnych europejskich portach, pozwala bardziej zadbać o środowisko naturalne względem dotychczas używanych paliw konwencjonalnych. Innym bardzo istotnym przykładem działań proekologicznych spółki jest podpisanie przez ZMPG S.A. deklaracji o powołaniu inicjatywy Pomorska Dolina Wodorowa. Jej koordynatorem jest Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.  Mając na względzie zadania związane z wdrożeniem europejskich wytycznych dotyczących możliwości i zasad stosowania paliw alternatywnych oraz dostrzegając konieczność podejmowania zdecydowanych działań stanowiących odpowiedź na wyzwania wynikające ze zjawiska zmian klimatycznych, Port Gdynia wraz z partnerami zadecydowali o współpracy w kilku kluczowych obszarach: budowy dostępności paliwa wodorowego w celu wykorzystania go w lądowych i morskich środkach transportu publicznego oraz towarowego, jak również infrastruktury technicznej obsługi portów.

Realizowane z niespotykanym dotąd rozmachem inwestycje, śmiałe wizje, ale i poszanowanie dla środowiska sprawiają, że będący już dziś najbardziej uniwersalnym portem nad Bałtykiem Port Gdynia rozwija się w imponującym tempie.

Jakub Lisiecki

Podziel się:

Nastepne

Patenty na nowoczesne, „stare” mieszkanie

śr. paź 30 , 2019
Rozmowa z Marią Nowak, prezes SMLW „Energetyk” we Wrocławiu „Energetyk” potrafi doskonale łączyć historyczne zalety spółdzielczości z komfortem nowoczesnego mieszkania. Jakie inwestycje realizuje w tym roku? Przede wszystkim kompleksowa termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Dokerskiej 2–28, Dokerskiej 30–54, Dokerskiej 3–7, Lotniczej 147, Lotniczej 149 i Papierniczej 4–6 – przedsięwzięcie pełne wyzwań. Na inwestycję tę pozyskaliśmy finansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach wykonywanych robót budowlanych […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie