Dobry czas na inwestycje

Ostatnie dwa lata są rekordowe pod względem wydanych decyzji dotyczących inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. Przybyło 24 inwestorów, a ich nakłady przekroczyły 3 mld zł. Z prezesem zarządu Strefy, Tadeuszem Rycharskim, rozmawia Grażyna Herich


Minęły 4 lata, od kiedy zarządza pan Strefą. Proszę opowiedzieć o najważniejszych wyzwaniach, z którymi przyszło się panu zmierzyć.

Zacznę od momentu, gdy zastałem spółkę w trudnej, niekorzystnej sytuacji. Ujemny wynik finansowy, brak realnych źródeł przychodów, brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Na szczęście to już historia. Zmiany i nowy impuls do rozwoju kamiennogórskiej Strefy zaczynają się od rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu, którym z przyjemnością przyszło mi kierować, skutecznie zadbaliśmy o korzystne uregulowania prawne, zabezpieczając przyszłość Strefy. Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra, jesteśmy podmiotem, który w jego imieniu wydaje decyzję wsparcia nowych inwestycji. Decyzje obejmują 63 gminy w 11 powiatach w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.


A jaka jest aktualna sytuacja SSEMP?

Najlepiej opowiedzą o tym liczby. Nakłady inwestycyjne naszych przedsiębiorców przekraczają 3 mld złotych. Lata 2019 i 2020 są rekordowe pod względem wydanych decyzji od momentu powstania Strefy. Po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych w 2018 r. wydaliśmy 27 decyzji dla przedsiębiorców, a w tym i ubiegłym roku jest ich już 24, a to wciąż nie koniec. Wcześniej, w całej historii Strefy wydawano rocznie średnio 6 zezwoleń. Prowadzę stale rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi otrzymaniem decyzji o wsparciu nowej inwestycji. Pomoc publiczna udzielana inwestorom wynosi od 25 do 45% deklarowanych nakładów i zależy od wielkości firmy. To ogromne wsparcie! Niewątpliwym sukcesem, jak i efektem pracy całego naszego zespołu, było wydanie decyzji dla dużych firm z kapitałem zachodnim. Najbardziej jednak cieszy mnie możliwość współpracy z mikro- i MŚP. Strefa jest również dla takich firm! W 23-letnim okresie funkcjonowania kamiennogórskiej strefy wydaliśmy decyzje wsparcia także dla takich podmiotów gospodarczych.


Proszę powiedzieć o korzyściach wynikających ze współpracy przedsiębiorców ze strefą ekonomiczną.

Największa korzyść to zwolnienie z podatku dochodowego. Wysokość tej pomocy zależy od wielkości firmy i deklarowanych nakładów inwestycyjnych przez okres 10–15 lat. Dla przykładu mała firma, deklarująca nakłady w wysokości 1 mln zł, skorzysta na podstawie wydanej przez nas decyzji ze zwolnienia z podatku w wysokości 45%, tj. 450 tys. zł. Przy większych nakładach inwestycyjnych ta pomoc jest adekwatnie większa. Dobra informacja dla przedsiębiorców to okres wydawania takiej decyzji. W naszej Strefie wynosi on do 4 tygodni. W załatwianiu wszelkich formalności wspieramy inwestorów, oczywiście bezpłatnie.


Jakie plany ma Strefa dotyczące najbliższej przyszłości?

Stale powiększamy naszą ofertę inwestycyjną we współpracy z samorządem lokalnym. Chcemy być atrakcyjni dla inwestorów przy silnej konkurencji i przejściowych niedoborach wykwalifikowanej kadry pracowniczej w gminach. Ogromną szansą dla Strefy, która przyciągnie inwestorów, jest zakończenie budowy drogi S3 na odcinku Bolków – Lubawka. Droga S3 to korytarz łączący północ Europy z południem, który otwiera przejście transportowe na granicy polsko-czeskiej w powiecie kamiennogórskim. Jest bardzo istotnym czynnikiem, który ma wpływ na ożywienie subregionu jeleniogórskiego, w którym nasza Strefa odgrywa dużą rolę. Już na tym etapie widzę duże zainteresowanie chętnych.

Podziel się:

Nastepne

Ekologiczna perła

wt. gru 22 , 2020
MZGOK w Koninie na co dzień robi bardzo wiele dla poprawy stanu środowiska. A zamierza jeszcze więcej Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie obsługującego miasto i okoliczne 35 gmin – ogółem ok. 370 tys. mieszkańców – dowodzi, że firmy zajmujące się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów mogą być wzorem czystości, pozytywnej estetyki, a nade wszystko działać w harmonii ze środowiskiem. W latach 2013–2015 przy wsparciu środków Funduszu Spójności Unii […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie