Motor gospodarki 

Jednym z największych eksporterów miedzi, srebra i złota na świecie jest KGHM Polska Miedź S.A., spółka Skarbu Państwa

KGHM Polska Miedź S.A. jest jedyną globalną polską spółką i jednym ze światowych liderów  wytwarzających surowce takie jak: złoto, srebro i miedź. Wykorzystywane są one w wielu innowacyjnych branżach, takich jak przemysł elektroniczny, elektryczny, motoryzacyjny czy lotniczy. Wydobywane w Polsce metale mają szczególne zastosowanie przy produkcji m.in. obwodów, kabli i styków.

– Działamy na trzech kontynentach – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A. –74% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu, m.in. do Chin, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Czech. Jesteśmy podmiotem globalnym i budujemy zarówno polską, jak i światową gospodarkę.

Spółka jest w stanie utrzymać wysoką rynkową pozycję z racji swojej innowacyjności. Permanentnie wprowadza nowe rozwiązania technologiczne, które przede wszystkim usprawniają procesy produkcyjne, ale również podnoszą bezpieczeństwo pracowników i ograniczają wpływ firmy na otoczenie. Systemy 4.0 są tak zaawansowane, że m.in. rejestrują wstrząsy sejsmiczne, co jest kluczowe w utrzymaniu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. Zastosowane technologie pozwalają również zwiększać efektywność wydobycia, a co za tym idzie, rentowność firmy.

– KGHM to spółka odpowiedzialna społecznie. Mówiąc o odpowiedzialności mam na myśli 18 tys. utrzymywanych miejsc pracy, wpływy do budżetu z tytułu podatków od nieruchomości, PIT i CIT wynoszące ponad 300 mln zł rocznie oraz kilkadziesiąt mln złotych przeznaczanych co roku na działania społeczne i Fundację KGHM Polska Miedź – podkreśla Marcin Chludziński.

KGHM odpowiedzialnie wykorzystuje swoje możliwości poprzez CSR. Aktywnie wspiera polskie szkolnictwo, kulturę, sport i ochronę zdrowia. Jest to jeden z powodów, dla których KGHM Polska Miedź S.A. objęła mecenat nad galą Symbol 2018 organizowaną przez „Monitor Biznesu” w „Rzeczpospolitej”, w którym kapituła programu wyróżnia najciekawsze podmioty gospodarcze w swoich kategoriach na rynku polskim.

Michał Woźniakowski

Podziel się:

Nastepne

Rozwój portu w Gdyni

czw. gru 20 , 2018
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizuje największy plan inwestycyjny od początku swego istnienia. Miliardowe nakłady i wizjonerskie pomysły zostały nagrodzone przez Kapitułę programu Symbol 2018 w kategorii Rozwój Biznesu Niedawne bariery ograniczające rozwój portu w Gdyni wynikały z braku terenu potrzebnego do jego rozbudowy. Teraz zostały one pokonane. Zarząd realizuje wizjonerski pomysł, aby „wypuścić port w morze”, czyli wybudować głębokowodny terminal kontenerowy z nabrzeżem o długości 2 km. Ta nowatorska […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie