Obchody 100-lecia powstania Państwowego Instytutu Geologicznego

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych – powstał 7 maja 1919 r. W tym roku obchodzi setną rocznicę powstania.

Z tej okazji 7 maja w Gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie odbędzie się Uroczysta Sesja Jubileuszowa PIG-PIB. Zapraszamy do podroży w czasie, nie tak znowu odległej z perspektywy geologa. Zaprezentujemy naszą historię i przedstawimy sylwetki ludzi, którzy byli esencją i najważniejszym zasobem Instytutu. Pochwalimy się naszymi sukcesami i zastanowimy nad wyzwaniami, które rysuje przyszłość.

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Dzięki badaniom prowadzonym przez PIG-PIB zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych, co przyczyniło się do rozwoju gospodarki kraju. Były to przede wszystkim złoża żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. 

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

W głównej siedzibie PIG-PIB w Warszawie i 7 jednostkach regionalnych (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław) zatrudnionych jest ponad 850 osób. Większość pracowników to geolodzy. 

Więcej informacji o jubileuszu: https://www.pgi.gov.pl/jubileusz.html

 

Program Uroczystej Sesji Jubileuszowej z okazji 100-lecia powstania PIG-PIB*:

Rozpoczęcie uroczystości – godzina 12:00

12:00 Odśpiewanie Hymnu Państwowego

12:05 Powitanie Gości przez Panią Dyrektor PIG-PIB Agnieszkę Wójcik

12:10 – 13.10 Przemówienia okolicznościowe Członków Komitetu Honorowego

13:10 Wręczenie odznaczeń państwowych.

13:30 Wręczenie Złotej Odznaki PIG.

13:50 Występ chóru Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB

14:05 Prezentacja na temat historii oraz osiągnięć Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (2×15 min)

14:45 Wręczenie nagrody Symbol 2019

14:55 Występ kwartetu smyczkowego

15:20 Otwarcie wystawy w Muzeum PIG-PIB.

15:30 Odsłonięcie tablicy okolicznościowej – Mariusz Orion Jędrysek i Agnieszka Wójcik

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu

Podziel się:

Nastepne

Państwowy Instytut Geologiczny ma już 100 lat

czw. maj 9 , 2019
7 maja jeden z najstarszych polskich instytutów naukowych, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) obchodził rocznicę 100-lecia działalności. Począwszy od 7 maja 1919 r. aż po dziś to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, a o jego fundamentalnej dla rozwoju gospodarki, badań czy infrastruktury kraju roli świadczy chociażby fakt, że powołanie jego działalności było jednym z pierwszych działań, które postawiły sobie za cel władze niepodległej […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie