SM w Żorach dba o wizerunek miasta

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach dowodzi, że ta forma mieszkalnictwa ma dobre perspektywy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach jest największą w mieście. W jej zasobach mieszka ponad 16 tys. osób spośród nieco ponad 55 tysięcy mieszkańców Żor. Spółdzielnia jest zarazem największym w mieście zarządcą nieruchomości, więc także z tego tytułu największym odbiorcą wody i ciepła. Zarządza 89 budynkami mieszkalnymi z 7139 lokalami mieszkalnych na pięciu osiedlach miasta oraz 18 pawilonami handlowo-usługowymi, w których jest 221 lokali użytkowych. Powierzchnia zajmowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach to ok. 70 ha terenu miasta.

Ponieważ zasoby spółdzielni znajdują się na prawie wszystkich osiedlach mieszkaniowych, ich wygląd kształtuje wizerunek miasta. Podjęty w 2014 r. program kompleksowej termomodernizacji zasobów w dużym stopniu zmienił ten wizerunek na lepsze. Dzięki nowym elewacjom, osiedla wypełniły się kolorami i estetyką. Dużą uwagę spółdzielnia przykłada do czystości zasobów, pielęgnowania zieleni osiedlowej, gospodarki odpadami i zagospodarowywania przestrzeni między budynkami w sposób przyjazny dla mieszkańców.

Jednym z największych programów realizowanych przez SM w Żorach jest kompleksowa termomodernizacja 89 budynków mieszkalnych, która kończy się w roku 2018. Dzięki dotychczasowym działaniom, poza efektem wizerunkowym, znaczący był efekt ekologiczny i finansowy przedsięwzięcia, ponieważ proces ten pozwolił ograniczyć dotychczasowe koszty ogrzewania zasobów o ponad 30%, co odczuli mieszkańcy budynków. Program ten uzyskał w 2017 r. tytuł „Inwestycji Roku” i I miejsce w konkursie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2016 r. uruchomiony został kolejny kilkuletni program, nazwany „Rewitalizacją Osiedli”, którego celem jest nowe zagospodarowanie przestrzeni między wszystkimi budynkami zasobów. Powstają nowe miejsca parkingowe, drogi pożarowe, przestrzeń rekreacyjna dla dzieci (place zabaw) i dorosłych (alejki, skwery, siłownie na świeżym powietrzu). Dzięki temu miasto Żory stanie się przyjazne dla osób starszych, ale także dla najmłodszych, potrzebujących także przyjaznej przestrzeni osiedlowej.

mde

Spółdzielnia prowadzi statutową działalność oświatowo-kulturalną w ramach dwóch osiedlowych świetlic: „Iskierka” i „Smok”, w których odbywają się systematycznie spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ciągu roku z programu tej działalności korzysta ok. 4 tys. osób. Wieloletnią tradycją tej działalności są cenione przez mieszkańców półkolonie dla dzieci, organizowane w okresie ferii zimowych i wakacji, nazywane „Akcja Zima w mieście” i „Akcja Lato w mieście”, oraz comiesięczne spotkania starszych mieszkańców zasobów nazwane „Gadu Gadu”. W ramach działalności oświatowo-kulturalnej organizowane są także wyjazdy integracyjne z mieszkańcami innych spółdzielni – udział w Złazach Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego.

Członkowie spółdzielni angażują się nie tylko w spółdzielcze spotkania sprawozdawcze (walne zgromadzenia), ale także w obecność na organizowanych przez Zarząd już od kilku lat: wiosennych i jesiennych otwartych spotkaniach z mieszkańcami zasobów poszczególnych osiedli, podczas których omawiane są różne tematy związane z bieżącą i przyszłą działalnością spółdzielni. To sprawdzona i dobra forma bezpośredniej komunikacji i wpływu mieszkańców na kierunek zarządzania spółdzielnią.

Dzięki podejmowanym programom, konsultacjom społecznym, analizom możliwości i zrealizowanym planom gospodarczym, spółdzielnia rozwija się, pięknieje i staje się atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Choć społeczeństwo miasta starzeje się, coraz częściej lokale nabywają młode rodziny. Rocznie na rynku wtórnym ponad 200 lokali mieszkalnych zmienia swojego właściciela, wybierając mieszkanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Ciepło systemowe dla każdego

śr. lut 28 , 2018
Wjeżdżając do Rzeszowa od każdej strony widać wielką dbałość władz miejskich o najlepszy wizerunek metropolii. Aż chciałoby się tu zamieszkać. Ważną rolę w tworzeniu dobrej opinii o mieście odgrywa rozwój ciepłownictwa systemowego, które stymuluje budownictwo a zarazem ogranicza zjawisko smogu Rzeszów pięknieje. To widać na każdym kroku. Jednym z elementów atrakcyjności miasta jest wszechstronnie rozwijający się system ciepłowniczy, którego może pozazdrościć wiele miast polskich. Jego podstawą są dwie elektrociepłownie: EC […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie