Woda może tanieć

Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Witnicy jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw w branży doprowadziły do znaczącej obniżki ceny wody i ścieków

MZK w Witnicy dokonało niemal niemożliwego: jest jednym z niewielu przedsiębiorstw w Polsce, które przy wprowadzeniu nowej taryfy dokonały obniżki ceny wody i ścieków. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządu Gminy Witnica. Synergiczne działania doprowadziły do redukcji ceny m3 wody i ścieków łącznie o niemal 4 zł.

– W okresie, gdy zaczynałem pracę w spółce, trwały wielomiesięczne problemy z jakością wody – relacjonuje Przemysław Jocz, prezes MZK w Witnicy. – Brakowało pozwoleń wodnoprawnych, przez co spółka ponosiła znacząco podwyższone opłaty za korzystanie z ujęć wody. Nie było też taryf za wodę i ścieki, pojawiły się za to kłopoty związane z tym, że firmę pod lupę wziął UOKiK. Skuteczny okazał się wdrożony proces naprawczy. W okresie około 12 miesięcy odnotowaliśmy znaczącą poprawę jakości wody. Sprawy formalne udało się pozałatwiać pozytywnie. Na uznanie zasługuje tu wytężona praca załogi. Dziś o wysokiej jakości naszej pracy świadczą wyniki badań wody w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Miejskie Zakłady Komunalne w Witnicy dokonały również licznych zmian mających na celu zabezpieczenie ujęć wody. Wprowadzono kompleksowe zabezpieczenie elektroniczne dla strategicznej infrastruktury spółki, m.in. zainstalowano alarmy na wszystkich studniach i zbiornikach na wodę.

W 2017 r. MZK w Witnicy wprowadziło obowiązek codziennego badania ścieków przemysłowych. Do 30% ścieków w gminie pochodzi z lokalnych przedsiębiorstw. Monitorowanie parametrów ścieków jest czynnikiem uwrażliwiającym przedsiębiorców na kwestie ekologiczne. Dzięki temu udało się ustabilizować parametry na wejściu do oczyszczalni, co zapewnia jej lepszą pracę.

W planach spółki uwzględniony jest dalszy rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w pierwszej kolejności na terenach największego zaludnienia – w sołectwie Białcz i w Nowinach Wielkich. W obszarach nieobjętych kanalizacją spółka prowadzi usługi asenizacyjne, używając m.in. nowego wozu o wartości niemal 600 tys. zł, na który pozyskała dotację z WFOŚ w Zielonej Górze. Ogromnym wyzwaniem jest planowane uniezależnienie się od odbiorców osadów pościekowych pochodzących z oczyszczalni, celem dalszej redukcji kosztów.

Miejskie Zakłady Komunalne w Witnicy wspierają również inicjatywy lokalne. – Zawsze pomagamy lokalnym organizacjom seniorskim, rozumiejąc potrzebę aktywizacji tej grupy społecznej – mówi Przemysław Jocz. Spółka w ramach misji społecznej pomogła gminie w remoncie pomieszczeń Banku Żywności. Planowana jest też szersza akcja promująca wśród młodzieży szkolnej picie wody kranowej zamiast słodzonych napojów. Witnickie MZK aktywnie uczestniczy też w przedsięwzięciach ekologicznych, jak choćby w akcji sprzątania Jeziora Wielkiego w Witnicy. Prezes MZK czynnie bierze udział w tym wydarzeniu – jak zdradza, jest również płetwonurkiem – wyławiając pozostałości po biesiadowaniu i grillowaniu. – Zamiast wody w plastikach, lepiej pić naszą kranówkę, która bezpośrednio nadaje się do spożycia. Z pewnością jest znacznie zdrowsza niż napoje butelkowane, a do tego powstanie mniej śmieci zatruwających środowisko naturalne – dodaje Przemysław Jocz.

Jacek Bies

Podziel się:

Nastepne

Szpital z wizją rozwoju

czw. maj 30 , 2019
Rozwój zgorzeleckiego szpitala potwierdza, że najważniejsze są stabilność i jasno sprecyzowane plany Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w 20 lat zmienił się w specjalistyczną placówkę z 27 oddziałami, kilkudziesięcioma poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostyki. W latach 2007–2018 zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 106,9 mln zł. Utworzono m.in. Centrum Kardiologii Interwencyjnej z Oddziałem Intensywnego Nadzoru i Pracownią Hemodynamiki, Stację Dializ, Pracownię Rezonansu Magnetycznego, dobudowano piętro i […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie