Organizacje samorządowe apelują o dłuższy czas na rozliczenie środków unijnych

Organizacje samorządowe oczekują wydłużenia okresu rozliczenia wydatków programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Według nich, konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadań przynajmniej do końca 2024 roku ze względu na liczbę kryzysów społeczno-gospodarczych, które miały wpływ na wydatkowanie funduszy europejskich.

Organizacje samorządowe apelują o dłuższy czas na rozliczenie środków unijnych – Monitor Rynkowy
EC – Audiovisual Service

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych zaapelowało do rządu o negocjacje z Komisją Europejską związane z wydłużeniem okresu rozliczenia programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 o okres minimum jednego roku, tj. przynajmniej do 31 grudnia 2024 r. Zdaniem samorządowców kumulacja kryzysów społeczno-gospodarczych, do których doszło w ostatnich latach, znacząco wpłynęła na sposób i tempo wydatkowania funduszy europejskich w jednostkach samorządu terytorialnego.

„Zarówno pandemia COVID-19 jak i wojna na terytorium Ukrainy pociągnęły za sobą nieuchronne skutki w postaci: drastycznego wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowotną obywateli UE oraz łagodzenie skutków pandemii, na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, bezprecedensowy wzrost kosztów energii oraz możliwy jej niedobór, rosnącą inflację i wzrost cen w niemal każdym segmencie gospodarki, zmniejszony dostęp do surowców, półproduktów i materiałów budowlanych” – czytamy w stanowisku.

Samorządowcy zwracają też uwagę, że „projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego były wstrzymywane lub wydłużane ze względu na ograniczenia pandemiczne niepozwalające na swobodną rekrutację i obsługę uczestników. Podmioty medyczne realizujące projekty w pierwszej kolejności zajmowały się zwalczaniem skutków pandemii”.

OPOS wskazuje również, że część środków została przekierowania na łagodzenie skutków pandemii oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy, jednak ich wdrożenie odbywa się pod presją czasu z uwag na upływający termin rozliczenia.

„Konieczne stało się przeprogramowanie środków, implementacja dodatkowych zmian legislacyjnych, uwzględnienie dodatkowych środków REACT-EU – wszystko to pociągnęło za sobą dodatkowe obciążenie administracyjne, a samo wykorzystanie dodatkowych lub przeprogramowanych środków powinno wiązać się z wydłużeniem okresu rozliczenia środków. Dalsza realizacja programów operacyjnych przy zachowaniu obecnego okresu rozliczeniowego jest nadmiernym ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego wdrażających fundusze strukturalne w Polsce” – wskazują samorządowcy.

Stanowisko OPOS zostało przyjęte podczas posiedzenia Zarządów i Dyrektorów Sygnatariuszy przez: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Podziel się:

Nastepne

Banki przyspieszają inwestycje w nowe technologie. Wśród priorytetów chmura hybrydowa

wt. paź 4 , 2022
Banki w Polsce od lat pozostają liderem wykorzystania zaawansowanych technologii: sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i chmury. Z jednej strony to sposób na zapewnienie większej odporności sektora, m.in. na cyberzagrożenia i usprawnienie procesów, z drugiej strony – na oferowanie coraz nowszych i bardziej zaawansowanych usług klientom, którzy też mają w tym zakresie coraz większe oczekiwania. We wdrażaniu nowoczesnych technologii bankom pomagają fintechy, które stają się kluczowe dla całego procesu cyfryzacji, oraz firmy technologiczne. Priorytetem na najbliższe lata będzie większe […]
Banki przyspieszają inwestycje w nowe technologie. Wśród priorytetów chmura hybrydowa – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie