Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego: Na styku nauki i biznesu

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego od lat wspiera polskich przedsiębiorców sektora MŚP. Dzięki usługom doradczym i badawczym parku firmy z regionu stają się liderami innowacji. Z Prezesem Zarządu, dr inż. Romanem Kielcem, rozmawia Piotr Kamiński

Jak wygląda historia idei utworzenia PN-T UZ Sp. z o. o.?

Idea Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała w 2005 roku, a zrealizowana została w wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W roku 2009 projekt stworzenia parku został wpisany na Listę Projektów Kluczowych dla Województwa Lubuskiego, a w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 otrzymał dofinansowanie na budowę infrastruktury w wysokości ponad 59 mln. zł. Od 2015 roku parkiem zarządza powołana przez Uniwersytet Zielonogórski spółka celowa – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o.

Jakie są cele, zadania i misja Parku?

Park jest swego rodzaju platformą współpracy nauki i biznesu, a także katalizatorem w procesie transferu technologii i innowacji w Województwie Lubuskim. Do głównych zadań należy: przybliżanie wyników badań naukowych w przemyśle, wytwarzanie nowych technologii, wspieranie procesu transferu technologii, wykorzystanie sprzętu badawczego do opracowywania nowych technologii, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości, wspieranie startupów i firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Do kogo zatem głównie skierowana jest oferta?

Jak wspomniałem, Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego powstał przede wszystkim dla sektora (MŚP). Wiemy, że najbardziej dynamiczny potencjał rozwojowy tkwi właśnie w tych firmach. To na styku świata biznesu i nowoczesnej nauki powstają innowacje, które są wdrażane w postaci nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Park ma szeroki wachlarz usług, które obejmują badania zlecone w branżach: nanotechnologia, biotechnologia, budownictwo zrównoważone, elektronika, kompatybilność elektromagnetyczna, elektroakustyka, izolacyjność akustyczna materiałów budowlanych, OZE oraz prototypowanie z użyciem maszyn CNC. Ponadto posiadamy w Parku powierzchnie biurowe, laboratoryjne, technologiczne i magazynowe na wynajem. Na chwilę obecną w jest u nas już 20 rezydentów. Dodatkowo PNT UZ świadczy usługi eksperckie, doradcze, realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych od fazy koncepcyjnej aż po ich implementację.

Jakie konkretne korzyści uzyskują przedsiębiorcy i partnerzy Parku?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę z nami, otrzymują przede wszystkim profesjonalną pomoc w zakresie realizowanych projektów. Dzięki naszym usługom zarówno badawczym, jak i doradczym, wiele firm opracowało nowe produkty, których efektem w ostatnich dwóch latach były 4 wsparcia ochrony przemysłowej, 7 patentów krajowych, 3 patenty zagraniczne, 2 komercyjne udzielenia licencji własnej, 20 wdrożeń rynkowych, kilkaset przeprowadzonych badań. Ponadto mamy możliwość udzielenia Pomocy de minimis – swego rodzaju zniżki na oferowane usługi, dzięki czemu przedsiębiorcy otrzymują je jeszcze taniej.

Jaką rolę pełni Park w rozwoju całego regionu?

Ze względu na duży obszar działalności jesteśmy największym tego typu parkiem w woj. lubuskim i jednym z większych w kraju. Spoczywa na nas także duża odpowiedzialność za udział w rozwoju naszego regionu. Wraz z naszymi partnerami – sektorem MŚP i Uniwersytetem Zielonogórskim – wypełniamy bardzo dobrze powierzone nam zadanie. W obecnej perspektywie finansowej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego postawił przedsiębiorcom trudne zadanie, aby opracowując i wdrażając nowe technologie przyczynili się do budowy „Zielonej Krainy Nowoczesnych Technologii”. Dzięki realizacji wielu projektów, w tym finansowanych z Unii Europejskiej, pomagamy realizować tę wizję, a nawet wyprzedzać inne regiony w byciu liderem innowacji.

Jak pan ocenia przyszłość PN-T UZ?

Dzięki sektorowi MŚP funkcjonujemy bardzo dobrze, skupiamy się na realizacji naszego celu i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Współpracujemy ściśle z firmami z branż technologii kosmicznych i wojskowych, OZE, budownictwa pasywnego, nowoczesnej inżynierii środowiska, projektowania, nanotechnologii, chemii użytkowej czy energetyki. W każdej z nich tkwi ogromy potencjał na budowanie sukcesu w biznesie.■

Podziel się:

Nastepne

Najwyższe standardy sądeckiego SOR

pon. lip 31 , 2017
Kolejne inwestycje w nowosądeckim szpitalu przyczyniają się do coraz lepszej opieki nad pacjentami Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu od wielu lat jest symbolem nowoczesnej opieki medycznej. Dzięki skutecznemu zarządzaniu systematycznie pozyskuje i dobrze wykorzystuje środki unijne, a z jego inwestycji korzystają pacjenci z całego kraju. Najnowszym sukcesem dyrekcji placówki jest uzyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ 2014– 2020 oraz z Budżetu Województwa Małopolskiego na projekt: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie