PKM Katowice: nowoczesność i ekologia

PKM Katowice jest jednym z największych przewoźników na Śląsku. Obsługuje na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 61 linii na terenie Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Bytomia i Zabrza. Średnio przewozi dziennie prawie 250 tys. osób

Obecnie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. posiada 250 autobusów, wśród których większość stanowią nowoczesne pojazdy niskopodłogowe spełniające normę EURO 5 i EURO 6, zapewniające punktualną i komfortową podróż. Liczne udogodnienia zachęcają do rezygnacji z poruszania się samochodem na rzecz korzystania z komunikacji miejskiej. Przedsiębiorstwo stale prowadzi działania podnoszące jakość obsługi pasażerów poprzez zakup nowych autobusów oraz regularne szkolenia kierowców. PKM Katowice kontynuuje proekologiczną politykę zorientowaną na podnoszenie jakości życia w mieście. Spółka od lat jest przykładem dbałości o komfort pasażerów i środowisko naturalne, a proekologiczna polityka jest jednym z priorytetów przedsiębiorstwa.

Trwa wymiana taboru na nowoczesny i ekologiczny z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy unijnych. Pierwszych pięć przegubowych autobusów elektrycznych marki Solaris pojawiły się w barwach PKM Katowice w styczniu 2019 r. Jest to zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych” PKM Katowice oczekuje na dostawę kolejnych 25 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich, jednoczłonowych, niskopodłogowych, spełniających normy EURO 6. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Spółka opracowała i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania wg norm jakości: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN–N 18001:2004.

Danuta Klimek

W latach 2015–2019 zakupionych zostało łącznie 120 nowych autobusów, w tym  elektryczne

Podziel się:

Nastepne

LEK-AM zdobywa zasłużone laury

czw. maj 30 , 2019
Na rynku farmaceutycznym odnotowującym wzrost na poziomie 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego,  LEK-AM urósł aż o 14 proc. Założony plan sprzedaży na 2018 r. firma zrealizowała w 103 proc., uzyskując łączną sprzedaż na poziomie ponad 157 mln zł Bardzo dobre wyniki to efekt nie tylko niebywałej dbałości o jakość produkcji i zakładu, wprowadzania na rynek nowych leków oraz suplementów diety, ale także najwyższej jakość zarządzania. Kadra kierownicza uczestniczy […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie