Powiat Sławieński Symbolem 2023

O Symbolu Polskiej Samorządności, planach na nowy rok, a także podsumowaniu 2023 roku mówi Wojciech Wiśniowski, Starosta Sławieński w rozmowie z Tomaszem Popławskim

Symbol Polskiej Samorządności 2023: jakie znaczenie ma dla państwa to prestiżowe wyróżnienie?

Wyróżnienie Symbol Polskiej Samorządności 2023 ma dla powiatu sławieńskiego ogromne znaczenie. Oznacza, że prace, które jako samorząd realizowaliśmy, zostały nie tylko zauważone, ale również docenione. Na pewno wzmocni to nasz wizerunek nie tylko na mapie samorządów województwa zachodniopomorskiego, ale i kraju.

Wśród zgłoszonych przez nas projektów były:

  1. przebudowa dróg powiatowych

Przebudowano odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 16 km, w wyniku czego nastąpiło podwyższenie ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Każdy z nas korzysta z dróg. Jako kierowca, pasażer, pieszy czy rowerzysta. Dobra nawierzchnia, dobrze zaprojektowane skrzyżowanie, chodnik czy ścieżka rowerowa to nie tylko komfort – to przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg.

2. Regionalne Pogotowie Kryzysowe

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Działania tego projektu mają na celu wsparcie świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej w formie ambulatoryjnej lub wyjazdowej, w miejscu zdarzenia i pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysu psychicznego. W ramach prac dokonano adaptacji pomieszczeń pod kątem potrzeb wynikających z założeń projektu.

W Powiecie Sławieńskim ze wsparcia oferowanego przez RCK skorzystały dotychczas 403 osoby w kryzysie psychicznym.

3. Cyfrowy Powiat

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Sławnie przez m.in. wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych do pracy, podniesienie kompetencji personelu informatycznego w zakresie stosowania dobrych praktyk przy formułowaniu polityk bezpieczeństwa oraz urzędników, w wyniku szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i unikania zagrożeń pochodzących z Internetu.

4. Zagospodarowanie placu zabaw – siłownia na świeżym powietrzu dla Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie

Zagospodarowano na nowo strefę do rekreacji i zabawy z boiskiem wielofunkcyjnym, urządzeniami do ćwiczeń, huśtawkami, trampolinami i częścią piknikową.

Realizacja tego projektu przyczynia się do prawidłowego rozwoju dzieci, pozwalając wychowankom i ich opiekunom na adaptację i budowanie ważnych relacji społecznych. Przebywając na placu zabaw, wychowankowie ćwiczą sprawność ruchową, otrzymują możliwość „wyładowania energii”, uczą się pokonywania trudności oraz pewności siebie, uspakajają się i relaksują. Dzięki zadbaniu o elementy małej architektury wychowankowie zyskali też bezpieczne miejsce ze stojakami na swoje rowery.

Zbliżamy się do końca roku. Jaki on był dla państwa?

Rok 2023 był dla nas niezwykle produktywny. Staramy się być jak najbliżej naszych mieszkańców i ich problemów. Sięgamy po różne programy finansowe: wojewódzkie, unijne. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, udzielamy dotacji na wydarzenia kulturalne i sportowe. Podejmujemy działania, które mają na celu sprawną obsługę mieszkańców tak, aby kontakt z nami był łatwy i przyjemny. W roku 2023 zrealizowaliśmy wiele projektów. Remonty dróg powiatowych – to największe obciążenia finansowe (ok. 9,5 mln zł), dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Sławnie (zakup 2 wideokolonoskopów i 2 wideogastroskopów, zakup narzędzi artroskopowych do sali operacyjnej oddziału chirurgii, termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku administracji szpitala, dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem w sprzęt medyczny – łączna kwota 470.000 zł). Nie zapominamy również o pracownikach naszego urzędu. Ciekawym projektem był projekt „Starostwo Powiatowe w Sławnie wspiera pracowników”, w ramach którego zakupiono sprzęt i meble biurowe służące polepszeniu ergonomii pracy, pracownicy korzystali z warsztatów na temat eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, odbył się piknik integracyjny dla pracowników i członków ich rodzin, z elementami kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z jakimi planami i wyzwaniami wchodzą państwo w nowy rok?

Do roku 2024 podchodzimy z optymizmem i wielkimi nadziejami, o czym świadczy chociażby budżet zaplanowany na kwotę ponad 158 mln zł, w tym zadania inwestycyjne na blisko 65 mln zł.

Największe z zaplanowanych projektów to:

  1. termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (łączny koszt inwestycji 5.800.000 zł),
  2. remont konserwatorki elewacji wewnętrznych i zewnętrznych Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie (łączny koszt inwestycji 1.200.000 zł),
  3. remonty dróg powiatowych (10 inwestycji realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi powiatu sławieńskiego).

Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców. Analizujemy, które drogi są istotne dla mieszkańców naszego powiatu, sprawdzamy, które mają największe natężenie ruchu, które są niebezpieczne, a które będą potrzebne w niedalekiej przyszłości. Powiat Sławieński jest powiatem w części nastawionym na turystykę, więc analizując wszelkie inwestycje, bierzemy pod uwagę również ten aspekt. Chcemy, żeby nie tylko naszym mieszkańcom żyło się lepiej, ale również żebyśmy byli atrakcyjni dla naszych gości. Jestem pewny, że razem uda nam się zrealizować zaplanowane zadania, dzięki czemu nasz powiat nadal będzie się rozwijał i stanie się ważnym miejscem nie tylko na mapie Pomorza, ale całego kraju – czego sobie i mieszkańcom Powiatu Sławieńskiego z całego serca życzymy.

Podziel się:

Nastepne

Szpital na plusie

śr. gru 20 , 2023
O Symbolu Nowoczesnej Opieki Medycznej, planach na nowy rok, a także podsumowaniu 2023 roku mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie, w rozmowie z Tomaszem Popławskim Panie dyrektorze, Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023 – jakie znaczenie ma dla państwa to wyróżnienie? Kolejny rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni Symbolem Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023. Jesteśmy dumni z tej prestiżowej nagrody. Szczególnie, że szpital na dzień 31.12.2017 posiadał aż 13,6 mln zł […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie