„SELEKT” uczy ekologii

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” stawia na edukację

17 wielkopolskich gmin połączyło siły dla osiągnięcia wspólnego celu: utworzyły związek komunalny, który od kilku lat rozwiązuje zagadnienie gospodarki odpadami. Obsługuje 250 tys. mieszkańców. Z terenu ponad 2 tys. km2 osiem firm wyłanianych w drodze przetargów zbiera łącznie ponad 90 tys. ton odpadów zmieszanych, ponad 16 tys. ton segregowanych odpadów komunalnych i ponad 13 ton leków. Wszystkie odpady (poza lekami) trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym (gdzie powstała jedna z największych w Polsce kompostownia zamknięta o mocy przerobowej ok. 70 tys. ton odpadów rocznie) i są poddawane recyklingowi. Efekt ekologiczny to wysokie poziomy odzysku, wzrost świadomości społeczeństwa, mniej odpadów w lasach. Mieszkańcy uczestniczą w selektywnej zbiórce, choć jeszcze niedawno niektórzy z nich nie posiadali kubłów na śmieci, żyjąc w przekonaniu, że nie produkują odpadów.

System działa bardzo dobrze, ale zarząd myśli przyszłościowo i zapobiegliwie, więc ważnym elementem jego długofalowej strategii stała się edukacja. Jej symbol to maskotka „Żabusia Czystusia”, która bierze udział w spotkaniach z dziećmi i zawsze jest wielką atrakcją.

– Edukacja najmłodszego pokolenia jest najważniejsza i w perspektywie przynosi efekty – mówi Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca zarządu CZO „SELEKT”. – W tym roku poprzez WFOŚiGW w Poznaniu zostało nam przyznane dofinansowanie na realizację dwóch projektów. Pierwszy to „EDUEKO”: ekolekcje i konkursy w placówkach szkolnych dla ok. 50 placówek szkolnych i 3500 uczniów; ich celem jest zwrócenie uwagi na możliwości redukcji wytwarzanych odpadów z naciskiem na selektywną zbiórkę, oraz kształtowanie kultury ekologicznej. Drugi projekt, który rozpoczęliśmy jesienią, ma nazwę „Segregacja – WSPÓLNA racja!”. To z kolei edukacja mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zbiórka makulatury.

Danuta Klimek

 

Symbol Działań Proekologicznych 2018 odebrał w imieniu Związku Międzygminnego członek Zarządu  „SELEKT” wójt Granowa Zbigniew Kaczmarek

Podziel się:

Nastepne

Rozwój Średzkiej Wody

czw. gru 20 , 2018
Czysta woda jest fundamentem rozwoju, więc Średzka Woda dba o jej wysoką jakość, a więc i komfort życia „Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy” – to wizja realizowana przez spółkę. – Dajemy sobie dwa lata na skanalizowanie w całości gminy Środa Śląska – podkreśla Antoni Biszczak, prezes Średzkiej Wody Sp. z o.o. – Doświadczenie zarządu, jego kompetencja, a także odpowiednie procedury decydują o jakości naszych usług. Proekologiczne działania uczyniły ze […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie