Przyjazne ciepło w Brodnicy

PEC w Brodnicy umiejętnie godzi potrzeby mieszkańców z ochroną zasobów naturalnych

Leżące na terenie Pojezierza Brodnickiego miasto otwiera tzw. ,,Bramę Mazur”., Brodnicki Park Krajobrazowy oraz Dolina Rzeki Drwęcy, gdzie istnieje 9 rezerwatów przyrody, stawiają szczególne wyzwania w zakresie ochrony środowiska i działań proekologicznych. 

– Staramy się im sprostać – zapewnia Grzegorz Malinowski-Pesta, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy Sp. z o.o. – Od początku działalności kierujemy się aspektem ekologicznym, mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców. Zużywamy dobre gatunki opału, tj. o wysokiej kaloryczności i małej zawartości siarki z uwagi na konieczność zmniejszenia emisji spalin i pyłów do powietrza oraz ilości „kwaśnych deszczy”.

Spółka w ostatnich latach zlikwidowała kotłownie opalane paliwem stałym przyłączając te obiekty do sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zredukowała emisję do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych (o 98%) i gazowych (o 63%). Wybudowała 3,2 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami. W 2016 roku na wszystkich kotłach zainstalowała nowoczesny system odpylania. Zmodernizowała jednostki kotłowe, przystosowując je do efektywniejszego procesu spalania. Wybudowała 21 nowoczesnych węzłów cieplnych i kompleksowo zmodernizowała 19 istniejących. Zwiększyła także bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, budując łączniki systemów z lat 80. XX wieku i obecnego. W rezultacie poprawiła się jakość powietrza w mieście, a także zdrowie mieszkańców poprzez redukcję emisji benzoalfapirenu jako związku kancerogennego. 

Najnowsze inwestycje firmy to dwa projekty: ,,Poprawa efektywności energetycznej w PEC Sp. z o.o. w Brodnicy poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na bazie gazu ziemnego” oraz „Modernizacja systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem gazu ziemnego na osiedlu Karbowo i ciepłowni przy ul. Malickiego”. Po realizacji pierwszego projektu ciepłownia miejska w Brodnicy stanie się nowoczesną elektrociepłownią, a to dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do kogeneracji. W skład układu wchodzić będą silniki gazowe opalane gazem ziemnym wysokometanowym zespolone z generatorami energii elektrycznej. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 26 338 ton równoważnika CO2, a zużycie energii pierwotnej zmniejszy się o 4370 GJ/rok. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 8 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 43,21 %.

Druga inwestycja, zakończona we wrześniu 2018 roku polegała na likwidacji dwóch kotłowni lokalnych opalanych miałem węglowym. W jednej z nich powstała kotłownia o mocy 2,75 MW na gaz ziemny, a całość połączono w jeden system ciepłociągiem o długości 1,5 km. Budynek ciepłowni został poddany termomodernizacji. W roku 2019 wybudowana zostanie  instalacja fotowoltaiczna  o mocy 20 kW do produkcji energii elektrycznej .

Oprócz tego PEC w Brodnicy rozbuduje sieć ciepłowniczą do  nowego osiedla  powstającego w mieście.

Danuta Klimek

 

– Ciepło systemowe jest najbardziej proekologicznym sposobem ogrzewania – przypomina Grzegorz Malinowski-Pesta, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy Sp. z o.o., laureata EkoSymbolu 2018. – Staramy się zapewnić nie tylko niezawodność i ciągłość dostaw ciepła i ciepłej wody mieszkańcom miasta, ale również decydować o racjonalnej, oszczędnej gospodarce cieplnej, co jest zgodne z prowadzoną przez nas polityką jakości i ochrona   środowiska.

Podziel się:

Nastepne

W trosce o wspólne dobro

czw. gru 20 , 2018
Śląski Bank Żywności został laureatem programu Symbol 2018 w kategorii Odpowiedzialność Społeczna Śląski Bank Żywności to instytucja pozarządowa, której głównym celem jest redystrybucja żywności dla osób potrzebujących. W tym roku po raz pierwszy została wyróżniona w programie Symbol 2018 w kategorii Odpowiedzialność Społeczna. – To dla nas bardzo duże wyróżnienie i jednocześnie szansa na zaistnienie w świadomości wielkiego biznesu, któremu tak jak nam, zależy na niwelowaniu różnic społecznych poprzez działania CSR […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie