Rozwój Średzkiej Wody

Czysta woda jest fundamentem rozwoju, więc Średzka Woda dba o jej wysoką jakość, a więc i komfort życia

„Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy” – to wizja realizowana przez spółkę.

– Dajemy sobie dwa lata na skanalizowanie w całości gminy Środa Śląska – podkreśla Antoni Biszczak, prezes Średzkiej Wody Sp. z o.o. – Doświadczenie zarządu, jego kompetencja, a także odpowiednie procedury decydują o jakości naszych usług.

Proekologiczne działania uczyniły ze Średzkiej Wody EkosSymbol dbałości o mieszkańców i środowisko. Obecnie gmina jest skanalizowana w 98%, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Polsce. Spółka gruntownie zmodernizowała główną mechaniczno-biologiczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków (która obecnie pozwala na przetwarzanie 4 tys. m3 ścieków na dobę) o podwyższonym usuwaniu biogenów. Zainwestowała też w infrastrukturę podziemną, budując w ostatnich latach łącznie 64 km kanalizacji, do której podłączane są kolejne gospodarstwa, wcześniej jej pozbawione. Powstają również kolejne kilometry sieci wodociągowej, a dotychczas istniejąca infrastruktura jest na bieżąco modernizowana. Warto podkreślić, że przy okazji budów i remontów drogi uzyskują nowe nawierzchnie. W latach 2007–2017 nakłady inwestycyjne Średzkiej Wody wyniosły niemal 60 mln zł. Na połowę z nich spółce udało się pozyskać środki unijne (projekt „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Środa Śląska, Ciechów i Bukówek”, a w ramach rozszerzenia kanalizacja sanitarna w Jastrzębcach, Świętym, Przedmościu, Cesarzowicach i Juszczynie, gdzie ścieki zamiast do nieszczelnych szamb są tłoczone do miejskiej oczyszczalni).

Kolejna inwestycja realizowana przez Średzką Wodę przy wsparciu budżetu gminnego to budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy oraz sieci kanalizacji sanitarnej z tej miejscowości do Szczepanowa. Zostanie oddana do jesieni 2019 r. Później modernizacje obejmą miejscowości Ogrodnica i Pęczków.

Uruchomiony niedawno przez spółę system „e-klient” umożliwia każdemu natychmiastowe sprawdzenie należności oraz odczyt wodomierzy. Istnieje również możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną, zaś za pomocą sms-ów spółka może poinformować swoich klientów np. o ewentualnych awariach i przerwach w dostawach wody.

Średzka Woda intensywnie inwestuje także w wiedzę i świadomość najmłodszych. Współpracuje z przedszkolami, szkołami i uczelniami, umożliwiając i organizując praktyki i wycieczki uczniów, a także udostępniając materiały pomocne przy pisaniu prac magisterskich. Celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na rozsądne gospodarowanie wodą i przypomnienie, że czysta woda nie została nam dana w niewyczerpanych ilościach.

Dzięki wszystkim tym działaniom, na terenie gminy, która ma potencjał w postaci terenów inwestycyjnych, rozwija się budownictwo mieszkalne, jak i działalność gospodarcza.

– Najważniejsze w naszej branży to kreowanie i konsekwentne realizowanie polityki inwestycyjnej, która przekłada się na wymierne korzyści dla mieszkańców – zaznacza Antoni Biszczak. – A za kilka lat chcemy zakończyć liczne przedsięwzięcia związane z doprowadzeniem kanalizacji do wszystkich miejscowości w gminie.

Danuta Klimek

 

– Czysta woda to fundament naszej cywilizacji i jej rozwoju. Ta nagroda będzie mobilizować nas do dalszej rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Środa Ślaska – mówił Antoni Biszczak, prezes Średzkiej Wody odbierając EkoSymbol 2018

Podziel się:

Nastepne

Symbol krzewienia ekologii

czw. gru 20 , 2018
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki już po raz drugi został laureatem EkoSymbolu 2018. Poprawa jakości środowiska, a wraz z nią – życia mieszkańców, jest od ponad 20 lat misją ZGDW zrzeszającego 22 samorządy województw podkarpackiego i małopolskiego 22 gminy w dorzeczu Wisłoki tworzą organizację z siedzibą w Jaśle, która od ponad 20 lat działa na rzecz ochrony środowiska i odnosi spore sukcesy. Pierwszym zadaniem ZGDW było wykonanie kompleksowego projektu: „Program poprawy […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie