Symbol krzewienia ekologii

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki już po raz drugi został laureatem EkoSymbolu 2018. Poprawa jakości środowiska, a wraz z nią – życia mieszkańców, jest od ponad 20 lat misją ZGDW zrzeszającego 22 samorządy województw podkarpackiego i małopolskiego

22 gminy w dorzeczu Wisłoki tworzą organizację z siedzibą w Jaśle, która od ponad 20 lat działa na rzecz ochrony środowiska i odnosi spore sukcesy. Pierwszym zadaniem ZGDW było wykonanie kompleksowego projektu: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” w efekcie którego powstało ponad 700 km kanalizacji, nowe sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody.

– W tym roku kontynuujemy projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką wodno-ściekową, to nasza specjalizacja od wielu lat – mówi Andrzej Czernecki, przewodniczący zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Działalność ZGDW potwierdza, że współpraca rodzi dobre owoce, a razem można więcej. Pierwszy projekt wdrażający zasadę zlewniowego systemu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju uwzględniającego  naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych – okazał się spójnym programem dla całej rzeki Wisłoki.

Pozyskane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  w ciągu wielu lat środki z różnych programów, zarówno unijnych, jak i grantów szwajcarskich pozwoliły na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych. Dziś jest ich już blisko 10 tysięcy. Wiele szkół, ośrodków zdrowia, obiektów sportowych czy oczyszczalni ścieków na terenie gmin wchodzących w skład Związku korzysta z zielonej energii. Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej. W 103 budynkach użyteczności publicznej zamontowano kolektory słoneczne, a w 49 – instalacje fotowoltaiczne. Oznacza to, że już blisko 40 tys. mieszkańców korzysta z odnawialnych źródeł energii. Dla ośmiu gmin został opracowany program wymiany kotłów na paliwo stałe – na kotły gazowe, kotły na ekogroszek oraz kotły na biomasę piątej generacji; wszystko to, razem z przyłączeniem budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej, daje nie tylko oszczędności, ale i poprawę jakości powietrza. Łączna wartość zrealizowanych przez ZGDW projektów sięga 400 mln zł.

Symbolem skuteczności naszych działań może być fakt, że cyklicznie odwiedzają nas wójtowie i merowie miast ukraińskich, zyskując wiedzę o tym, jak współpraca samorządów może być korzystna i przynosić wielorakie benefity. Uczą się tego od nas, a nam przynosi to wielką satysfakcję – podkreśla Andrzej Czernecki.

ZGDW ma ponadto na koncie liczne przedsięwzięcia z zakresu turystyki, a także edukacji ekologicznej. Organizuje m.in. „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” adresowane przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Ich tegoroczna edycja została uświetniona specjalnym udziałem – ciekawostka – pochodzącej z Jasła Roksany Węgiel, zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji „The Voice Kids” i laureatki „Eurowizji Junior 2018”.

– Spotkania uświadamiające zagrożenia związane z zanieczyszczaniem powietrza owocują ogólnym wzrostem świadomości ekologicznej i coraz wyższym poziomem sprzeciwu wobec spalania śmieci – zauważa Andrzej Czernecki. – Do ludzi dociera, że chorują, bo oddychają złym powietrzem. Sąsiedzkie dyskusje o parametrach instalacji solarnych są już codziennością, a przy nich rodzą się nowe pomysły na ekologię.

Najnowszą ideą ZGDW jest innowacyjne podejście do zarządzania energią. Zakończono modernizację polegającą na obniżeniu zapotrzebowania na energię 26 obiektów użyteczności publicznej – głównie szkół – poprzez termomodernizację, zamianę ogrzewania na gazowe, zastosowanie absorbcyjnych pomp ciepła, a wszystko to połączone z monitorowaniem zużycia energii, modernizacją systemu wentylacyjnego i nowoczesnego oświetlenia korytarzy.

Jakub Lisiecki

Osobna ramka:

W skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wchodzą: Miasto Jasło (siedziba Związku) – oraz gminy: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków

– Warto wspólnie działać na rzecz regionu. Robimy to od lat, skutecznie i konsekwentnie, a idea wdrażania rozwiązań ekologicznych w naszym wydaniu jest doskonałym przykładem łączenia się samorządów na poziomie ponadwojewódzkim we wspólnym, szczytnym celu. Bardzo dziękujemy, że zostało to dostrzeżone po raz kolejny przez kapitułę – mówił Andrzej Czernecki, odbierając nagrodę razem z Markiem Leszką, członkiem zarządu ZGDW

Podziel się:

Nastepne

20 mln dla Koziołka Matołka

czw. gru 20 , 2018
Nagrodzone EuroSymbolem Rozwoju Kultury 2018 Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie otrzyma 20 mln złotych dofinansowania Działające od ośmiu lat Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie to samorządowa instytucja, której od początku przyświeca idea propagowania kultury dziecięcej oraz tradycji bajarskich. Wszystko w celu stworzenia miejsca idealnego do niecodziennej formy spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi, pod patronatem marki samej w sobie, jaką jest Koziołek Matołek. Przewodnicy, przebrani za […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie