Rządowe działania pobudzające gospodarkę zwiększą tempo inwestycji w Porcie Gdynia

Tzw. „ustawa covidowa”, mająca pobudzić gospodarkę poprzez inwestycje infrastrukturalne, została przyjęta przez Sejm RP. W ślad za jej zapisami rząd przewiduje przeznaczenie 1 mld zł na inwestycje w polskich portach. Kwota 650 mln zł zostanie zainwestowana w budowę falochronów w Porcie Gdynia


Sejm przyjął ustawę w ramach „pakietu antycovidowego”. Są to rozwiązania rządowe mające pobudzić działania polskiej gospodarki. Jednym z zapisów tej ustawy jest zarezerwowanie środków na inwestycje w polskich portach morskich. Kwota przeznaczona na ten cel to ok. 1 mld zł, a 150 mln euro, czyli równowartość ok 650 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje w gdyńskim porcie. Środki zostaną wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., która jest zarządcą portu, a ta przeznaczy je na rozbudowę infrastruktury dostępowej. W tym przypadku pieniądze zostaną wydane na budowę falochronów, które osłaniają obecną część portu, a to wpłynie na polepszenie warunków nawigacyjnych w porcie oraz umożliwi realizację projektów rozwojowych. W przypadku ZMPG jest to budowa Portu Zewnętrznego – ponieważ gdyński port od strony lądu otoczony jest przez miasto Gdynia, jedyną drogą rozwoju jest wyjście portu w morze. Pieniądze przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne wspomogą w porcie realizację dwóch projektów – odrębnych, lecz ściśle ze sobą powiązanych, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność gdyńskiego portu na arenie Morza Bałtyckiego. Jeden z projektów to wspomniana budowa falochronów; najistotniejszy jest jednak długofalowy projekt rozwojowy, jakim jest budowa Portu Zewnętrznego. Powstanie on na powierzchni 150 ha, jako zalądowienie obszaru morskiego, a długość nowych nabrzeży wyniesie 2 km. Inwestycja przewiduje również budowę terminala głębokowodnego, terminala kontenerowego, który będzie mógł obsługiwać największe statki, o długości nawet 430 m.

– Jako Port Gdynia chcemy maksymalnie wykorzystać światowy rozwój morskiego transportu kontenerowego, dlatego już kilka lat temu przyjęliśmy strategię inwestycją, pozwalającą nam na obsługę największych kontenerowców, które za kilka lat zaczną pływać po Morzu Bałtyckim. Jest to inwestycja kluczowa pod kątem dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Port 2.0, bo tak nazywamy rozbudowę portu o Port Zewnętrzny, będzie nowym etapem w historii spółki oraz miasta Gdynia – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W tym miesiącu zakończą się przygotowania do raportu środowiskowego, a co za tym idzie, skutków oddziaływania inwestycji wyjścia Portu Gdynia w morze na środowisko. W październiku przewidziano złożenie wniosku o przyznanie decyzji środowiskowej, która powinna zostać wydana na początku 2021 r. Po jej uzyskaniu ZMPG będzie mógł przystąpić do projektowania falochronów. Będzie miało to bardzo duże znaczenie w przebiegu dalszej inwestycji, ponieważ port zlokalizowany jest na terenie obszarów chronionych, więc działania środowiskowe muszą być przeprowadzone z dużą starannością. Uzyskanie decyzji środowiskowej pozwoli przystąpić do działań związanych z przygotowaniem projektu budowlanego Portu Zewnętrznego. W ciągu najbliższego miesiąca władze spółki przystąpią również do przygotowań związanych z wyborem partnera prywatnego, który będzie realizował inwestycję. Jest ona bowiem prowadzona w formule PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Pozytywnym aspektem dla dalszych prac rozwojowych w porcie jest zgoda rządu na działania wspomagające inwestycje infrastrukturalne w polskich portach, co zostało potwierdzone poprzez przegłosowanie ustawy w Sejmie. Następnymi krokami wprowadzenia ustawy w życie będą głosowanie w Senacie, które zaplanowane jest na koniec września br., a następnie złożenie podpisu przez Prezydenta RP. Całość zakończenia prac legislacyjnych przewidziana jest na połowę października br.

Inwestycja w porty należy do kluczowych elementów rozwoju polskiej gospodarki. Rozbudowa infrastruktury portowej daje bowiem zaplecze, aby zwiększać polski eksport, a zarazem ułatwiać import towarów z zagranicy. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia budżetu państwa, ponieważ aż 10% przychodów budżetowych to cła oraz podatki, które są pobierane poprzez porty morskie. Inwestycja to również praca dla wielu podmiotów gospodarczych, które będą w tym przedsięwzięciu uczestniczyły. W samym Porcie Zewnętrznym zatrudnienie znajdzie 700 osób, a w otoczeniu branżowym – aż 4 200. Nowa inwestycja będzie miała wielki wpływ nie tylko na gospodarkę regionu, ale również całego kraju. Rozbudowa portu zwiększy ilość towarów, które będą mogły być eksportowane nie tylko z kraju, ale również całej Europy Środkowej. Port Gdynia stanie się jeszcze większym „polskim oknem na świat”. 

Zakończenie inwestycji związanej z budową Portu Zewnętrznego będzie miało miejsce nie później niż w 2028 r., a jej koszt całkowity to około 3,2 mld zł netto. Warto również podkreślić, że wraz z planowaną rozbudową portu już teraz jest realizowana inwestycja PKP PLK na stacji Gdynia Port, która przewiduje dostęp kolejowy do Portu Zewnętrznego. Zakończenie prac przez Polskie Linie Kolejowe przewidziane jest na 2025 r.

Michał Woźniakowski

Podziel się:

Nastepne

Nowe perspektywy dla geotermii w Polsce

śr. wrz 30 , 2020
W dobie dyskusji o zmianach klimatu oraz konieczności poprawy jakości powietrza coraz powszechniej podejmowana jest kwestia odnawialnych źródeł energii, a w ostatnim czasie – potencjału drzemiącego w geotermii. O tym, dlaczego warto inwestować w źródła geotermalne z Mateuszem Damratem, dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego i Mariuszem Sochą, ekspertem z zakresu geotermii rozmawia Joanna Gulewicz Unia Europejska promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w krajach członkowskich. Czy w Polsce geotermia ma szansę być […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie