Salus International: odpowiedzialni dla społeczeństwa

O tym, jak zaufanie wpływa na potencjał pracownika, czym jest dobra praktyka apteczna oraz w jaki sposób zrównoważony łańcuch dostaw i realizacja celów społecznych dają szanse na długotrwały rozwój, opowiada Marek Mańkowski, członek zarządu Salus International Sp. z o.o. w rozmowie z Adrianem Morelem.

Salus International Sp. z o.o. otrzymał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022. Nagrodę podczas gali finałowej w Katowicach odebrał Marek Mańkowski, członek zarządu.

Wasza działalność określa formułę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy kwestie prozdrowotne i charytatywne mają na to wpływ?

Działania Salus International w tym zakresie zawsze obejmowały aktywność charytatywną, prozdrowotną czy społeczną. Taki model biznesu wykreował nieżyjący już założyciel firmy, mgr farmacji Aleksander Żurek. Te działania mają w konsekwencji pozytywny skutek biznesowy. Zadowolony kontrahent i zadowolony pracownik to przecież lepsza współpraca oraz lepsza efektywność. Nasza aktywność promująca zdrowie może być zarówno edukacyjna jak i charytatywna, z czasem określiła formułę funkcjonowania firmy. Aleksander Żurek był menedżerem wizjonerem, który wyprzedzał swoją epokę i od dawna wdrażał to, co teraz nazywamy zrównoważonym rozwojem, w którym potrzeby społeczne są zaspokojone bez umniejszania szans innych. Powstała również honorowa nagroda naukowa im. Aleksandra Żurka, zainicjowana przez redaktora naczelnego czasopisma aptekarskiego, Wiktora Szukiela, z którym nasza firma współpracuje od wielu lat.


Jak zatem wygląda utwierdzanie waszej aktualnej pozycji na rynku?

Rozwój całej grupy kapitałowej Salus International trzeba oceniać z szerszej perspektywy, dostosowując możliwości łańcucha dostaw do procedur dobrej praktyki aptecznej, z dążeniem do osiągania jak najlepszych efektów, zarówno w zakresie pozycji rynkowej, jak i finansowej. Sytuacja na rynku farmaceutycznym w stosunku do lat ubiegłych zmieniła się diametralnie, co wymaga również od nas wielu zmian, reorganizacji pracy, a także świeżego, często niekonwencjonalnego podejścia do klienta. Współpracujemy m.in. z rynkiem aptek ogólnodostępnych czy z rynkiem szpitalnym, gdzie konkurencja jest ogromna, a zmiany prawne nie zawsze ułatwiają naszą codzienną działalność. Natomiast dzięki partnerom w biznesie oraz w działaniach prospołecznych jesteśmy w stanie osiągać zamierzone cele.


Czy przy osiąganiu celów pomaga prawidłowe funkcjonowanie zrównoważonego łańcucha dostaw?

Aby osiągnąć zrównoważony łańcuch dostaw, każde przedsiębiorstwo musi zająć się kwestiami środowiskowymi, społecznymi, ekonomicznymi i prawnymi w całym łańcuchu, ponieważ ma to wpływ na późniejsze zmniejszenie ilości odpadów, poprawia warunki pracy oraz zdrowie, a także wpływa na bezpieczeństwo pracowników. Natomiast dla nas zrównoważony rozwój to coś więcej niż działanie prospołeczne, ekologiczne i przyjazne dla środowiska. To system zarządzania przedsiębiorstwem, który opiera się na połączeniu efektywności całego zespołu, wykorzystania zasobów i łatwości wprowadzania procesów, połączonych z wymaganiami i wdrożonymi procedurami, który ma na celu minimalizację marnotrawstwa w zakresie pracy, formalizacji, energii czy materiałów.


W zarządzaniu przedsiębiorstwem ważna jest też lista potencjalnych ryzyk. W jaki sposób pomaga wam ona w codziennym funkcjonowaniu?

Świadomość, jaka jest lista ryzyk w trakcie realizacji bieżących działań przedsiębiorstwa, to tylko część sukcesu. Pod tym kątem w Salus International przede wszystkim skupiamy się na likwidacji zagrożeń oraz na sposobach radzenia sobie w określonych sytuacjach. Zarządzanie jakością pracy i wprowadzanie przejrzystych zasad wobec każdego etapu działalności pomaga nam w minimalizowaniu każdego zagrożenia. Występujące ryzyko na różnym etapie łańcucha dostaw lub sytuacje kryzysowe są nieuniknione, jednak znalezienie sposobu, żeby sobie z nimi radzić, to największe osiągnięcie w każdym przedsiębiorstwie. W naszej firmie nad sprawnością i efektywnością tych działań czuwają osoby, których koncentracja, doświadczenie i umiejętność przewidywania skutków są nieocenione.


Zatem: jakie wartości wpływają na odpowiedzialne prowadzenie biznesu w Salus International?

Odpowiedzialność w zarządzaniu biznesem uświadamia każdemu menedżerowi, że zrównoważony rozwój staje się bardzo istotny w działalności, przede wszystkim pod wpływem rosnącej konkurencji i nacisku konsumentów, którzy są przekonani, że wzrostowi efektywności powinno towarzyszyć lepsze realizowanie celów społecznych, istotnych dla zrównoważonego rozwoju. Warunkiem koniecznym istnienia przedsiębiorstwa w długim czasie jest zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez dostarczanie produktów w taki sposób, aby nie dopuszczać do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. To ma wpływ nie tylko na pozytywną ocenę zewnętrzną przedsiębiorstwa, lecz również na budowanie bardziej przyjaznych relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcą, a w konsekwencji ze środowiskiem naturalnym. Z kolei konkurencja na rynku farmaceutycznym wymaga jak największej przejrzystości w tworzeniu zrównoważonego łańcucha dostaw, zatem dbałość i dobrowolne dostosowanie do wymagań rynku daje nam szanse na długotrwały rozwój.

Salus International Sp. z o.o. otrzymał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022. Nagrodę podczas gali finałowej w Katowicach odebrał Marek Mańkowski, członek zarządu.

Zarządzanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju okazało się skuteczną metodą zdobywania przewagi konkurencyjnej na rozwiniętym rynku. Nasze inwestycje w niektóre rozwiązania ekologiczne to czysta oszczędność. Ekologia oznacza naukę o współzależnościach pomiędzy organizmami a otaczającym je środowiskiem. Natomiast ochrona środowiska to działanie mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody.


Czy prowadzicie narrację związaną z obszarami wrażliwymi społecznie, m.in. pod kątem świadomości i edukacji?

Od lat jesteśmy zaangażowani w działania edukacyjne oraz w zwiększanie świadomości społecznej. Przykładem może być projekt edukacyjny „Bezpieczna Farmakoterapia”, który integruje środowiska lekarskie i farmaceutyczne w celu stworzenia jak najlepszych warunków do ochrony zdrowia pacjenta. Na ten projekt składa się organizacja corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Lekarsko Farmaceutycznej, której XII edycja odbyła się we wrześniu. Atutem tej konferencji jest jej poziom merytoryczny i nadzór naukowy sprawowany przez dziekanów wydziałów farmaceutycznego i lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi współpracujemy od lat.

Salus International angażuje się też w akcje skierowane do młodszych odbiorców. Jedną z nich była akcja realizowana we współpracy z Fundacją Zdrowie i Opieka pt. „Witaminogród”. Akcja ta miała na celu uświadamianie najmłodszych, że leki nie są cukierkami i powinny być zażywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, oraz, że apteka jest miejscem, w którym można zasięgnąć zarówno informacji, jak i porady zdrowotnej.


Jakie pozostałe rozwiązania przyczyniły się do rozwoju firmy, pomimo utrudnień wywołanych m.in. przez pandemię?

Trudno dyskutować o konkretnych rozwiązaniach, które miały wpływ na rozwój Salus International w czasie pandemii, zwłaszcza, że dla hurtowni farmaceutycznej był to czas wyjątkowych wyzwań. Wszyscy pamiętamy ogólnospołeczny strach przed tą chorobą, a sprostanie wymaganiom, jakie postawił przed nami w tym czasie rynek, było zapewne nieoczekiwane. Zmieniała się oferta produktowa, a popyt na konkretne leki czy produkty lecznicze udowodniły, że siła tkwi w człowieku. Pandemia pokazała nam, że elastyczność i szybka reakcja na potrzeby klienta to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Zaufanie w potencjał pracowników również jest kluczowe, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu w pracę, reakcje na sytuacje losowe są dynamiczne.


Czy to wpłynęło na wprowadzenie innowacji do procesu funkcjonowania firmy?

Jeśli oczekujemy większych zysków, lepszych efektów, zwiększenia liczby klientów lub większej wydajności, to musimy wprowadzać zmiany. Nie są one jednorazowe, lecz stanowią cykliczny proces rozłożony w czasie, który wymaga nauki nowych umiejętności od pracowników, a niejednokrotnie dodatkowych nakładów pracy i kosztów. Zmiany i innowacje wprowadzamy systemowo, konsultując rozwiązania z różnymi sektorami firmy, analizując opinie kontrahentów oraz szacując zyski i straty. To zawsze stanowi wyzwanie, ale sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo jest jak organizm – wymaga pielęgnacji i ciągłego rozwoju. Salus International jest dobrze funkcjonującym biznesem, z ponad trzydziestoletnią historią, w którym każdy człowiek jest ważny, zarówno pracownik, jak i klient.

Podziel się:

Nastepne

Julia Golding - Garderoba królowej. Historia Elżbiety II i jej strojów

wt. gru 20 , 2022
Niezwykle zajmująca i wspaniale zilustrowana książka o życiu królowej Elżbiety II oraz o jej ubraniach i biżuterii. Czy wiesz, że korona królowej waży aż dwa kilogramy? Albo że istnieje taki wzór szkockiej kraty, którego nikt poza nią nie mógł nosić? Pełna zdumiewających faktów Garderoba królowej opowiada historię młodej księżniczki, która nie spodziewała się, że będzie rządzić i że stanie się jednym z najdłużej urzędujących – i najbardziej lubianych – monarchów […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie