SKOK Chmielewskiego: stawiamy na relacje, technologie i młodych członków kasy

O ludzkim podejściu do klienta, wartości cyfryzacji, a także o tym, jak pozyskać młodych dla SKOK-ów w szczerej rozmowie z Tomaszem Popławskim mówi Bogumił Krzyszczak, prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego

SKOK Chmielewskiego to bogata historia, ale również renoma i uznanie. Jaka jest recepta na sukces według państwa?

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego za niecały rok będzie miała trzydziestoletnią historię. Jak zawsze: w ciągu tak długiego czasu można wyróżnić bardzo wiele aspektów i przyczyn sukcesu, ale kilka jest najważniejszych. Tą pierwszą i podstawową przyczyną, o której zawsze trzeba pamiętać i dla której powstał SKOK, to są członkowie Kasy. Drugi ważny aspekt to pracownicy. Trzeci – to rozwój produktów. Czwarty – to edukacja, którą prowadzi SKOK dla członków Kasy przez cały okres działalności.

Ludzkie podejście, bycie bliżej klienta jako element przewagi konkurencyjnej: jak państwo odnoszą się do tej tezy?

W tym pytaniu jest zawarta istota celu i przyczyna powstania Kasy. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego powstała w 1994 roku. Jej pierwsza nazwa to Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Fabryce Samochodów w Lublinie. To był czas, kiedy w Polsce było jeszcze wiele zakładów pracy zatrudniających po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy osób. Dostęp do pożyczek i kredytów nie był tak oczywisty i powszechny jak dzisiaj. Wykonaliśmy wtedy dużą pracę, aby zapewnić na bieżąco dostęp do naszych produktów finansowych, głównie pożyczek. Promowaliśmy również oszczędzanie na lokatach terminowych, rentierskich oraz systematyczne oszczędzanie. Bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na edukację finansową i rozmowy z naszymi członkami Kasy o ich potrzebach. Od początku budowaliśmy bardzo dobre relacje i więzi. Oczywiście ułatwiał nam to fakt, że byliśmy wśród tych ludzi, bardzo wielu znaliśmy osobiście, a oni znali nas. Mogliśmy liczyć na siebie. Podkreślam tę sytuację, ponieważ to była dla nas bardzo praktyczna lekcja o tym, jak bardzo ważne jest budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu, partnerstwie, empatii, transparentności. Bardzo wiele osób, które pamiętają nasze początki, dalej należy do SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego i korzysta z jego usług finansowych. Polecanie Kasy w rodzinie oraz znajomym jest ważnym i naturalnym elementem naszego rozwoju. Do SKOK należą już dzieci i wnuki naszych członków. Oczywiście czasy się zmieniają, również i my się zmieniamy: rozwijamy nowe produkty, jesteśmy w przestrzeni wirtualnej, rozwijamy się organizacyjnie. Budowanie więzi członkowskiej oraz dobrych relacji było, jest i będzie ważne.

Promują państwo ideę daleko posuniętej cyfryzacji. Jak przekonać ludzi do tego nawyku i w jaki sposób uświadamiać ich o bezpieczeństwie tego rozwiązania?

Tutaj możemy wyróżnić dwa obszary i dwa kierunki działań, obydwa niezwykle ważne. Pierwszy kierunek jest zorientowany na członków Kasy, którzy należą już do niej kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Najpierw musieliśmy zbudować narzędzia technologiczne i cyfrowe wraz z funkcją edukacyjną, aby móc zaproponować te nowe rozwiązania naszym członkom. Udostępniamy wolnostojące stanowiska samoobsługowe e-Kioski. To tam, z pomocą naszych pracowników, następuje pierwszy dla wielu naszych członków kontakt z technologią internetową i możliwościami, jakie niesie posiadanie konta internetowego. Uczymy ich, jak bezpiecznie korzystać z nowych możliwości, pokazujemy korzyści. Pracownik cały czas jest do dyspozycji i służy pomocą. Preferujemy, aby pierwsze operacje internetowe były wykonywane w naszym e-Kiosku w oddziale. Członek Kasy ma wówczas komfort, że wykonał je dobrze i bezpiecznie. Nie jest to jednak wymóg konieczny, jeżeli już po pierwszym przeszkoleniu członek Kasy jest w stanie samodzielnie korzystać z rachunku internetowego w domu, to bardzo dobrze. Nieustannie budujemy świadomość, że zawsze służymy pomocą. Stale rośnie liczba osób zakładających rachunki internetowe oraz aplikacje mobilne.

Drugi obszar rozwoju to nowi, młodzi ludzie. Oni najczęściej są znakomicie wyedukowani oraz posiadają dużą wiedzę na temat nowej technologii, jej możliwości i korzyści. Większość z nich już korzysta i posiada konta internetowe, mobilne, lubi nowinki, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Dla nas jest to duże wyzwanie, aby nadążać za ich oczekiwaniami. W naszym przypadku większość nowych, młodszych członków Kasy zapisuje się do nas, ponieważ mamy ciekawe i korzystne produkty finansowe. Natomiast to, że posiadamy rachunek rozliczeniowy e-Skok i m-Skok, jest dla nich oczywiste. Chwalą sobie konto internetowe e-Skok za intuicyjność i łatwość obsługi. Również dobre recenzje zbiera aplikacja mobilna m-Skok, jest ona najczęściej wybieranym przez młodych członków Kasy produktem.

Wspomniał pan o aktywnej działalności edukacyjnej. Na czym ona polega?

To bardzo ważny aspekt naszej działalności. Na początku były to zagadnienia i tematy związane z bezpieczeństwem finansowym, zarządzaniem finansami w budżetach domowych, oszczędzaniem długo- i krótkoterminowym, łączeniem oszczędzania z jednoczesnym pożyczaniem, korzystaniem z dźwigni finansowej, a także z ubezpieczeń. Oczywiście finanse i ekonomia dalej nam towarzyszą w naszych projektach edukacyjnych, do tych zagadnień dołączyliśmy teraz nowe technologie, konta internetowe, aplikacje mobilne, cyberbezpieczeństwo. Największą edukację prowadzimy w oddziałach podczas codziennych kontaktów z naszymi członkami. Większość rozmów o produktach zawiera elementy edukacji. Taka rozmowa jest integralną częścią naszej pracy. Mocno kładziemy na to nacisk, szkolimy w tym zakresie pracowników. Bierzemy również udział w spotkaniach w lokalnych świetlicach. Do niedawna wydawaliśmy własny biuletyn, teraz coraz częściej przenosimy się do mediów społecznościowych i oczywiście rozwijamy projekt e-Kiosku, który zawiera w sobie moduł edukacyjny.

Jak przekonać młodych ludzi do idei spółdzielczości finansowej i jak ich pozyskać dla SKOK-ów?

To jest wyzwanie, nad którym stale ostatnio pracujemy. Na pewno należy posiadać nowoczesną technologię, produkty finansowe, którymi można zainteresować młodych. Mamy nowoczesną stronę internetową, rachunek internetowy e-Skok, atrakcyjną aplikację mobilną m-Skok, wielowalutową ekologiczną kartę płatniczą VISA, Konto Ponadczasowe ROR-MED, Konto dla Młodzieży skierowane do nastolatków w wieku między 13 a 17 rokiem życia i jeszcze kilka rozwiązań, o których jesteśmy przekonani, iż są atrakcyjne dla młodych. Wszystko na bardzo dobrych cenowo warunkach. Nasz przekaz staramy się również rozpowszechniać w mediach społecznościowych, których największą grupę odbiorców stanowią właśnie młodzi ludzie. Jest to dopiero początek drogi, aby trafić do młodych. Wielu z nich, jak wcześniej wspomniałem, zapisuje się do SKOK im. Z. Chmielewskiego dzięki rodzicom, babciom i dziadkom, którzy już należą długo do Kasy. To właśnie oni, jako młodzi ludzie współtworzyli naszą Kasę i silnie się z nią utożsamiają. Mówią: „mój SKOK”; „moja Kasa”; „jak dobrze, że jesteście”; „jak pozytywnie zmieniło się wiele w moim życiu dzięki wam”. Mamy mnóstwo takich historii. I taką pozytywną historię chciałbym abyśmy zaczęli pisać z młodymi ludźmi. Naszą siłą jest to, iż jesteśmy wspólnotą o bardzo dużej wrażliwości na potrzeby ludzi, na otaczającą nas przyrodę, środowisko. Jesteśmy ukierunkowani na pomoc innym, na wspólne działanie. Myślę, że ten charakter firmy może być atrakcyjny dla młodych ludzi. Oczywiście potrzebne jest stworzenie im odpowiednich warunków, aby tak jak ich rodzice czy dziadkowie –byli przekonani do swojego wyboru i mówili: „moja organizacja”.

Jak duże znaczenie ma wysoki poziom jakości  zarówno dla państwa, jak i dla obecnych i potencjalnych klientów?

Kilkanaście lat temu wdrożyliśmy Politykę Jakości (ISO) w SKOK im. Z. Chmielewskiego. To jest kompas, dzięki któremu jesteśmy zawsze przekonani, że płyniemy w dobrym kierunku. Mam głębokie przekonanie, że Polityka Jakości to jeden z filarów naszego sukcesu. Pozwala nam ona ciągle doskonalić działania oraz zapobiegać błędom. Jest niezwykle ważna przy obsłudze klientów, ale tak naprawdę obejmuje każdą sferę naszej działalności. Wszystko wymaga uważności, sprawdzania, poprawiania, mierzenia i doskonalenia. Suma tych wszystkich działań daje szansę na profesjonalizm i uznanie wśród naszych klientów. Sprawdza się również przy wprowadzaniu nowych rozwiązań i nowych technologii. Właściwie prowadzona Polityka Jakości jest pierwszym i od razu widocznym wizerunkiem firmy. Przysłowie mówi, że nie szata zdobi człowieka, ale jeżeli chodzi o firmę, to zaryzykowałbym stwierdzenie, iż Polityka Jakości zdobi organizację.

Jakie plany rozwojowe na najbliższy czas?

Oczywiście rozwój rozpoczętych projektów, jest ich wiele. Dla przykładu podam, iż mocno pracujemy nad dalszą rozbudową hurtowni danych. Wdrażamy również nową platformę analityczną. Pozwoli to nam na dalszy rozwój bardziej spersonalizowanych produktów. Rozwijamy nowe kanały komunikacji z członkami Kasy, aby jeszcze szybciej reagować na ich potrzeby i dostarczać informacje. Równolegle zwracamy dużą uwagę na edukację naszych członków związaną z cyberbezpieczeństwem, szczególnie ważnym przy rozwoju nowych technologii. Poprzez między innymi takie działania chcemy dużą część naszych usług przenieść do wirtualnej przestrzeni, ale zdajemy sobie również sprawę, iż część naszych członków Kasy już zostanie przy tradycyjnej obsłudze, dlatego też oddziały stacjonarne pozostaną. Jednakże ich część zmieni swoją funkcję na doradczą i edukacyjną. Ci członkowie, którzy zapoznali się z rachunkiem internetowym, z aplikacją mobilną – chętnie z niej korzystają i chcą dalej rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. No i jedno z najważniejszych zadań: pozyskiwać młodych członków.

Oprócz codziennej, statutowej działalności, starają się państwo aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu regionu. Z jakim odzewem spotykają się te działania i jak SKOK Chmielewskiego jest postrzegany wśród mieszkańców?

Jest dosłownie kilka najważniejszych filarów, na których opiera się idea i działanie SKOK-u Chmielewskiego, o kilku już powiedziałem to: członkowie Kasy, pracownicy Kasy, edukacja bezpieczeństwa, Polityka Jakości i oczywiście działanie skierowane na drugiego człowieka. Od samego początku mieliśmy silną potrzebę uczestniczenia w wielu działaniach lokalnych społeczności, z których wywodzą się nasi członkowie i to oni często są dla nas inspiracją. Tych działań jest tak dużo, że długo trwałoby wymienianie chociaż części z nich. Sponsorujemy wiele regionalnych festynów, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Sporo naszych działań skierowanych jest na pomoc dla szkół, szpitali, placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, na wyjazdy wakacyjne dzieci. Sami, jako Kasa, organizujemy biegi czy rajdy rowerowe. Powołaliśmy fundację, poprzez którą jeszcze bardziej chcemy zwiększyć nasze zaangażowanie. Pomoc innym, wspólne akcje i wspólne działanie z naszymi członkami Kasy to nasze DNA. Idąc z duchem dzisiejszych czasów, tworzymy pilotażową grupę SKOK Chmielewskiego na Facebooku, która ma na celu zbudowanie społeczności opartej na przynależności do Kasy Chmielewskiego, gdzie członkowie budują relacje, nawiązują kontakty i wchodzą w wielotematyczne interakcje z innymi członkami. Bardzo ważnym celem grupy jest wzajemna edukacja i podnoszenie świadomości z zakresu finansów i ekonomii oraz cyberbezpieczeństwa.

Kluczowym słowem w funkcjonowaniu spółdzielni są relacje, ale jak je budować? Jakich narzędzi użyć, by ,,cementować” organizację i budować nie tylko zespół, ale społeczność pracowników?

Trzeba być przekonanym do wspólnych wartości oraz do wspólnego działania. Ważne jest również budowanie środowiska pracy, w którym wszyscy dobrze się czują. My mamy to szczęście, że pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Jest to trudna i odpowiedzialna praca, ale dająca ogromną satysfakcję i bardzo rozwijająca. Jeżeli chcesz pracować z ludźmi, to musisz mieć ogromną empatię, cierpliwość, wyrozumiałość. Powinieneś pracować nad sobą, być ciągle przygotowanym i mieć otwarty umysł na nowe sytuacje, na zmiany oraz na zdobywanie wiedzy. Niezbędna jest umiejętność pracy w zespole, a także ergonomiczne miejsce pracy, przyjazne i bezpieczne dla pracownika. Posiadanie dobrego komputera, ale również dobrego fotela, dobrego oświetlenia biurka i całego pomieszczenia. Kojąca zieleń roślinności, czystość i tym podobne elementy są niezwykle ważne, aby środowisko pracy było przyjazne dla pracownika. Również klienci powinni czuć się komfortowo, przychodząc do naszych oddziałów. Kanały komunikacji powinny być otwarte do kierowników, kadry zarządzającej i zarządu. Pracownik powinien być oceniany sprawiedliwie i bezstronnie. Wymieniłem jedynie część potrzebnych warunków, aby praca dawała satysfakcję i pozwalała na osiąganie wyników. Mimo, że są one oczywiste, to wcale nie są łatwe do spełnienia. Są jednak koniecznością. Spełnienie tych i jeszcze innych warunków jest tym fundamentem, na którym buduje się zdrową organizację. 

Czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz przewidywane scenariusze rynkowe?

Patrząc wstecz na okres naszej trzydziestoletniej działalności można zauważyć, jak ogromne zmiany zaszły w zakresie potrzeb ludzi, warunków życia, programów informatycznych, nowych technologii. Wystarczy porównać komputer dzisiejszy i ten sprzed trzydziestu lat, telefon komórkowy z tamtych czasów i dzisiejszy smartfon. Widać ogromny rozwój. I, co ważne: zmiany następują coraz szybciej. Tak jak wielu naukowców i analityków uważam, że jesteśmy w przededniu wielkich zmian spowodowanych rozwojem sztucznej inteligencji. To może oznaczać dla SKOK-u nowe możliwości, ale i nowe wyzwania. Na pewno będą rozwijane nowe technologie informatyczne i aplikacje – tylko znacznie szybciej. Na pewno SI będzie rozwijana i stosowana w wielu dziedzinach życia, również u nas. Cyberbezpieczeństwo z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia, a ochrona danych staje się coraz bardziej wrażliwym i ważnym tematem. Na rynek i w dorosłe życie wchodzą nowe, młode pokolenia, dla których wirtualna przestrzeń i nowe technologie są tak powszechne jak kiedyś dla nas kalkulator. Nie zmieni się moim zdaniem ważność i siła relacji między SKOK-iem a członkami Kasy. Mogą one być budowane w różny sposób, ale zawsze pozostaną ważne. Jestem przekonany, iż te podstawowe filary, na których jest zbudowany SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, zachowają swoją istotę. Natomiast my musimy się edukować i zmieniać wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku. Musimy nadążać za nimi. Technologia, SI, oraz nowe potrzeby i oczekiwania naszych członków Kasy, szczególnie trzydziesto- i czterdziestolatków oraz młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie, to duże wyzwania, którym SKOK musi sprostać. Powinniśmy się ciągle uczyć i bacznie obserwować zmieniający się świat. Opierać swoje działania i pracę na wartościach, ludziach, analityce i technologii. I chociaż cyfryzacja, sztuczna inteligencja coraz bardziej będzie wkraczać w nasze życie, pozostańmy wrażliwymi ludźmi widzącymi drugiego człowieka i otaczający nas świat.

Podziel się:

Nastepne

Grodzisk Mazowiecki na podium

śr. paź 11 , 2023
Od kilku lat mazowiecka gmina może pochwalić się wieloma dowodami uznania i to na różnych płaszczyznach. Kolejny raz sięgnęła m.in. po tytuł najbogatszej gminy na Mazowszu w kategorii „Miasta powiatowe”. Z Grzegorzem Benedykcińskim, burmistrzem miasta, rozmawia Jakub Lisiecki Jak smakuje kolejny sukces i uznanie dla Grodziska Mazowieckiego? Dla mnie osobiście to są zawsze niezwykłe momenty, bo przeszliśmy drogę od najbiedniejszej gminy do miejsca, w którym jesteśmy teraz, czyli top of the […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie