Różnorodność: siła współczesnego rynku pracy

Tomasz Popławski rozmawia z Oleksandrem Lychakiem, prezesem zarządu WORK TIME Zielona Góra Sp. z o.o. 

Dlaczego warto zatrudnić pracownika z zagranicy?

WORK TIME Zielona Góra Sp. z o.o.

Zatrudnienie pracowników z zagranicy może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak zwiększenie kreatywności i innowacyjności dzięki wprowadzeniu różnorodności kulturowej. Często zagraniczni pracownicy posiadają specjalistyczne umiejętności, których trudno szukać na lokalnym rynku, co jest szczególnie cenne w branżach z niedoborami kadrowymi. Dodatkowo ich znajomość języków i kultur może pomóc w ekspansji firmy na nowe rynki międzynarodowe. Innowacyjność i unikalne doświadczenia takich pracowników mogą również wzmocnić konkurencyjność firmy, a ich międzynarodowe kontakty ułatwiają nawiązywanie biznesowych relacji na całym świecie. Ponadto zatrudnienie osób z różnych części świata może być pierwszym krokiem do zbudowania globalnego zespołu, zdolnego do działania w różnych strefach czasowych, co zwiększa elastyczność i zasięg operacyjny przedsiębiorstwa. Podsumowując, zatrudnienie pracownika z zagranicy może przynieść różnorodne korzyści, od zwiększenia innowacyjności i różnorodności kulturowej po dostęp do specjalistycznych umiejętności i rozszerzenie rynków zbytu.

Czy zatrudnienie pracownika z agencji, w tym cudzoziemca, wymaga dodatkowych formalności?

WORK TIME Zielona Góra Sp. z o.o.

Zatrudnienie cudzoziemca z agencji pracy wymaga nie tylko typowych formalności związanych z rekrutacją, ale także dodatkowych kroków związanych z legalizacją pobytu i pracy. Warto współpracować z agencją, która ma doświadczenie w tego rodzaju rekrutacji, oraz konsultować się z prawnikami specjalizującymi się w prawie imigracyjnym, aby zapewnić zgodność z przepisami. Mówimy tutaj m.in. o pozwoleniu na pracę, zgłoszeniu do urzędów i instytucji, umowie o pracę (dla cudzoziemców umowa może być również wymagana do uzyskania wizy lub pozwolenia na pracę), ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym (dla obcokrajowców może być wymagane dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne lub podróżne), zakwaterowaniu i wsparciu (pracodawca może być zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego zakwaterowania lub pomocy w znalezieniu miejsca do zamieszkania, może być też potrzebne wsparcie w integracji społecznej czy nauce języka) oraz sprawdzeniu dokumentów.

Czy to jest w ogóle opłacalne?

Oczywiście, że może być opłacalne, ale jak każda decyzja biznesowa, wiąże się z korzyściami i kosztami. Aby ocenić, czy to rozwiązanie jest opłacalne, warto wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Dostęp do specjalistycznych umiejętności: jeśli lokalny rynek pracy cierpi na niedobór specjalistów w określonych dziedzinach, zatrudnienie pracownika z zagranicy może być opłacalne, ponieważ pozwala wypełnić luki w umiejętnościach, których nie można zaspokoić lokalnie.
  • Wzrost innowacyjności: pracownicy zagraniczni mogą wnieść różnorodność perspektyw, doświadczeń i pomysłów, co może prowadzić do większej innowacyjności w zespole i firmy. To może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku.
  • Ekspansja na nowe rynki: pracownik może pomóc firmie rozszerzyć działalność na nowe rynki dzięki znajomości języków obcych, kultury i lokalnych zwyczajów biznesowych. To może być kluczowe w planach ekspansji i międzynarodowej współpracy.
  • Zwiększenie elastyczności: pracownicy mogą być zatrudniani na umowy tymczasowe lub kontraktowe, co pozwala firmie lepiej dostosować zasoby ludzkie do bieżących potrzeb.
  • Koszty rekrutacji i formalności: zatrudnienie pracownika z zagranicy wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak pozwolenie na pracę, wiza, podróże, zakwaterowanie czy ubezpieczenie. Te koszty mogą być wyższe niż w przypadku rekrutacji lokalnej, więc ważne jest ich uwzględnienie w ocenie opłacalności.
  • Ryzyko i zgodność z przepisami: zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących imigracji i pracy. Firmy muszą być gotowe na ewentualne komplikacje prawne i administracyjne, co może wpływać na opłacalność.
  • Kultura i integracja: wprowadzenie pracowników z zagranicy do zespołu może wymagać dodatkowych działań związanych z integracją, szkoleniem i adaptacją do lokalnej kultury pracy. Ważne jest, aby zapewnić przyjazne środowisko, które promuje współpracę i różnorodność.

Podsumowując, zatrudnienie pracownika z zagranicy może być opłacalne, jeśli korzyści wynikające z ich unikalnych umiejętności, różnorodności i perspektyw przewyższają koszty związane z rekrutacją, formalnościami i integracją. Decyzja powinna być oparta na ocenie bieżących potrzeb firmy, długoterminowych celów biznesowych oraz zdolności do radzenia sobie z dodatkowymi kosztami i ryzykiem.

Jak odnoszą się państwo do stereotypów dotyczących zatrudnienia pracowników z zagranicy?

WORK TIME Zielona Góra Sp. z o.o.

Takie stereotypy często są oparte o uprzedzenia lub niepełne informacje i mogą mieć negatywny wpływ zarówno na osoby pracujące za granicą, jak i na społeczeństwa, w których one pracują. Są również krzywdzące i niesprawiedliwe dla osób, których dotyczą. Pracownicy z zagranicy wnoszą do miejsc pracy różnorodność kulturową, która może wzbogacić organizacje i promować kreatywność. Warto docenić i celebrować tę różnorodność, zamiast opierać się na stereotypach. Wbrew obiegowym opiniom pracownicy z zagranicy często są wysoce wykwalifikowani i mają unikalne umiejętności. Są również gotowi do nauki i adaptacji, co czyni ich cennymi dla pracodawców. Pracownicy z zagranicy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, płacąc podatki i wydając pieniądze w lokalnej gospodarce. Wspierają również sektory, które mogą borykać się z niedoborem pracowników. Zwalczanie stereotypów zaczyna się od edukacji i zwiększania świadomości. Promowanie historii sukcesu pracowników z zagranicy i ich wkładu w społeczeństwo może pomóc w zmianie postaw i stereotypowych przekonań. Zwalczanie stereotypów jest ważne nie tylko ze względu na dobro pracowników z zagranicy, ale także ze względu na społeczeństwo jako całość. Stereotypy mogą ograniczać naszą zdolność do korzystania z potencjału, który różnorodność może przynieść, i mogą prowadzić do podziałów oraz konfliktów. Skupienie się na wartościach takich jak równość, szacunek i inkluzywność jest kluczowe dla stworzenia bardziej sprawiedliwego i zjednoczonego społeczeństwa.

Czym Work Time wyróżnia się na tle konkurencji?

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu kluczowe jest znalezienie odpowiednich talentów. Nasza agencja pracy skupia się na innowacjach, personalizacji i odpowiedzialności społecznej, aby zapewnić naszym klientom i pracownikom najlepsze możliwości rozwoju. Wyróżnia nas: personalizacja usług (dostosowujemy nasze usługi do unikalnych potrzeb każdego klienta, gwarantując idealne dopasowanie między firmami a kandydatami), nowoczesne technologie (wykorzystujemy zaawansowane narzędzia rekrutacyjne, które pozwalają na szybki i efektywny dobór kandydatów), oferujemy programy szkoleniowe, które zwiększają kwalifikacje pracowników, czyniąc ich jeszcze bardziej wartościowymi dla pracodawców. Jesteśmy aktywni w inicjatywach lokalnych, promując równość i wspierając rozwój społeczności, w której działamy. Jesteśmy również otwarci w komunikacji, co buduje zaufanie i potwierdza naszą wiarygodność wśród klientów. Dodatkowo posiadamy głęboką wiedzę w wybranych sektorach, co sprawia, że jesteśmy ekspertami w rekrutacji specjalistycznej, a nasz zespół jest zawsze gotowy, aby przekroczyć oczekiwania klientów, oferując niezrównaną jakość usług. Koordynatorzy pośredniczą w komunikacji pomiędzy zakładem a pracownikami nawet w 3 – 4 językach, w zależności od narodowości zatrudnionego pracownika. Zapewniamy pomoc i wsparcie zarówno naszym pracownikom, jak i klientom, niezależnie od pory dnia. Ułatwiamy pracownikom z zagranicy adaptację, pomagając w załatwieniu takich spraw jak PESEL czy konto bankowe, co oszczędza czas i zmniejsza stres. Wyznaczone są klarowne ścieżki awansu, które umożliwiają pracownikom przejście z poziomu produkcyjnego na stanowiska zarządzające, takie jak lider zmiany. Zapraszamy do współpracy z naszą agencją, gdzie pasja do doskonałości i zaangażowanie w rozwój ludzi kształtuje przyszłość rynku pracy. Razem możemy osiągnąć więcej!

Jakie mają państwo plany rozwojowe na najbliższy czas?

WORK TIME Zielona Góra Sp. z o.o. 

Jestem dumny z tego, jak nasza firma rozwija się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Nasze korzenie są w Zielonej Górze, gdzie znajduje się nasza główna siedziba, a działania rozszerzyliśmy również na Olsztyn. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Planujemy otwierać kolejne oddziały w różnych częściach Polski i jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi kontrahentami, którzy chcieliby dołączyć do naszej dynamicznie rozwijającej się sieci. W przyszłości planujemy wejść na rynek niemiecki, co jest kierunkiem strategicznym naszego rozwoju. Zapraszamy do współpracy niemieckich kontrahentów, szczególnie tych, którzy wykazują duże zapotrzebowanie na pracowników zarówno fizycznych, jak i wykwalifikowanych, do poszerzenia swojej działalności na rynku. Rozwój międzynarodowy firmy nie ogranicza się jedynie do Europy. Mamy już otwarty oddział rekrutacyjny w Kenii, co jest świadectwem naszych globalnych aspiracji. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie działalności także na rynki azjatyckie, otwierając tam podobne oddziały. Te kroki są kluczowe w naszej strategii, która ma na celu nie tylko rozszerzenie geograficzne, ale także umocnienie pozycji Work Time Zielona Góra jako globalnego lidera w branży zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy zdecydowani kontynuować naszą misję dostarczania wartościowych rozwiązań zarówno dla pracodawców, jak i pracowników na całym świecie.

Współpracują państwo z szeroką grupą partnerów. Która z branż stanowi największe wyzwanie?

Jako agencja pracy Work Time współpracujemy z różnymi zakładami produkcyjnymi, w tym branżą spożywczą i przetwórstwa mięsnego, ale również z innych sektorów produkcyjnych i logistycznych. Do naszych partnerów należą:

  • zakłady magazynowe, gdzie kluczowym elementem jest efektywne zarządzanie logistyką, optymalizacja przepływu towarów oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy,
  • produkcja żywności, która, podobnie jak branża mięsna, wymaga przestrzegania rygorystycznych standardów sanitarnych i jakościowych, a także zarządzania pracą w warunkach wymagających szczególnej dbałości o higienę,
  • branża automotive: zajmujemy się rekrutacją pracowników do produkcji różnych komponentów samochodowych, co wiąże się z zapewnieniem precyzji technicznej, znajomości nowoczesnych technologii i ścisłym przestrzeganiem standardów jakościowych.

W każdym z tych sektorów staramy się sprostać wyzwaniom, w tym zarządzaniu zmianami, adaptacją do nowych technologii, a także specyficznymi wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji i bezpieczeństwa pracy. Nasze doświadczenie w outsourcingu i APT umożliwia elastyczne podejście w kwestii zatrudnienia pracowników dla naszych obecnych, jak również potencjalnych klientów.

Podziel się:

Nastepne

Aneta Kisielewska - Widmo przeszłości

pon. maj 27 , 2024
Kiedy zapada martwa cisza… Sobotni poranek. Szesnastoletnia Klara budzi się w swoim pokoju. Wokół panuje głucha cisza. Zero odgłosów porannej krzątaniny. Klara obchodzi cały dom, ale nikogo w nim nie znajduje – nie ma rodziców, nie ma młodszej siostry. Nie wracają ani tego dnia, ani następnego. Nie wracają już nigdy. Mija szesnaście lat. Klara wiedzie na pozór poukładane życie. Zamieszkuje w pięknym domu w spokojnej dzielnicy i razem z mężem […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie