Stawiać na sukces absolwenta

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki od ponad 50-ciu lat nie ustaje w doskonaleniu planów zajęć i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej. Cel jest jeden: sukces na rynku pracy i satysfakcja przyszłego absolwenta

Wydział proponuje szeroki wybór ścieżek kształcenia, oferując najbardziej przyszłościowe kierunki i siatki studiów: biotechnologia ze specjalnością biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa oraz – najchętniej wybierana – technologia chemiczna. 

– Dzięki wieloletniej współpracy z Grupą Azoty dajemy studentom możliwość nabycia wszelkich kompetencji, oczekiwanych przez firmę względem przyszłego pracownika. Pracownicy firmy prowadzą część zajęć kierunkowych, proponując także najzdolniejszym studentom możliwość podjęcia stażu i uzyskanie stypendiów – podkreśla prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan wydziału.

Mimo że większość wydziałów o profilu technicznym ma coraz większe problemy z zatrzymaniem absolwentów w swoich szeregach, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej jako jeden z niewielu w swojej dyscyplinie nie narzeka na brak zainteresowania.

– Oczywiście konkurencja ze strony koncernów przemysłowych, zwłaszcza pod kątem możliwości finansowych, jakie proponują, jest olbrzymia, ale staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom młodych ludzi zarówno pod kątem finansowym, jak i gdy chodzi o możliwość rozwijania zainteresowań badawczych. Przede wszystkim angażujemy studentów i doktorantów w projekty naukowe, a jesteśmy jedynym wydziałem na uczelni, który pozyskuje aż 35% środków ze źródeł zewnętrznych, w tym również ze współpracy z przemysłem – akcentuje prof. Dariusz Bogdał.

Studenci swoje zainteresowania naukowo-badawcze realizować mogą również poza wydziałem: w ramach programu Erasmus+ wydział ma podpisaną umowę z czołowymi ośrodkami akademickimi z Niemiec, Francji, Portugalii czy Chin.

Do najważniejszych kierunków badawczych należą te związane z wytwarzaniem nawozów organiczno-mineralnych w oparciu o produkty utleniania i biogazyfikacji biomasy i biomateriałów, rozkładu termicznego materiałów polimerowych i kompozytowych w złożach fluidowych czy pozyskiwania energii z biomasy i odpadów komunalnych. 

Ważną grupę badań stanowią prace dotyczące możliwości oznaczenia śladowych ilości polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli w powietrzu atmosferycznym i próbkach żywności oraz te skupiające się wokół badań nad możliwością wprowadzenia innowacyjnych ekstraktów roślinnych do produktów chemii gospodarczej i kosmetyków.

– Niezwykle istotne pod kątem globalnej koncepcji ekonomii energetycznej są również badania z zakresu katalizy, a zatem teoretyczne modele reakcji, synteza materiałów porowatych o uporządkowanych strukturach i relacje między konkretnym układem a właściwościami układu – dodaje prof. Dariusz Bogdał.

Na wydziale są także szeroko podejmowane badania nad odnawialnymi źródłami energii, otrzymywaniem funkcjonalnych nanomateriałów dla optoelektroniki, a w obrębie technologii materiałowych przede wszystkim synteza materiałów nanokompozytowych z włókien naturalnych, komponentów z olejów naturalnych, innowacyjnych materiałów stomatologicznych, czy badania nad przygotowywaniem podłoża do hodowli tkankowej.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Nowa era technologii OLED

czw. cze 27 , 2019
W elektronice od dawna prym wiodą nieorganiczne diody LED. Mimo, że sama technologia została opracowana dość dawno, dopiero kilka tat temu doczekaliśmy się tanich rozwiązań konsumenckich. Badania prowadzone przez prof. Przemysława Datę z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej rzucają nowe światło na technologię oledową jako następcę nieorganicznych urządzeń LED Wyniki prac badawczych prowadzonych przez zespół prof. Przemysława Daty znajdą zastosowanie w urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, telewizory czy […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie