Bycie Symbolem to zobowiązanie

Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. Została doceniona i wyróżniona w programie Symbol 2018. To tytuł, który zobowiązuje do jeszcze większego wysiłku i staranności w realizacji przyjętej strategii CSR 

Raben to firma rodzinna, w której DNA opartym na wartościach w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Spółka, jeszcze przed opublikowaniem pierwszych wytycznych GRI (Global Reporting Initiative), angażowała się w działania charytatywne, przede wszystkim aktywnie wspierając lokalne społeczności. Kolejnym krokiem w rozwoju było nakreślenie strategii CSR, którą jest wyznaczanie trendów przynoszących dodatkowe korzyści otoczeniu, wśród których można wymienić m.in. troskę o zdrowie i bezpieczeństwo, partnerstwo, dialog, współpracę z interesariuszami, zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy, utrzymanie najlepszych pracowników, kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz promocję jakości w transporcie i logistyce. Obecnie Grupa Raben integruje działania społeczne, skorelowane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ oraz biznesowymi celami spółki. Wypracowała także strategię zaangażowania społecznego, uwzględniającą światowe trendy i wyzwania CSR. Obecnie główne działania firmy skupiają się na wspieraniu społeczności lokalnych w akcjach związanych z bezpieczeństwem drogowym, edukacją logistyczną oraz ekologią w zakresie offsetowania.

Dialog to podstawa

– Od 2015 roku regularnie prowadzimy dialog społeczny, w ramach projektu „Wspólna droga” – mówi Katarzyna Ostojska, Marketing Manager w Raben Logistics Polska Sp. z o.o. – Jego celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań m.in. przedstawicieli lokalnych społeczności, dostawców usług oraz naszych sąsiadów, a także poinformowanie grup interesariuszy o celach i kierunkach rozwojowych firmy. Przed przystąpieniem do procesu sesji dialogowych zaprosiliśmy do współpracy zewnętrzną firmę consultingową. Wspólnie powołaliśmy grupę projektową, w skład której wchodzili przedstawiciele kierownictwa z centrali polskich spółek Grupy Raben oraz spółki zarządczej, a także wybrani pracownicy działów operacyjnych. Razem dokonaliśmy identyfikacji interesariuszy, spośród których wyodrębniliśmy najważniejsze grupy dla prowadzenia efektywnego dialogu społecznego.

Kluczowymi podmiotami okazali się pracownicy, dostawcy-przewoźnicy oraz klienci i partnerzy biznesowi. Każdego roku firma organizuje spotkania w formule okrągłego stołu, które są jednymi z kluczowych narzędzi w kształtowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Grupy Raben. Kolejnymi przykładami angażowania klientów oraz pracowników są badania satysfakcji oraz ocena kompetencji. Te również odbywają się raz w roku. Dla klientów przeprowadzane są ankiety w formie elektronicznej w celu systematycznego zbierania opinii na temat wpływu spółki na najbliższe otoczenie oraz ich oczekiwań względem Raportu Społecznego grupy. Dodatkowo powołano Regionalnych Koordynatorów zajmujących się współpracą z przewoźnikami, których zadaniem jest usprawnienie komunikacji oraz łączenie procesów wewnętrznych.

Raben i Banki Żywności

Od 2015 roku Raben współpracuje z Bankami Żywności, promując odpowiedzialną konsumpcję. Jako operator logistyczny, obsługujący również branżę FMCG, firma jest zdeterminowana do wspierania odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Aby zrealizować ten cel, podjęła współpracę z Polską Federacją Banków Żywności. Do współpracy zaangażowano wszystkie spółki grupy w Polsce, ponieważ produkty, które przewozi dla Banków Żywności, wymagają różnych warunków w transporcie. 

Grupa Raben w cyfrach:

pastedGraphic.png

Transport jest potrzebny

Od 2010 roku spółka stawia na edukację najmłodszych, tłumacząc im, że świat bez transportu nie ma prawa się rozwijać. Promuje również bezpieczeństwo drogowe, często przy wsparciu lokalnych przedstawicieli Policji. Zwiększa świadomość wśród dzieci z zakresu wpływu społecznego i środowiskowego jej głównej działalności, jaką jest transport. Ponadto wspiera rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników, którzy jako wolontariusze odwiedzają placówki edukacyjne.

Podczas wizyt w przedszkolach i szkołach najmłodsi mają możliwość poznania pracy kierowców, którzy uczestniczą w spotkaniach. Pracownicy prezentują swoje pojazdy, do których każde dziecko może wsiąść i sprawdzić, jak wygląda świat z kabiny zawodowego kierowcy. W trakcie tych spotkań prezentowana jest również bajka na temat transportu, w której w rolę aktorów wcielili się pracownicy Grupy Raben. Dzieci otrzymują gadżety zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze, takie jak opaski odblaskowe, ale również zawieszki zapachowe do samochodów, przypominające o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz kredki, bloki i inne przybory.

Tylko w 2017 roku reprezentanci Grupy Raben odbyli spotkania z niemal 3 tys. najmłodszych Polaków. Udało się im spotkać m.in. z Małymi Odkrywcami podczas kolonii organizowanych przez Fundację Podaj Dalej. Wsparli również Fundację Happy Kids i jej akcję wakacyjną Happy Bus, a także Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w organizacji eventu „Bezpiecznie – chce się żyć!” w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób.

– To zaledwie kilka z wielu przykładów zaangażowania Grupy Raben w odpowiedzialność społeczną. Szersze informacje oraz najnowszy raport społeczny dostępny jest na naszej stronie internetowej www.csr.raben-group.commówi Katarzyna Ostojska.

Michał Woźniakowski

Podziel się:

Nastepne

Motor gospodarki 

czw. gru 20 , 2018
Jednym z największych eksporterów miedzi, srebra i złota na świecie jest KGHM Polska Miedź S.A., spółka Skarbu Państwa KGHM Polska Miedź S.A. jest jedyną globalną polską spółką i jednym ze światowych liderów  wytwarzających surowce takie jak: złoto, srebro i miedź. Wykorzystywane są one w wielu innowacyjnych branżach, takich jak przemysł elektroniczny, elektryczny, motoryzacyjny czy lotniczy. Wydobywane w Polsce metale mają szczególne zastosowanie przy produkcji m.in. obwodów, kabli i styków. – […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie