Trakcja PRKiI buduje polską kolej

Od 70 lat TRAKCJA PRKiI nieprzerwanie modernizuje polską kolej pracując na zasłużony wizerunek symbolu kompleksowości, wiarygodności i jakości w branży

Kolejowa branża budowlana w Polsce od kilku lat bardzo prężnie rozwija się i aby pozostać ważnym graczem na rynku konieczne jest nadążanie za postępem technologicznym i utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych prac. TRAKCJA PRKiI S.A. jest spółką, od wielu lat zdającą ten egzamin na „szóstkę”. Należy do grona nielicznych przedsiębiorstw, mogących szczycić się blisko 70-letnią nieprzerwaną działalnością. Przez lata systematycznie zdobywała nowe doświadczenia i poszerzała kompetencje, dzięki czemu stała jednym z liderów branży budowlanej w Polsce.

Spółka to synonim kompleksowości inwestycji kolejowych i wysokiej wiarygodności w ich realizacji. Od lat znajduje się w gronie liderów rynku, wykonując największe projekty budownictwa kolejowego. Wystarczy zaznaczyć, że blisko 20% długości torów dla pociągu Pendolino, dostosowanych do prędkości 160-200 km/h, zostało zmodernizowane przez Trakcję PRKiI S.A. Zakres prac kolejowych prowadzonych samodzielnie przez spółkę jest imponujący. Należą do nich m.in: projektowanie elementów infrastruktury kolejowej oraz obiektów kubaturowych; budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem; budowa i modernizacja sieci trakcyjnej oraz systemów jej zasilania; budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych; budowa i modernizacja obiektów inżynierskich oraz obiektów kubaturowych i produkcja rozdzielnic prądu stałego, na potrzeby zasilania kolejowej sieci trakcyjnej. Zdobyte w kolejnictwie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi, stało się fundamentem ekspansji w sektorze drogowym i energetycznym oraz na rynki zagraniczne.

W 2008 roku TRAKCJA PRKiI S.A., jako pierwsza ze spółek wyspecjalizowanych w budownictwie kolejowym, weszła do grona spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki temu może być uznawana za firmę transparentną, zapewniającą akcjonariuszom, inwestorom
i innym podmiotom rynku kapitałowego równy dostęp do rzetelnych informacji. Swoje zaangażowanie, uczciwość i rzetelność Spółka stara się wykazywać na wszystkich polach działalności. W ubiegłym roku wdrożyła procedury wynikające z unijnych dyrektyw MAR – Market Abuse Regulation i MAD – Market Abuse Directive, określające nowe standardy transparentności, a ostatnio weszła do prestiżowego grona spółek odpowiedzialnych, notowanych w RESPECT INDEX na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

TRAKCJA PRKiI S.A. ze znakomitymi efektami realizuje kontrakty z programu „Infrastruktura i Środowisko”, których zadaniem jest podnoszenie jakości i efektywności gospodarki przy jednoczesnej poprawie ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Dzięki swoim realizacjom zdobyła wysokie zaufanie klientów, wśród których znakomitą większość stanowią instytucje publiczne zarządzające infrastrukturą kolejową i drogową oraz podmioty samorządowe i dystrybutorzy energii.

TRAKCJA PRKiI S.A. stoi na czele Grupy TRAKCJA, w skład której wchodzą spółki zależne:

  1. Kauno Tiltai – największa spółka sektora budownictwa infrastrukturalnego na Litwie, specjalizująca się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej.

  2. BTW specjalizująca się w wykonywaniu specjalistycznych robót kolejowych oraz spawaniu termitowym szyn kolejowych, tramwajowych i innych.

  3. Biuro projektowe Torprojekt zajmujące się opracowaniem dokumentacji projektowej obejmującej studia wykonalności, koncepcje, dokumentację przetargową oraz projekty budowlane
    i wykonawcze.

  4. PEUiM – podmiot z sektora budownictwa drogowego, której działalność skupia się w północno-wschodnim regionie Polski.

  5. PRK 7 Nieruchomości będąca deweloperem na warszawskim rynku nieruchomości.

  6. DALBA – wyspecjalizowana w branży inżynierii środowiska.

Ciesząc się wysokim zaufaniem instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz dysponując wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, bogatym zapleczem sprzętu budowlanego i specjalistycznego, Trakcja PRKiI S.A. jest silnym filarem branży budownictwa kolejowego w Polsce.

Podziel się:

Nastepne

ZWiK Wołczyn: 110 lat tradycji czystej wody

wt. sie 29 , 2017
Od 11 dekad wołczyńskie wodociągi dostarczają mieszkańcom czystą wodę dbając przy tym o jakość ścieków zapewniającą ochronę środowiska Początek wodociągów w Wołczynie datuje się na rok 1907, kiedy to dla poprawy jakości wody wybudowano przy ul Poznańskiej 35-metrową wieżę ciśnień, mającą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w mieście, a wykonane obok studnie odpowiednią jej ilość i jakość. Obecnie wieża ciśnień nie jest już użytkowana, stanowi jednak obiekt na stałe wkomponowany w […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie