UE wzmacnia swoje zdolności reagowania na zagrożenia epidemiczne

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w kwestii wzmocnienia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Polska europosłanka Joanna Kopcińska; © European Union 2020 – Source : EP

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) to istniejąca od 2005 r. niezależna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Sztokholmie. Jest ona odpowiedzialna za monitorowanie wszelkich zagrożeń dla państw członkowskich UE związanych z chorobami zakaźnymi. 11 listopada 2020 r.  Komisja Europejska – w ramach budowania Europejskiej Unii Zdrowia – zaproponowała nowe ramy bezpieczeństwa zdrowotnego dostosowane do przyszłych wyzwań zdrowotnych, oparte na doświadczeniach ze zwalczania COVID-19, które obejmują propozycję wzmocnienia mandatu Centrum.

ECDC będzie koordynować standaryzację procedur gromadzenia danych epidemiologicznych, ich walidację, analizę i rozpowszechnianie na szczeblu UE. Będzie również opracowywać oceny ryzyka i prowadzić bazy danych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz pracować nad zharmonizowanym podejściem do gromadzenia i modelowania danych w celu uzyskania porównywalnych danych z całej UE.

„Centrum przedstawi zalecenia dotyczące wzmocnienia zdolności systemów opieki zdrowotnej. Jego rolą będzie również dostarczanie solidnej i niezależnej wiedzy naukowej oraz wspieranie działań mających na celu zapobieganie transgranicznym zagrożeniom zdrowia w Unii Europejskiej, przygotowywaniu się i reagowaniu na nie” – powiedziała polska europosłanka Joanna Kopcińska.

ECDC będzie współpracować z Komisją Europejską, władzami krajów członkowskich oraz odpowiednimi organami i agencjami UE, aby zapewnić synergię ich działań. Będzie również działać w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego. Bliższa współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) obejmie w szczególności takie obszary jak monitorowanie i raportowanie trendów w chorobach zakaźnych oraz wymiana informacji na temat nietypowych zjawisk epidemicznych lub nowych chorób zakaźnych o nieznanym pochodzeniu, w tym w krajach trzecich.

Zadaniem ECDC będzie również monitorowanie zdolności krajowych systemów opieki zdrowotnej do wykrywania, zapobiegania i reagowania na epidemie chorób zakaźnych, w tym także identyfikowanie luk w systemach ochrony zdrowia i przedstawianie naukowych zaleceń. Centrum ma również zapewniać pomoc techniczną i naukową władzom krajowym w rozwijaniu ich zdolności do wykrywania i sekwencjonowania genomów czynników zakaźnych, monitorować stosowanie szczepień przeciwko głównym chorobom zakaźnym w całej UE oraz wspierać walkę z dezinformacją na temat szczepień.

Parlament i Rada muszą teraz zatwierdzić umowę, zanim będzie mogła wejść w życie.

Źródło informacji: EuroPAP News

Podziel się:

Nastepne

Nowy start w biznesie. Będzie wsparcie dla przedsiębiorców, którzy musieli zamknąć swoje firmy

pt. gru 3 , 2021
Strach przed porażką jest jednym z głównych hamulców rozwoju przedsiębiorczości. Jak wynika z badania PARP, 41 proc. osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, nie decyduje się na otworzenie własnej firmy z powodu tej obawy. Porażka jest jednak ryzykiem wpisanym w każdy biznes i może stanowić ważną lekcję na przyszłość. Tym, którzy mimo niepowodzenia zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, PARP pomaga w ramach projektu „Nowy start”. O wsparcie, dzięki któremu łatwiejszy będzie powrót […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie