W Lubartowie rusza budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu

To kluczowy moment w procesie komercjalizacji polskich światłowodów wielordzeniowych. Z udziałem przedstawicieli władz oraz reprezentantów świata nauki i biznesu 30 sierpnia w Lubartowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu. Na Lubelszczyźnie powstanie wyjątkowy w skali europejskiej ośrodek badawczy, w którym firma IPT Fiber rozwinie unikatową polską technologię światłowodów specjalnych, w tym światłowodów wielordzeniowych. Spotkanie w urzędzie miasta Lubartów poprzedziło symboliczne ‘wbicie łopaty’ na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Symboliczne „wbicie łopaty”, od lewej: Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Witoń – prezes zarządu IPT Fiber, Krzysztof Paśnik – burmistrz miasta Lubartów

„Na Lubelszczyźnie powstaje ośrodek najnowocześniejszych technologii światłowodowych, a pamiętajmy, że to w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej blisko 50 lat temu opracowano pierwsze polskie światłowody. Dzisiejsza inauguracja budowy wpisuje się zatem niezaprzeczalnie w realizację strategii rozwoju województwa lubelskiego, w której kładziemy szczególny nacisk na tradycję oraz nowoczesność. Marszałek Jarosław Stawiarski, zarząd województwa i ja osobiście niezwykle cieszymy się z rozwoju polskich zaawansowanych technologii, owocnej współpracy biznesu z lubelskim środowiskiem naukowym oraz z faktu, że tak nowoczesna inwestycja powstaje w naszym województwie. – powiedział, w trakcie spotkania w urzędzie miasta Lubartów, Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Uroczystość rozpoczęło symboliczne „wbicie łopaty”, w którym wzięli udział: Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Paśnik – burmistrz miasta Lubartów oraz zarząd spółki IPT Fiber pod przewodnictwem prezesa Krzysztofa Witonia. Następnie zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu w urzędzie miasta Lubartów.

Uroczystość w urzędzie miasta Lubartów, Krzysztof Witoń – prezes zarządu IPT Fiber

„To bardzo ważny dzień i nobilitacja dla miasta Lubartów. Nasza strefa ekonomiczna wciąż się rozwija, co również potwierdza budowa centrum badawczo-rozwojowego firmy IPT Fiber. Cieszę się, że w Lubartowie pojawią się naukowcy i specjaliści, którzy będą pracować nad tak przełomowym polskim rozwiązaniem jak światłowód wielordzeniowy, który ma potencjał stać się naszym produktem narodowym i zapewnić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarce. Kibicuję tej inwestycji i wierzę głęboko, że w przyszłości w Lubartowie pojawi się również fabryka, w której innowacyjne światłowody będą produkowane dla szerszego grona odbiorców.” – powiedział Krzysztof Paśnik, burmistrz miasta Lubartów.

W Lubartowie opracowywane i wytwarzane będą światłowody specjalne, w tym sztandarowe  rozwiązanie spółki IPT Fiber – wielokrotnie nagradzany światłowód siedmiordzeniowy, zapewniający siedmiokrotnie wyższą przepustowość niż powszechnie stosowane na świecie światłowody jednordzeniowe. Wyjątkowy potencjał polskiej technologii oraz zaawansowany stopień prac wdrożeniowych potwierdzają patenty przyznane w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Europie (EPO), Japonii, Brazylii i Korei Płd., a także światowy rekord transmisji danych, uzyskany w trakcie zeszłorocznych międzynarodowych testów z udziałem firm Orange Polska i Infinera.

„Testy wykazały że nasz światłowód siedmiordzeniowy gwarantuje najwyższą osiągniętą dotąd przepustowość i jest kompatybilny z najnowszą infrastrukturą telekomunikacyjną. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy następne testy, w kolejnych pasmach telekomunikacyjnych. Jestem przekonany, że nasz światłowód umożliwiający transfer danych w terabitach na sekundę może stać się polską odpowiedzią na globalne bariery telekomunikacyjne. Inauguracja budowy centrum badawczo-rozwojowego w Lubartowie to dla nas niezwykle ważny etap w drodze do komercjalizacji przełomowych polskich technologii światłowodowych. Dlatego niezwykle cieszę się że są z nami dzisiaj partnerzy ze środowiska naukowego i biznesowego, nasz inwestor – Piotr Kurczewski, właściciel DC24 Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej oraz przedstawiciele władz samorządowych. ” – podsumował Krzysztof Witoń, prezes zarządu spółki IPT Fiber.

Uroczystość w urzędzie miasta Lubartów, od lewej: Krzysztof Paśnik – burmistrz miasta Lubartów, Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Witoń – prezes zarządu IPT Fiber, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – rektor UMCS, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – rektor Politechniki Lubelskiej

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lubelskich uczelni, m.in. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej, którzy wspólnie deklarowali wsparcie w kształceniu specjalistycznych kadr dla przemysłu zaawansowanych technologii.

„Bez wieloletniej pracy lubelskich naukowców z UMCS oraz współpracy z kluczową polską kadrą naukowo-badawczą z dziedziny fotoniki światłowodowej nie mielibyśmy dziś światłowodu wielordzeniowego oraz światowego rekordu transmisji danych. Jestem ogromnie wdzięczny naukowcom i inżynierom, którzy od lat prowadzą zaawansowane badania oraz rektorom lubelskich uczelni za okazane wsparcie i deklarację współpracy. Lublin posiada ogromny potencjał ludzki i akademicki, który zamierzamy wykorzystać przy budowaniu przyszłych kadr. Z pewnością zintensyfikujemy również działania mające na celu rozwój i promocję polskiej fotoniki.” – dodał prezes Krzysztof Witoń.

Uroczystość w urzędzie miasta Lubartów, Krzysztof Witoń – prezes zarządu IPT Fiber

Zakończenie budowy centrum planowane jest na koniec 2023 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 65 milionów złotych, z czego ponad 37 milionów to dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”, Działanie 2.1, POIR. Światłowody specjalne oraz innowacyjne komponenty światłowodowe opracowywane i wytwarzane w Lubartowie będą służyły rozwojowi telekomunikacji nowej generacji oraz innych sektorów gospodarki. Nowoczesne rozwiązania światłowodowe dzięki swoim wyjątkowym parametrom oraz właściwościom są w stanie monitorować procesy przemysłowe oraz rozwijać ideę Przemysłu 4.0 koncepcję, Internetu Rzeczy czy inteligentne systemy bazujące na sztucznej inteligencji.

Podziel się:

Nastepne

Dorothy L. Sayers - Zastępy świadków

czw. wrz 1 , 2022
Po spędzeniu trzech miesięcy na Korsyce lord Peter Wimsey zaczyna już zapominać o angielskich wrzosowiskach, jednak w czasie podróży po Paryżu ojczyzna mu o sobie przypomina. I to w bardzo nieprzyjemny sposób. Nagłówki angielskich gazet głoszą, że jego brat Gerald został… oskarżony o morderstwo. Ofiarą jest niedoszły szwagier Wimsey’ów, a do zbrodni doszło w rodzinnej posiadłości księcia Denver w Yorkshire. To już nie jest zwykła zagadka kryminalna, ale sprawa honoru. […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie