Westa Investments z prestiżową nagrodą

Krakowska firma Westa Investments otrzymała ogólnopolską, prestiżową nagrodę Symbol 2023. Kapituła wzięła pod uwagę dynamiczny rozwój firmy, jej świeże spojrzenie na rynek
i podejmowanie prekursorskich inwestycji, jak choćby produkcji zielonego wodoru.

Westa Investments z prestiżową nagrodą – Monitor Rynkowy

Produkcja zielonego wodoru w oparciu o wielkopowierzchniowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne to potężny projekt, mający duże perspektywy biznesowe. Położenie kupionych terenów, obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz sytuacja geopolityczna, a także chęć uniezależnienia się od importowanego gazu, składają się na możliwy duży aspekt biznesowy tej inwestycji. Westa Investments realizuje swój projekt poprzez spółkę zależną H2Energy. To największe zagłębie produkcji zielonego wodoru znajduje się w województwie lubuskim w gminie Górzyca na 1500 ha gruntów, nieprzypadkowo niespełna 3 kilometry od granicy z Niemcami.

– Według szacunków niemieckich władz, do 2030 roku jedynie maksymalnie 16 proc. zużywanego w gospodarce wodoru będzie pochodziło z miejscowych elektrolizerów. A to oznacza trwałe uzależnienie Niemiec od importu zielonego wodoru. Plany H2 Energy zakładają zatem przesył wodoru rurociągami, cysternami, barkami, a także koleją. W ramach projektu ma bowiem powstać potężny terminal intermodalny – mówi Artur Paluch, prezes zarządu Westa Investments.

– Kilka miesięcy temu H2 Energy podpisała list intencyjny z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w sprawie współpracy nad projektami naukowymi związanymi z produkcją, transportem i logistyką wodoru – mówi Paweł Augustyn, prezes zarządu H2 Energy. – Deklarowana współpraca zakłada przede wszystkim współdziałanie w zakresie realizacji projektów wodorowych zasilanych z odnawialnych źródeł energii, w tym z zakresu transportu i logistyki wyprodukowanego wodoru oraz propagowania energetyki wodorowej, a w szczególności tzw. zielonego wodoru jako paliwa przyszłości.

Naukowcy wskazują tzw. zielony wodór jako najważniejszą szansę na uniezależnienie się od monopolistycznych dostawców gazu ziemnego oraz innych paliw kopalnych – z możliwością wykorzystania znacznej części istniejącej infrastruktury gazowej i transportowej. Analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wskazują, że potencjał technologii wodorowych nie był dotąd w naszym kraju w pełni wykorzystywany. Dziś 95 proc. ogólnoświatowej produkcji wodoru odbywa się w procesie reformingu gazu ziemnego, czego skutkiem ubocznym jest emisja dwutlenku węgla. Tak pozyskany wodór określany jest mianem szarego. Docelowo w transformacji energetycznej kluczową rolę odegrać ma wodór zielony – pozyskiwany w procesie elektrolizy zasilanym energią z OZE. Mówiąc najprościej: wytwarzanie zielonego wodoru ma być sposobem na magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Projektowany przez krakowskich przedsiębiorców hub H2 Energy ma służyć takiej właśnie rewolucji.

Oprócz zielonego wodoru, Westa Investments widzi ogromną przyszłość w spółkach medtech. Tymczasem do tej pory jest uznana jako świetnie radzący sobie deweloper. Teraz, po serii udanych projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości – przystępuje do realizacji kolejnego. Essa Kliny, bo tak brzmi robocza nazwa inwestycji realizowanej przez spółkę celową Green Town Development, to osiedle zaplanowane na kilkunastu hektarach terenu na południu Krakowa. Na gruntach tych powstanie docelowo blisko 3 tys. mieszkań oraz lokale usługowe, sklepy, przedszkola, place zabaw, a także tereny zielone. Wedle założeń projekt wart będzie 1,7 mld zł.

Grażyna Herich

Podziel się:

Nastepne

Zielona energia – kto ją sfinansuje?

śr. gru 20 , 2023
Na podmiotach wytwarzających ciepło ciążą coraz to bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe związane z implementowanymi do polskiego prawa dyrektywami IED, MCP, RED oraz EED. Kładą one nacisk na zwiększenie udziału ciepła odpadowego oraz pochodzącego ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych. Przykładem spółek ciepłowniczych, które opierają swoją strategie o te wytyczne, jest Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia. Grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej w lokalizacjach bezpośrednio powiązanych z górniczymi […]
Zielona energia – kto ją sfinansuje? – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie