Woda w Ełku jeszcze nigdy nie była tak czysta

W okresie trzech ostatnich lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Ełku zainwestowało 20 mln zł w remonty i uszczelnienia swojej sieci wodno-kanalizacyjnej. Efekt? Dobra woda pitna prosto z kranu

Podstawową działalnością gminnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest zapewnianie mieszkańcom czystej, bieżącej wody, a także oczyszczenie powstałych ścieków –tak, aby były one całkowicie bezpieczne dla środowiska. W tym celu w ostatnich latach wiele gmin realizowało pakiet inwestycji w swoje sieci wodno-kanalizacyjne. Nie inaczej było w 60-tysięcznym Ełku. Miasto czerpie wodę pitną z podziemnych pokładów wodnych w miejscowości Przekopka. Na tym etapie odbywa się uzdatnianie oraz badanie i monitorowanie wody pod kątem przydatności do spożycia, a następnie siecią wodną jest ona transportowana do mieszkańców. Po zużyciu należy ją w bezpieczny sposób przetransportować kanalizacją do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Ten zamknięty proces wymaga wielu regularnych nakładów. Laboratorium, niezawodność dostaw wody, szczelność sieci kanalizacyjnej oraz niezawodność urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków to główne inwestycje poczynione w ostatnich latach przez PWiK w Ełku. Całość inwestycji w latach 2021 – 2023 wyniosła 20 mln zł, w efekcie czego mieszkańcy Ełku mogą dziś bez obaw korzystać z czystej, bieżącej wody. Poprawiono również szczelność kanalizacji oraz proces oczyszczania ścieków. 

– Inwestycje zrealizowane przez nas to wspólny sukces spółki, Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza oraz Rady Nadzorczej, której przewodniczy Paweł Odolecki – mówi Andrzej Sewastianowicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Ełku. – Są to ludzie, którzy postawili przed nami jako zarządem wysoką poprzeczkę, mającą na celu poprawę funkcjonowania spółki i wsparli nas swoją wiedzą merytoryczną. Efektem jest wytworzony majątek, który przez wiele lat będzie służył lokalnej społeczności, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych Ełku i okolic.

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez PWiK w Ełku w ostatnich latach wymienić należy m.in. modernizację stacji uzdatniania wody w Przekopce – była to wymiana lamp wysokoprężnych na lamy LED UV do dezynfekcji wody, której celem nadrzędnym było bezpieczeństwo bakteriologiczne i epidemiologiczne aglomeracji ełckiej. Zainwestowano także w oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji miasta Ełk, zakup i modernizację bazy sprzętowej i pojazdów specjalistycznych oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.

Ale to nie koniec. Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku pomimo tak wielu inwestycji angażuje się aktywnie we wspieranie lokalnych inicjatyw, przekazując fundusze na wsparcie lokalnych klubów sportowych, wydarzeń kulturalnych i pomoc najbardziej potrzebującym.

– Objąłem stanowisko w 2020 roku, przejmując obowiązki po panu Wojciechu Jassaku. Był to jeden z trudniejszych momentów w historii spółki. Pandemia, problemy energetyczne po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, inflacja oraz wielkie cele inwestycyjne do zrealizowania. Wdrożyliśmy plan oszczędnościowy. Podpisana została nowa, na bardzo preferencyjnych warunkach względem aktualnych stawek, umowa na zakup energii elektrycznej. Pozwoliło to nam na powstrzymanie kolosalnych wzrostów cen za prąd. Redukcję kosztów wspomogliśmy, inwestując w oświetlenie LED oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu zrealizowaliśmy postawione cele. Było to możliwe dzięki wytężonym wysiłkom wszystkich pracowników, którym chcę w tym miejscu za to serdecznie podziękować. Ludzie ci pracują z wielką pasją i poświęceniem by każdego dnia do miasta i gminy Ełk dostarczyć 8 mln litrów czystej wody – sumuje Andrzej Sewastianowicz.

Jakub Lisiecki

Podziel się:

Nastepne

SKOK Chmielewskiego: stawiamy na relacje, technologie i młodych członków kasy

śr. paź 11 , 2023
O ludzkim podejściu do klienta, wartości cyfryzacji, a także o tym, jak pozyskać młodych dla SKOK-ów w szczerej rozmowie z Tomaszem Popławskim mówi Bogumił Krzyszczak, prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego SKOK Chmielewskiego to bogata historia, ale również renoma i uznanie. Jaka jest recepta na sukces według państwa? Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego za niecały rok będzie miała trzydziestoletnią historię. Jak zawsze: w ciągu tak długiego czasu można […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie