Wołów przyciąga

Do Wołowa warto przyjechać ze względu na przyrodę, możliwości aktywnej rekreacji, ale i bogate dziedzictwo kulturowe


Siłą gminy jako lokalnego centrum administracyjnego jest dziś działalność średnich i małych przedsiębiorstw oraz niewielka odległość od Wrocławia. Rośnie liczba mieszkańców, rozwija się mieszkalnictwo. 12,5-tysięczne miasto ma bogatą ofertę inwestycyjną w  postaci odpowiednio uzbrojonych terenów oraz mnóstwo walorów przyrodniczych.

Wołów i jego okolice to piękne miejsce. Lasy zajmują 40% ogólnej powierzchni gminy. Łąki, rzeki i stawy rybne dopełniają idealnego polskiego krajobrazu. Szlaki turystyczne pokazują atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury materialnej. Wytyczono sieć lokalnych dróg rowerowych wraz z infrastrukturą (wiaty, miejsca przystankowe, tablice informacyjne). Szlaki turystyki pieszej i rowerowej połączone są w system regionalnych tras turystycznych, w tym drogi tworzące pętlę wokół Wołowa.

Ich uzupełnieniem są ścieżki: trzykilometrowa edukacyjno-przyrodnicza wokół rezerwatu Odrzyska oraz pięciokilometrowa przyrodniczo-historyczna w Lubiążu. Wyjątkową atrakcją gminy jest Pocysterski Zespół Pałacowo-Klaszorny w Lubiążu, który jest drugim największym obiektem sakralnym na świecie, a jego powierzchnia jest ponad dwa razy większa od Wawelu. Wyjątkowa barokowa fasada oraz dzieła mistrza Michała Willmana przyciągają setki turystów z  całej Europy.  

Malowniczo usytuowane rezerwaty przyrody: Uroczysko Wrzosy i Odrzysko oraz obejmujący znaczą część gminy Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy to obszary, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, przyciągające zarówno zwolenników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jak i fotografów. 


Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa:

W 2017 r. nasza gmina wraz z sąsiednimi podjęły się realizacji największego projektu dotyczącego turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku: Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Dzięki niemu poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników dróg. Polepszyła się komunikacja między Wołowem a innymi miejscowościami gminy. Wielu mieszkańców chętniej korzysta z rowerów, pozostawiając samochody w garażach. Dzięki kolejnym ścieżkom rowerowym dbamy o swoje zdrowie, ale i również środowisko naturalne. Odkąd infrastruktura rowerowa zaczęła się rozwijać, ilość cyklistów znacznie wzrosła. Frekwencja na naszych ścieżkach jest rewelacyjna, co mnie bardzo cieszy. Reakcje mieszkańców upewniają mnie w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku i dają motywację do dalszego działania. W przygotowaniu mamy kolejne projekty łączące naszą gminę z gminami ościennymi, a także projekty poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców przemieszczających się w centrum miasta.


► Wołów jest jednym z najstarszych śląskich miast, wzmiankowany był już w 1157 r. Na przestrzeni wieków znajdował się na terytorium kilku państw: Polski Piastowskiej, Królestwa Czech, państwa Habsburgów, Królestwa Prus i Republiki Weimarskiej, by po II wojnie światowej ponownie zostać włączonym w granice Polski

19 sierpnia 1962 r. w Wołowie dokonano największego w historii Polski pod względem wielkości łupu napadu na bank. Pięć osób dostało się do skarbca oddziału Narodowego Banku Polskiego i zrabowało 12,5 mln zł. Sprawcy zostali zatrzymani i osądzeni w tym samym roku na karę dożywotniego więzienia, zamienioną na 25 lat.


W Wołowie swoją młodość spędził pierwszy i jedyny do tej pory polski kosmonauta, Mirosław Hermaszewski.Podziel się:

Nastepne

Cel: czyste środowisko

śr. wrz 2 , 2020
MZGOK w Koninie udowadnia, że zbiórka i przetwarzanie odpadów mogą być czyste, estetyczne, proekologiczne i z wszechstronną korzyścią dla środowiska W urokliwym otoczeniu lasów, jezior i stawów działa Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie obsługujący miasto i okoliczne 36 gmin. Prezes Henryk Drzewiecki podkreśla bliskie naturze funkcjonowanie spółki: – Pokusiliśmy się o ustawienie na własnym terenie 14 uli. Celowo pod tym kątem ukształtowaliśmy aleję akacjową. Mamy szkółkę, w której […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie