Invest in Wrocław

Powstała w 2005 roku Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest miejską spółką, której celem jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy regionu.


Invest in Wrocław – Monitor Rynkowy

Wrocław, będąc jednym z największych polskich miast, jest jednocześnie stolicą kultury, miłości
i wspaniałych zabytków – miastem stu mostów, które niewątpliwie zachwyca. Zachwyca nie tylko mieszkańców czy turystów, ale także i inwestorów. Ta ostatnia grupa obsługiwana jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. – spółkę miejską powołaną w 2005 r. przez miasto Wrocław oraz 29 okolicznych samorządów tworzących aglomerację wrocławską. Jej zadaniem jest promocja regionu i budowanie jego wizerunku jako solidnego partnera biznesowego. ARAW, zachęcając do inwestycji zagranicznych oraz krajowych inwestorów, pomaga tworzyć miejsca pracy i wspiera współpracę pomiędzy samorządami. – Dotąd ARAW przyczynił się do realizacji ponad 200 projektów inwestycyjnych. Firmy, z którymi współpracowaliśmy utworzyły 100 tys. miejsc pracy. Spółka także ewoluowała. Najpierw koncentrowaliśmy się na ściąganiu zagranicznych inwestorów, potem poprzez zainicjowanie programu Polski Czempion wspieraliśmy również polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Dziś dodatkowo koordynujemy miejską politykę startupową, jesteśmy zaangażowani w projekty akademickie, gdzie ściągamy do Wrocławia studentów zagranicznych. Na bieżąco reagujemy na nowe potrzeby i trendy rozwojowe osób – mówi Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Invest in Wrocław – Monitor Rynkowy

W ARAW prowadzonych jest kilka projektów. Warto zwrócić uwagę na program „Invest in Wrocław”, który ma za zadanie kompleksowe wsparcie inwestorów. Projekt tworzy zespół ludzi, którzy dbają o wiedzę w zakresie podatkowym i prawnym potencjalnych i obecnych inwestorów,
a ponadto wspomagają ich w zakresie wiedzy o rynku oraz o ogromnym potencjale ekonomicznym aglomeracji. Warto bowiem pamiętać, że Wrocław to miasto, na terenie którego znajduje się ponad 1 mln m² powierzchni biurowej, a zdolność kadrową tworzy 26 uczelni wyższych, na których studiuje łącznie 112 tys. studentów. To dla nich powstał projekt „Study in Wrocław”, którego działania skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu we Wrocławiu studia podjęło kilka tysięcy osób. Korzystając z pomocy projektu przeszli oni procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

Kolejny projekt to „Start-up Wrocław”, który wspiera nowo powstałe firmy technologiczne specjalizujące się w medtechu, sztucznej inteligencji, rozwiązaniach z zakresu Przemysłu 4.0 oraz bio- i nanotechnologii, tworząc drugi co do wielkości ekosystem start-upów w Polsce. Zespół wspiera lokalne innowacje oraz tworzy miejsce do spotkań, które ułatwiają coworking i wymianę doświadczeń. Ważnym projektem dla wrocławskiego biznesu, o którym nie można nie wspomnieć, jest „Made in Wrocław”. Jest to sposób na zaprezentowanie przełomowych technologii, rozwijających się start-upów oraz liderów w swoich branżach. „Made in Wrocław” to liczne konferencje i targi, na których praktycy biznesu dzielą się swoją wiedzą i podpowiadają, jak stworzyć dochodową firmę oraz jak unikać błędów przy tworzeniu globalnego biznesu. – W czasie wydarzenia pokazujemy mieszkańcom technologie i rozwiązania tworzone w naszym mieście,
a także rozmawiamy z przedstawicielami biznesu i nauki podczas konferencji. W tym roku było to szczególnie ważne, bo stanęliśmy wszyscy przed ogromnymi wyzwaniami
– dodaje Magdalena Okulowska.

Invest in Wrocław – Monitor Rynkowy

ARAW odpowiedzialny jest również za stworzenie i prowadzenie portalu miejskiego Wrocławia – strony www.wroclaw.pl. Jest to źródło najważniejszych informacji o mieście. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to spółka, która aktywnie wspiera dynamiczny rozwój regionu i jego gospodarki.

Sonia Platajs-Szefer

Podziel się:

Nastepne

ZPP: Polski rynek aptekarski wymaga zmian. Obecne regulacje mogą ograniczyć dostęp pacjentów do leków

śr. gru 9 , 2020
Eksperci oceniają, że w Polsce rynek aptekarski wymaga zmian regulacji, które dziś ograniczają swobodę prowadzenia działalności, a co za tym idzie dostęp pacjentów do leków. Jednym z postulatów części branży jest więc ograniczenie bardzo szerokich kompetencji samorządu aptekarskiego, który reguluje nie tylko kwestie dostępu do zawodu i jego wykonywania, lecz również ma wpływ na regulacje dotyczące rynku. Ze względu na to, że w samorządzie często zasiadają przedsiębiorcy prowadzący apteki, może to prowadzić do konfliktu interesów […]
ZPP: Polski rynek aptekarski wymaga zmian. Obecne regulacje mogą ograniczyć dostęp pacjentów do leków – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie