Wronki: Lepsza woda dzięki inwestycjom

Ćwierć wieku działania PK Wronki to okres wielu inwestycji służących ochronie zasobów środowiska naturalnego w gminie

Pierwsze wodociągi we Wronkach powstały przeszło sto lat temu, ale przez wiele dekad zarówno dostępność czystej wody, jak i jakość odprowadzanych do Warty ścieków pozostawiały wiele do życzenia. Konieczne stało się zarówno wybudowanie kolejnych obiektów infrastruktury wodociągowej, jak i zadbanie o środowisko.

Przyspieszenie nastąpiło 1 lutego 1992 r. po przekazaniu majątku likwidowanego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile, zgodnie z wolą radnych i przy poparciu załogi, samodzielnej spółce prawa handlowego.

Jako spółka gmina byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się prywatyzacji gospodarki komunalnej – przypomina nie bez dumy Rafał Zimny, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach. – Od początku dążymy do jakościowych zmian w zakresie świadczonych usług, m.in. zastępując odcinki sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych rurami z PCV, modernizując procesy uzdatniania wody, wdrażając energooszczędne systemy pompowania wody, optymalizując procesy oczyszczania ścieków.

Aby Wronki mogły się pochwalić tytułem miasta dbającego o swoje środowisko, konieczne stały się duże inwestycje. W 2009 r. została powołana w strukturze spółki specjalna jednostka, której zadaniem było opracowanie, wdrożenie i realizacja dwuetapowego projektu rozwiązującego problemy gminy w tym zakresie przy udziale NFOŚiGW w Warszawie.

Od września 2010 r. do końca listopada 2014 r. realizowano projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki” – największą inwestycję tego typu w powiecie szamotulskim. Wartość robót wyniosła ok. 63 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 38 mln zł.

Efekt ekologiczny został osiągnięty, a miarodajnym wskaźnikiem określającym pozytywny wpływ projektu na środowisko jest podłączenie ponad 12 tys. osób (w przeliczeniu na RLM) do prawidłowo funkcjonującej kanalizacji sanitarnej.

W lipcu 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie drugiego etapu projektu. Planowany całkowity koszt jego realizacji wynosi ponad 29 mln zł, a wartość dofinansowania – ponad 15 mln zł. Zakończenie zaplanowano na koniec 2019 r. Zoptymalizowane zostaną koszty związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kolejnych posesji. Wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostaw bieżącej wody dla mieszkańców rozwijającego się osiedla Zamość. Znaczącą poprawę jakości wody i stabilności jej dostaw winni odczuć mieszkańcy Nowej Wsi i części Wronek.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Browar Pilsweizer: Piwo wymaga uczciwości

wt. lip 4 , 2017
Browar w Grybowie to ponad dwieście lat historii. Od lat dwunastu, pod marką Pilsweizer, tworzą ją Ivan i Andrej Chovanec. Chcą przekazać Polakom to, co najlepsze w piwowarskiej tradycji Czech i Słowacji Przyjechali do Grybowa w 2005 r.Ivan Chovanec pochodzi z Czech, a jego synAndrej– ze Słowacji. Dlatego mówią, że są Czechosłowakami. Znają się dobrze na robieniu piwa, i to nie tylko w ich ojczystym kraju. Nie bali się dalekich […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie