Z myślą o …?

Z myślą o …? – Monitor Rynkowy

Nastawienie na dobro ubezpieczonych czy na zysk akcjonariuszy? To pytanie, na które musi odpowiedzieć sobie każde towarzystwo ubezpieczeniowe na początku swojej drogi

Większość towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku to podmioty skoncentrowane na uzyskiwaniu zysku dla swoich akcjonariuszy. Są jednak wyjątki – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Przykładem jest TUW „REJENT-LIFE” z Poznania. Towarzystwo powstało z myślą o obsłudze notariuszy oraz ich małżonków. Jego założycielami są Izby Notarialne. Jedynymi klientami, których obsługuje „REJENT-LIFE” są notariusze oraz ich małżonkowie zawierający umowę ubezpieczeniową poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej. Inną podstawową różnicą w działalności tego TUW od innych jest realny wpływ jego członków na sytuację Towarzystwa i jego działań poprzez udział notariuszy w organach statutowych Towarzystwa. Wspomniana zasada wzajemności polega na tym, że Towarzystwo  jest nastawione  na dobro swoich członków poprzez koszt ubezpieczenia.

– Działamy z myślą o notariuszach oraz ich małżonkach, którzy są naszymi jedynymi klientami. Oferując ubezpieczenia długoterminowe, optymalizujemy nasze przychody oraz koszty, aby móc maksymalnie zadowolić  interesy ubezpieczonych. Maksymalizacja  świadczeń to główny cel naszej strategii. Bardzo nas cieszy, że jesteśmy zauważani, a przykładem tego jest wyróżnienie w programie Symbol 2019 w kategorii Nowoczesnych Usług Finansowych – mówi Maria Kuchlewska, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE”.

Efektywność działalności „REJENT-LIFE” odzwierciedlają coroczne sprawozdania finansowe. Względem komercyjnych TU, „REJENT-LIFE” wyróżnia efektywność działalności lokacyjnej oraz niski poziom kosztów. Tak jak każde towarzystwo ubezpieczeniowe, również „REJENT-LIFE” podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Michał Woźniakowski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Nastepne

W imię wspólnego dobra

czw. gru 19 , 2019
Ekologiczna bomba i pozostałości po II wojnie światowej na dnie Bałtyku to zagrożenie, na które rozwiązanie znalazł polski start-up: SR Robotics Sp. z o.o.  Burzliwy okres II wojny światowej to punkt zwrotny we współczesnej historii. Choć minęło blisko 75 lat od jej zakończenia, nadal zmagamy się z jej skutkami – regularnie słyszymy o odnalezionych kolejnych niewybuchach z tego okresu. Obecnie największym w naszym rejonie skupiskiem pozostałości wojny jest dno Morza […]
W imię wspólnego dobra – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie