Kompleksowość, dostępność, jakość


Zgorzelecki szpital dąży do tego, aby być liderem w zakresie opieki medycznej w regionie i wiodącym szpitalem pod względem kompleksowości i jakości świadczonych usług medycznych

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu w ciągu niespełna 25 lat przekształcił się z niewielkiej, powiatowej placówki w specjalistyczny zakład lecznictwa z 25 oddziałami i kilkudziesięcioma poradniami specjalistycznymi. Ten rozwój potwierdza przyjętą przez kierownictwo zasadę, że najważniejsze są stabilność i jasno sprecyzowane plany. 

Rozwój z jakością

Misja WS-SP ZOZ w Zgorzelcu brzmi „Bezpieczeństwo przez rozwój”. Oznacza to przewidywanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych wszystkich pacjentów. – Wychodząc naprzeciw nowościom w dziedzinie medycyny, chcemy świadczyć usługi w sposób profesjonalny i przyjazny dla pacjenta – zapewnia Zofia Barczyk, dyrektor zgorzeleckiego szpitala. – Ceniąc jakość bardziej niż ilość, dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów jakościowych w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym.

Myśląc o rozwoju szpitala, dyrektor skupiła się nie tylko na inwestycjach budowlanych, inwestycjach w sprzęt czy infrastrukturę. Na pierwszym miejscu postawiła na pacjenta, co zaowocowało działaniami innowacyjnymi, często nietypowymi w skali branży medycznej. Warto choćby tu wspomnieć o nowoczesnym, autorskim systemie organizacji pracy kilku oddziałów, m.in. ortopedii i okulistyki, a także diagnostyki.

Szpital realizuje politykę Ministerstwa Zdrowia. Poprzez zmianę organizacji pracy zlikwidował kolejki do operacji okulistycznych zaćmy i ortopedycznych, m.in. w kontekście endoprotez, a także do diagnostyki tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dzięki temu placówka w Zgorzelcu może pochwalić się największą w województwie ilością operacji zaćmy. Rocznie wykonuje ich około czterech tysięcy.

A wszystko to z zachowaniem wysokich standardów i bezpieczeństwa świadczeń. Miesięcznie na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej odbywa się ok. 85 operacji wszczepienia endoprotez stawów biodrowych i kolanowych, przy czym wskaźnik powikłań utrzymywany jest na wyjątkowo niskim poziomie wynoszącym niespełna 0,5%.

W opublikowanym zestawieniu udziału procentowego zgonów, które wystąpiły do 31 dni po hospitalizacji w wyniku wystąpienia Ostrego Zespołu Wieńcowego (zawał serca) zgorzelecki szpital osiągnął najniższy i jednocześnie najlepszy wynik, który wynosi jedynie 6%.

Kluczowe inwestycje

Droga rozwoju WS-SP ZOZ rozpoczęła się w 1999 roku, kiedy to dyrekcja zdecydowała o wdrożeniu strategii na rzecz przekształcenia małej placówki w jednostkę o randze wojewódzkiej i wysoko efektywnej ekonomicznie. Szpital pod koniec XX wieku posiadał niespełna 10 oddziałów, na których znajdowało się 350 łóżek, a budżet stanowił wartość około 18,5 mln zł. 20 lat później zgorzelecki szpital posiada 25 oddziałów, realizuje przychody na poziomie ponad 170 mln zł, a wartość majątku zwiększył dwukrotnie. Zatrudnia ok. 1200 pracowników, przy jednoczesnym utrzymaniu na niskim poziomie wskaźnika zatrudnienia na jedno łóżko szpitalne. W latach 2007–2018 zainwestował łącznie 106,9 mln zł.

W ciągu ostatnich lat zrealizował 26 projektów z dofinansowaniem unijnym oraz krajowym o wartości dofinansowania 78 mln zł. W ramach tych przedsięwzięć zakupiono m.in. nowoczesny 320-rzędowy tomograf z możliwością badania serca, rezonans magnetyczny, aparaty RTG, sprzęt endoskopowy, mammograf, sprzęt na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, specjalistyczne wyposażenie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Projekty te to nie tylko zakupy sprzętu, ale także inwestycje budowlane i modernizacyjne zwiększające komfort i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wystarczy tu wspomnieć o nowym skrzydle szpitala, w którym uruchomiono dwa nowe oddziały: urologię i onkologię kliniczną z chemioterapią, a w którym znalazło się też miejsce dla neurologii i okulistyki przeniesionych ze starej części obiektu.

Ostatni rok to budowa przychodni przyszpitalnej, w której znajdą się miejsca dla podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych, dobudowa nowej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz termomodernizacja Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. Wszystko po to, aby pacjenci mogli być leczeni w jak najlepszych warunkach.

Warto też wspomnieć o inwestycjach, które nie tylko zwiększają komfort pobytu, ale także przynoszą wymierne korzyści finansowe dla szpitala: termomodernizacja należącego do WS SPZOZ w Zgorzelcu Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce z wymianą ogrzewania olejowego przez pompy ciepła z wykorzystaniem wentylacji rekuperacyjnej oraz termomodernizacja głównego budynku w Zgorzelcu z wykorzystaniem kogeneracji. 

Jak zapewnia dyrektor Zofia Barczyk, to nie koniec rozwoju i podnoszenia jakości. – Przed nami kolejne wyzwania: dalszy rozwój szpitala przyjaznego pacjentom, zapewnienie im niezbędnego poczucia bezpieczeństwa w kompleksowym procesie diagnostyczno-leczniczym, podnoszenie kwalifikacji pracowników, nieustająca modernizacja infrastruktury sprzętowej i lokalowej, a przede wszystkim zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności w dostępie do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

Danuta Klimek

Podziel się:

Nastepne

Coraz więcej odpadów

śr. sty 15 , 2020
Rozmowa z Marzeną Koppenberg – prezes zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. W ostatnich latach często słychać o „rewolucji śmieciowej”. Jakie są obecnie największe problemy gospodarki odpadami? Zmiany w przepisach prawa narzucają nowe obowiązki, natomiast rozporządzenia nie wszystkie kwestie jeszcze precyzują. Powstaje pytanie: czy te zmiany przyniosą pożądany efekt? Osobiście nie sądzę, aby znacząco ograniczyły niepożądane zjawiska w tzw. szarej strefie, natomiast dla takich zakładów jak nasz, które uczciwie i […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie