ZGK Góra Kalwaria: Ekologiczne priorytety

Czysta woda w kranach i bezpieczne środowisko to priorytety działania ZGK Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

O atrakcyjności ponad 25-tysięcznej Góry Kalwarii stanowi przede wszystkim bliskość Warszawy (ok. 30 km). Aby zdyskontować ten atut konieczne są działania zapewniające z jednej strony swobodny dostęp do zdobyczy cywilizacji, jaką jest bez wątpienia czysta woda w kranach, a z drugiej – zachowanie środowiska naturalnego w stanie niezagrożonym. Te dwa proekologiczne cele wszechstronnie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii.

Kierujemy swoją aktywność na interes i dobro mieszkańców oraz inwestorów – podkreśla Jerzy Pełka, prezes spółki ZGK w Górze Kalwarii – Naszą misją jest przede wszystkim prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zdajemy sobie sprawę, że od niej zależy bezpośrednio atrakcyjność całej gminy, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i życiowym, mieszkaniowym. Rozszerzamy więc sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wspólnie z władzami miasta pracujemy nad uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w całej gminie i szeroko rozumianym wypełnieniem dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska.

Przeses ZGK w Górze Kalwarii akcentuje trzy zasadnicze aspekty proekologicznej działalności spółki: Po pierwsze, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w tym minimalizowanie strat w dystrybucji wody, odpowiedni dobór wodomierzy, szybka lokalizacja wycieków oraz optymalna regulacja pracy sieci wodociągowych. Działania te przyczyniają się do zachowania zasobów zdrowej wody w odpowiedniej ilości dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców gminy. Drugie zagadnienie to transportowanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz ochroną środowiska naturalnego w tym ograniczenie eksfiltracji ścieków do gruntu i wód podziemnych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wysoka efektywność oczyszczania ścieków w OŚ Moczydłów, co eliminuje ryzyko skażenia środowiska. Wreszcie trzecia bardzo ważna część działalność ZGK w Górze Kalwarii to edukacja ekologiczna społeczeństwa w tym kształtowanie odpowiedzialności środowiskowej wśród mieszkańców gminy, pracowników zakładu, partnerów biznesowych oraz uczniów. ZGK Sp. z o.o. chętnie przyjmuje wycieczki szkolne w obiektach Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków.

Spółka ZGK w Górze Kalwarii jest właścicielem i eksploatatorem 260 km sieci wodociągowej, 8 stacji uzdatniania wody, 140 km sieci kanalizacyjnej, 2 oczyszczalni ścieków, ponad 50 przepompowni ścieków. Dodatkowo, w ramach proekologicznych działań Spółka zapewnia dostawę ciepła systemowego do budynków i mieszkań, a także buduje sieci i przyłącza.

Podziel się:

Nastepne

Recykling z Eurobac

czw. sie 31 , 2017
Eurobac S.A., jedna z pierwszych polskich firm w branży odzysku odpadów, aktywnie wspiera działania proekologiczne oraz prowadzi kampanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży Od momentu wejścia w życie w 2002 r. ustawy o opłacie produktowej, na krajowym rynku pojawiły się firmy, zajmujące się zbiórką oraz wykonywaniem odzysku i recyklingu odpadów, podlegających tej ustawowej opłacie. Eurobac to jedna z pierwszych organizacji odzysku w Polsce, działająca od początku 2002 roku. – Jednym […]

Polecamy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie