Różne modele finansowania – ta sama wysoka jakość

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to od lat dobry i sprawdzony partner. Buduje mieszkania zarówno w formule budownictwa partycypacyjnego, jak i lokale komunalne – w tym z przeznaczeniem dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Obecnie TTBS ma w realizacji około 200 mieszkań, z czego 48 będzie mieszkaniami przeznaczonymi dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Powstaje także budynek z 72 mieszkaniami komunalnymi. Pierwsze mieszkania z tej realizacji zostaną oddane do użytku w grudniu tego roku. Nieustannie powstają także mieszkania z partycypacją osób fizycznych, na standardowych zasadach oferowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, czyli z wkładem własnym na poziomie 30%, pozostałą częścią finansowaną korzystnym kredytem komercyjnym i możliwością wykupu po 5 latach od zamieszkania. Co istotne, budynki TTBS udało się objąć ustawą o dopłatach do najmu mieszkań. Obecnie do takich dopłat kwalifikuje się ponad 100 mieszkań.

Toruńskie TBS jest ważnym elementem tkanki miejskiej. Stąd duża dbałość o wygląd budynków, a także infrastrukturę wokół nich. Towarzystwo buduje miejsca postojowe na zewnątrz budynków, garaże, chodniki, place zabaw, urządza zieleń. Przy oddawaniu każdej inwestycji teren jest kompleksowo zagospodarowany, a wszystko to ma usprawnić i ułatwić życie mieszkańców.

Nowością w zasobach Toruńskiego TBS są lokale użytkowe w parterach budynku. Powstające w nich sklepy zapewnią mieszkańcom dostęp do podstawowego asortymentu. Od 2016 roku Spółka zabiega o utworzenie punktu Poczty Polskiej w swoich zasobach, która będzie służyła mieszkańcom całego osiedla. Zgodnie z ustaleniami, w 2020 roku taki punkt zostanie uruchomiony.

Powstający kompleks czterech budynków przeznaczonych dla seniorów i osób niepełnosprawnych wejdzie w skład nowo powstałego i dobrze skomunikowanego z resztą miasta osiedla JAR. Lokale i klatki schodowe będą specjalnie dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w każdej klatce będzie winda, a na obszarze osiedla zaplanowano teren rekreacyjny. W jednym z budynków parter zostanie przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu, który będzie organizował klub seniora.

Będzie również dom pomocy dziennej dla tych osób, które nie będą mogły być samodzielnie w mieszkaniu. Chcemy też uruchomić Monitoring Osób Starszych, czyli system bezpośrednich komunikatów o zagrożeniu, które trafią bezpośrednio do opiekunów danej osoby. To pilotażowy w regionie program mieszkań wspomaganych. Dzięki niemu możliwe będzie zarówno życie osób starszych w komfortowych warunkach, jak i także objęcie ich opieką wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa – mówi Beata Żółtowska, prezes zarządu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Aktualnie w zasobach Toruńskiego TBS jest blisko 2 tys. mieszkań. Każda nowo powstająca inwestycja cieszy się bardzo dużą popularnością. – Rynek mieszkaniowy jest obecnie bardzo dynamiczny. Spółdzielnie i deweloperzy budują mieszkania na własność, więc ich oferta jest skierowana do osób, które faktycznie stać na zakup nieruchomości albo mogą pozwolić sobie na kredyt hipoteczny. Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy albo nie mają takiej zdolności, albo nie mają środków na zakup mieszkania. Mamy zatem zupełnie inną grupę odbiorców naszej oferty – wyjaśnia Beata Żółtowska.

Przyszłość, jaka czeka TTBS, napawa optymizmem. Spółka posiada pozwolenie na budowę jeszcze 6 nowych budynków. Oprócz mieszkań komunalnych chce także wybudować mieszkania dla seniorów, przy czym te już nie będą objęte zasadami mieszkań komunalnych, tylko z wymaganą partycypacją. Oferta będzie skierowana do osób, które mają już gdzieś swoje nieruchomości, ale chcą je zostawić dzieciom lub sprzedać. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty – już teraz na każde mieszkanie jest przynajmniej dwóch chętnych. Co więcej, gmina Miasta Toruń jest bardzo zadowolona ze sposobów realizacji inwestycji przez TTBS, więc chce przekazać kolejne tereny do zagospodarowania.

Chcemy jeszcze bardziej urozmaicić naszą ofertę mieszkaniową i skierować ją do szerszego grona osób oraz pod różne modele finansowania – mówi Beata Żółtowska. – Zamierzamy ogólnie zwiększyć jej dostępność i wzmocnić naszą rozpoznawalność. Prowadzimy w tym duchu szeroką politykę informacyjną dotyczącą własnej działalności. Staramy się dotrzeć do odbiorców również za pośrednictwem internetu i przez portale społecznościowe. Zakładamy, że ludzie powinni po prostu wiedzieć o tym, jakie mają możliwości mieszkaniowe, a z nami są one bardzo korzystne.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Strategia „SELEKT-u”

pon. wrz 30 , 2019
17 wielkopolskich gmin utworzyło ekologiczną wspólnotę, aby skutecznie zagospodarowywać odpady Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z podstawowych wymogów współczesnej cywilizacji, toteż grupa 17 samorządów wielkopolskich postanowiła połączyć siły, aby sprostać temu wyzwaniu. Utworzyły komunalny Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, który od kilku lat obsługuje ok. 240 tys. mieszkańców z 17 gmin. Na jego zlecenie firmy wyłaniane w drodze przetargów zbierają łącznie ponad 73 tys. ton odpadów zmieszanych, ponad […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie