Zrównoważony rozwój w niezrównoważonych czasach

Równo 25 lat po debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupa Amica prezentuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Dokument wyznacza ambitne cele w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. – To jest nasz klimat na kolejne 25 lat – deklarują przedstawiciele firmy podczas jubileuszu na Sali Notowań w budynku Giełdy i podkreślają, że to kontynuacja działań, które zostały podjęte już wcześniej. Za niektóre z nich firma otrzymała niedawno nagrodę EkoSymbol 2022, promującą aktywność przedsiębiorstw w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu.

Strategia ESG Grupy Amica wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku.

– Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest naturalną konsekwencją wcześniej podjętych działań. Od lat prowadzimy działania proekologiczne, które ograniczają nasz wpływ na środowisko, inwestujemy w nowoczesne i wydajne technologie, dbamy o ludzi i nasze zespoły, o czym można przeczytać w zaprezentowanym w tym roku po raz pierwszy raporcie zrównoważonego rozwoju za 2021 rok. Te działania dotykają wielu grup naszych interesariuszy, z którymi prowadzimy regularny i transparentny dialog. W strategii opowiadamy im o naszych celach i ambicjach, chcemy pokazać, dokąd dążymy i na czym nam zależy w perspektywie kolejnych dekad – mówi Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica odpowiedzialny za finanse, zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój.

I właśnie za proekologiczne działania Grupa Amica została nagrodzona EkoSymbolem 2022, przyznawanym w uznaniu prowadzonych działań oraz uwiarygadniającym pracę i wysiłek na rzecz ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Kapituła programu doceniła firmę za inwestycje w rozwiązania mające na celu ograniczenie wytwarzanego śladu węglowego. 

Jedną z zakończonych inwestycji jest budowa kogeneracji gazowej, która zwiększy efektywność energetyczną przedsiębiorstwa oraz umożliwi odzyskiwanie ok. 30 proc. zużywanej w produkcji energii. Jednocześnie trwa montaż kolejnych paneli fotowoltaicznych na terenie fabryki we Wronkach, który powinien zakończyć się w 2023 roku. Po sfinalizowaniu tej inwestycji wszystkie panele fotowoltaiczne zainstalowane na obiektach Amica we Wronkach zapewnią ok. 10 proc. potrzebnej do produkcji energii.

Z kolei na przełomie 2023 i 2024 roku powinna zostać oddana do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków, której budowa niedawno się rozpoczęła. Nowy obiekt zwiększy skuteczność usuwania zanieczyszczeń, a tym samym pozwoli w większym stopniu neutralizować wpływ produkcji na środowisko.

Klimat do rozwoju

Wspomniane działania mają wesprzeć dążenia spółki – zgodnie z zaprezentowaną Strategią ESG – do osiągnięcia w 2040 roku neutralności klimatycznej w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. 

– W naszych założeniach bazowaliśmy na najbardziej aktualnych normatywach unijnych i co ważne, bez włączania w nie offsetu, co nas pozytywnie wyróżnia na rynku. Innymi słowy, bierzemy pod uwagę tylko rzeczywiste działania redukujące emisję, tzn. zwiększamy efektywność energetyczną Grupy, rozwijamy niskoemisyjne źródła energii, OZE, wprowadzamy elementy gospodarki o obiegu zamkniętym – dodaje Michał Rakowski.

Strategia Grupy Amica powstała w ekstremalnych warunkach rynkowych, w tym skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, postpandemicznych zaburzeń w łańcuchu dostaw, czy widma kryzysu energetycznego, co bez wątpienia wpłynęło na realną ocenę sytuacji w średnim i długim okresie. To jednak nie przeszkodziło Grupie w określeniu ambitnych celów nie tylko środowiskowych, ale także społecznych i zarządczych.

W obszarze społecznym spółka deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację Gender Pay Gap do 2030 roku. Ważnym filarem strategii w tym obszarze ma być kontynuacja działalności społecznej, m.in. za pośrednictwem Fundacji Amicis, która wspiera osoby w potrzebie, a także poprzez działania ograniczające marnowanie żywności czy wspierające aktywności sportowe i zdrowy styl życia. Firma stawia też na rozwój wsparcia psychicznego.

W trzecim obszarze – zarządczym – Grupa Amica stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Firma deklaruje także wzmocnienie odporności poprzez sprawne zarządzanie organizacją. Składają się na to m.in. działania związane z Polityką Różnorodności oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym.

Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w Strategii ESG wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszy w zakresie realizacji celów ESG, jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym.

Podziel się:

Nastepne

Żorska Sport-Klinika podsumowuje 20 lat działalności

czw. gru 15 , 2022
Sport-Klinika należąca do Grupy Scanmed obchodzi w tym roku 20-lecie swojej działalności. Klinika powstała w 2002 roku w Żorach i jako nowoczesny ośrodek ortopedyczny zapewnia kompleksowe leczenie – od diagnozy po rehabilitację. Dziś, po 20 latach działalności wciąż pozostaje jednym z czołowych szpitali monospecjalistycznych w kraju. Klinika ukierunkowana jest na leczenie schorzeń i urazów narządów ruchu u dorosłych oraz dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych. Doświadczona, wykwalifikowana kadra medyczna specjalizuje się przede […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie