ZUS: wypłaty dodatkowych świadczeń

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. To znaczy, że aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, nie trzeba składać wniosku – przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prócz tego od 1 lipca wypłacane są świadczenia z programu „Dobry Start”

ZUS: wypłaty dodatkowych świadczeń – Monitor Rynkowy

Rada Ministrów wydała we wtorek, 22 sierpnia tego roku, rozporządzenia wykonawcze w sprawie wysokości oraz miesiąca wypłaty czternastej emerytury. W pierwszym akcie określono, że świadczenie wyniesie 2650 zł brutto, zaś w drugim wskazano, iż wypłaty nastąpią we wrześniu br. 

Kolejne w 2023 roku, dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną „czternastkę”, a w przypadku renty rodzinnej, kwota „czternastki” zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. „Czternastki” nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do „czternastki”, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Na pełną kwotę „czternastki” mogą liczyć osoby, których świadczenie główne, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przy czym, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł.

– Przykładowo: jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł, to czternastka wyniesie 2050 zł brutto – wyjaśniła prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  – W najbliższych dniach rozpoczniemy wypłatę świadczenia. Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu przez ZUS i inne organy rentowe. To znaczy, że aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. Zostanie ono przekazane w ten sam sposób, co pobierana emerytura lub renta.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. „Czternastka” będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych.

Szacunkowo kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma „czternastkę” w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł.

ZUS wypłacił dotąd 1 mld zł na wyprawkę szkolną “Dobry start”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory 1 mld zł na wyprawkę szkolną w ramach programu “Dobry start”. Wypłaty po 300 zł objęły dotąd 3,3 mln dzieci. Przygotowywane są kolejne przelewy.

– W ciągu ostatnich kilku tygodni wpłynęło 2,6 mln wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 3,7 mln dzieci. Przypomnę, że na jednym wniosku może być więcej niż jedno dziecko. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie 1 mld zł dla 3,3 mln dzieci. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty – poinformowała prezes ZUS.

Środki z programu “Dobry start” przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24 lat.

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300+ nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu “Dobry start”, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie: poprzez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Anna Knapek

Podziel się:

Nastepne

Innowacja podstawą sukcesu marki COALA

śr. sie 30 , 2023
Adam Cygnar, właściciel firmy COALA, w szczerej rozmowie z Tomaszem Popławskim COALA szybko zdobyła renomę i uznanie. Jaka jest państwa recepta na sukces? Wytrwałość w rozwoju, determinacja, analiza środowiska biznesowego, trafna strategia i reakcja na potrzeby rynku. To moim zdaniem klucze do sukcesu. Do tego dokładam współpracę z renomowanymi projektantami i odwagę w podejmowaniu kolejnych, coraz bardziej technicznie zaawansowane projektów. To pozwala rozwijać naszą firmę. A tak naprawdę: droga do sukcesu jest zawsze w trakcie budowy. Dlaczego zatem warto wybrać markę COALA? Jako firma skupiliśmy się na produkcji […]
Innowacja podstawą sukcesu marki COALA – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie