ZUS. Ważne daty dla przedsiębiorców

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. – w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

ZUS. Ważne daty dla przedsiębiorców – Monitor Rynkowy

Przepisy ustawy zmieniającej wprowadziły zmiany odnośnie okresu składania korekt deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Do końca 2021 r. była możliwość korygowania dokumentów rozliczeniowych bez ograniczenia w czasie.

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych). Do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. [2]. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po 1 stycznia 2024 r. ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021.

Należy jednak podkreślić, że przepis przejściowy (art. 11 ustawy zmieniającej) nie dotyczy możliwości składania pierwszorazowych dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek oraz ZUS, a także korygowania dokumentów rozliczeniowych przez ZUS. Działania te ograniczone są w czasie jedynie przez art. 48d ustawy systemowej. Przepis ten ogranicza do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwość składania dokumentów rozliczeniowych przez płatnika składek oraz sporządzenia ich przez ZUS. Po tym terminie ZUS ma możliwość ewidencjonowania danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji. W tym zakresie ZUS pozyskał interpretację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dlatego, jeżeli nie upłynął termin wskazany w art. 48d ust. 1 ustawy systemowej, zostało przyjęte, że po 1 stycznia 2024 r. ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe za okres do grudnia 2021 r. na podstawie prawomocnej decyzji albo orzeczenia sądowego, od których przysługuje płatnikowi prawo do odwołania. W tych przypadkach dane z dokumentów rozliczeniowych ewidencjonowane będą zarówno na koncie płatnika składek, jak i ubezpieczonego. Będą mogły więc powodować zwiększenie albo zmniejszenie należności na kontach płatników składek. Po upływie terminu z art. 48d ust. 1 ustawy systemowej dane zarówno za okres do grudnia 2021 r., jak i za następne okresy ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń z płatnikiem składek.

W związku z tym, po 1 stycznia 2024 r.:

 1. dla okresów od 01/1999 r. do 11/2018 r.:
 2. płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących
  i pierwszorazowych,
 3. ZUS nie może sporządzać korekt dokumentów rozliczeniowych i dokumentów rozliczeniowych pierwszorazowych na koncie płatnika,
 4. zapisy będą księgowane na koncie ubezpieczonego na podstawie prawomocnej decyzji
  i wyroku sądu;
 5. dla okresów od 12/2018 r. do 12/2021 r.:
 6. płatnik nie może złożyć dokumentów rozliczeniowych korygujących,
 7. płatnik może złożyć dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe,
 8. ZUS może korygować dokumenty rozliczeniowe na koncie płatnika i sporządzać dokumenty rozliczeniowe pierwszorazowe na podstawie prawomocnej decyzji
  i wyroku sądu.

Okresy rozliczeniowe, których będzie dotyczyło ograniczenie w zakresie możliwości składania dokumentów rozliczeniowych (pierwszorazowych i korekt) będą sukcesywnie przesuwane wraz z upływem terminu płatności składek za kolejne miesiące.

 – Warto jak najszybciej przeanalizować dokumenty rozliczeniowe, aby móc je jeszcze poprawić. O takiej możliwości korekty, ale też nieprzekraczalnej dacie przypominaliśmy naszym klientom za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Taką wiadomość umieszczaliśmy na profilach płatników składek – informuje ZUS.

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik, mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Dodatkowe informacje dotyczące ograniczenia możliwości składania korekt za okresy 1999-2021 (baza pytań i odpowiedzi) zostały zamieszczone na stronie www.zus.pl.

Podziel się:

Nastepne

Multibio Oczyszczalnie – nowoczesna technologia z Krakowa

czw. gru 21 , 2023
Stosunkowo tani, a zarazem bardzo skuteczny sposób oczyszczania ścieków opracowała krakowska firma Multibio Oczyszczalnie. Pomysł oparty jest na umiejętnym wykorzystaniu nadtlenku wodoru (H2O2). Okazuje się, że tradycyjne technologie słabo radzą sobie z trudnymi ściekami; chodzi o skomplikowane wiązania chemiczne występujące np. w sterydach czy antybiotykach oraz zbyt dużą ilość zanieczyszczeń w ściekach. Od dawna dążono do tego, by ścieki oczyścić z najbardziej złożonych związków chemicznych oraz do tego, by usunąć […]
Multibio Oczyszczalnie – nowoczesna technologia z Krakowa – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie