40 lat Karpackiej SM

Poprawa standardu zasobów i działania prospołeczne to dewiza Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Strategiczne gospodarowanie widać na zewnątrz i wewnątrz zasobów. Spółdzielnia znajduje się w stabilnej sytuacji, o czym świadczą wskaźniki płynności finansowej. Konsekwentna poprawa standardu zamieszkiwania i działania prospołeczne to motto działania zarządu. Mieszkańcy są zadowoleni, zarząd otrzymuje absolutorium znaczną większością głosów, a walne zgromadzenie akceptuje kolejne inicjatywy.

Spółdzielnia pozyskuje środki z zewnętrznych źródeł: premie termomodernizacyjne, dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej, częściowo umarzane pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na docieplenia czy wymianę systemów napędu wind. Oprócz tego pozyskała pożyczkę w ramach Funduszu Dostępność Plus, mającą na celu zapewnienie dostępności do budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pożytków przysparzają też świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. „białe certyfikaty”, za działania dotyczące oszczędności energii.

Spółdzielnia posiada studio własnej telewizji kablowej, a od początku 2020 r. dostarcza także internet w ramach sieci kablowej.

Największe inwestycje ostatnich lat to budowa boisk sportowych do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną oraz adaptacja byłego lokalu handlowego na Klub Osiedlowy „Karpatek”, gdzie organizowane są spotkania okolicznościowe, w tym propagujące zdrowy tryb życia. 

Jerzy Skwark, prezes zarządu Karpackiej SM zwraca uwagę, że wszystkie te działania są efektem wykorzystania idei solidaryzmu społecznego, będącego podstawą funkcjonowania spółdzielni: – Trzeba pokazywać spółdzielczość jako ruch o ponadstuletniej tradycji, który niesie ze sobą wiele dobrego, a próbującym umniejszać jego wartość mówić stanowcze „nie”. 

Danuta Klimek

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa to jednolite Osiedle Karpackie w Bielsku-Białej. Łączna powierzchnia 3594 lokali mieszkalnych w 53 budynkach wynosi ponad 200 tys. m kw., a lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i powierzchni dzierżawionych – ponad 12,7 tys. m kw. Całkowita powierzchnia użytkowa przekracza 213,4 tys. m kw. Zasoby zamieszkuje ok. 7 tys. osób.

Podziel się:

Nastepne

WHO zmienia klasyfikację indyjskiej mutacji koronawirusa. Na razie nie ma jednak ryzyka, że wywoła ona kolejną falę pandemii

czw. mj. 13 , 2021
Indyjska odmiana koronawirusa została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zakwalifikowana jako „niepokojący wariant”. Do tej pory była uznawana za budzącą „szczególne zainteresowanie”. W badaniach stwierdzono, że wariant, znany jako B.1.617, rozprzestrzenia się łatwiej niż pierwotny wirus, ale potrzebne są dalsze obserwacje. – Nie ma jednak sygnałów, że stanowi on większe zagrożenie niż mutacje, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia – mówi prof. Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka. Groźbę wybuchu kolejnej fali pandemii odsuwa jednak […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie