Absolwent: nasza najlepsza wizytówka

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej to nowy wydział powstały z jednostek, które mają swoją bogatą historię i znaczny wkład w dorobek dydaktyczny i naukowy uczelni. 

Głównym celem mariażu tych dwóch dyscyplin: inżynierii materiałowej oraz nauk fizycznych jest rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych obejmujących obie dziedziny.

– Pozycja naukowa wydziału ma wpływ na pozycję naukową Politechniki Krakowskiej, naszym celem jest więc osiągnięcie mistrzostwa w obu dziedzinach. Aby zrealizować ten cel, konieczne jest kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej, posiadanie nowoczesnego zaplecza badawczego oraz nieustanna współpraca z międzynarodowym środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym – wyjaśnia prof. PK. dr hab. inż. Janusz Mikuła, dziekan nowego wydziału.

Dla rozwoju wydziału istotne było przede wszystkim wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnych środków multimedialnych, oprogramowania do symulacji zjawisk fizycznych i procesów technologicznych, trenażerów oraz niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego urządzeń, które umożliwiły proces kształcenia zarówno w sposób tradycyjny, jak i z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

W ramach dyscypliny naukowej Inżynieria materiałowa, na wydziale wykreowanych zostało kilka zespołów tematycznych, skoncentrowanych na następujących obszarach badawczych: polimery nieorganiczne i zeolity, polimery organiczne, metalurgia proszków, biomateriały, optoelektronika organiczna oraz nanowarstwy i nanopowłoki.

Wytężona praca naukowa szybko zaowocowała pojawieniem się nowych obszarów zainteresowań, które w przyszłości przyczynią się do powstania grup badawczych, rozwijających takie dziedziny jak druk 3D metali, spawalnictwo i obróbka cieplna, metody optyczne w inżynierii powierzchni czy druk 3D polimerami organicznymi.

Wymagania związane z ciągłym rozwojem nie mogą być realizowane bez młodej kadry naukowej, od której zależy przyszłość wydziału. Władze dbają zatem, by w budżetach projektów były uwzględniane stypendia dla doktorantów.

– Granty to doskonałe środowisko do weryfikacji predyspozycji do pracy naukowej. Zdolnych studentów należy angażować w prace kół naukowych, a wyniki ich prac prezentować na seminariach, sesjach kół naukowych czy konferencjach. Dla tych najzdolniejszych przygotowaliśmy dodatkowe stypendia, jak np. Diamentowy Grant. Możliwość uzyskania dodatkowego stypendium to jeden z czynników decydujących o kontynuacji kariery naukowej, a my pragniemy inwestować w młodych ludzi. Studenci to nasze wspólne dobro, a dobrze wykształcony absolwent to nasza najlepsza wizytówka – puentuje dziekan.

Joanna Gulewicz

Podziel się:

Nastepne

Eurodeputowani chcą wspólnej polityki cyberobronnej w UE

pt. paź 8 , 2021
Parlament Europejski zaapelował o kompleksowy zestaw instrumentów i spójną politykę informatyczną w ramach Wspólnoty, a także o lepszą koordynację wojskowej cyberobrony w celu wzmocnienia odporności UE na tego rodzaju zagrożenia. Wspólna polityka cyberobrony i pogłębienie współpracy państw członkowskich UE w zakresie zdolności operacyjnych to kluczowe kwestie, niezbędne do rozwoju pogłębionej i wzmocnionej Europejskiej Unii Obrony, podkreślili europosłowie w przyjętym w tym tygodniu sprawozdaniu. Tekst przyjęto 591 głosami za, przy 65 […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie