Port Gdynia odporny na kryzys

Rok 2020 zweryfikował, który biznes jest dobrze zarządzany. Zweryfikował to, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł dochodu. Zweryfikował, która firma realnie wyróżnia się na tle konkurencji. Zweryfikował, które podmioty będą się rozwijać niezależnie od sytuacji rynkowej

Port Gdynia odporny na kryzys – Monitor Rynkowy

Zarządzanie i dywersyfikacja

Rok 2020 zweryfikował coś jeszcze: wykazał, które decyzje biznesowe podjęte w przeszłości okazały się na tyle trafne, że teraz chronią spółkę przed skutkami pandemii. Opublikowany w listopadzie 2020 roku Port Monitor – cyklicznie ukazujący się raport poświęcony rynkowi portowemu w regionie Morza Bałtyckiego – wskazuje na 7,5-procentowy spadek przeładunków (w tysiącach ton) wśród wszystkich portów nadbałtyckich w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Z raportu wynika, że najmniejszy spadek w tym okresie odnotował gdyński port – minus na przeładunkach wyniósł zaledwie 0,19%. Z kolei, jak podaje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., na koniec października 2020 ilość ładunków wzrosła o 1,6% względem pierwszych dziesięciu miesięcy roku ubiegłego. Ten wynik pokazuje, jak ważna jest dywersyfikacja przychodów opierająca się na przeładunkach różnych towarów i że niezależnie od kryzysu – ZMPG może liczyć na kolejny rekordowy rok.

Wielkie inwestycje

Skuteczne zarządzanie w gdyńskim porcie jest również widoczne z perspektywy toczących się w nim ogromnych, strategicznych projektów. Budowa Portu Zewnętrznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą to inwestycja warta 3,2 mld zł, która przede wszystkim ma dostosować Port Gdynia do obsługi największych kontenerowców pływających po Bałtyku. Kilkusetmetrowe statki to kierunek, w którym zmierza branża morskiego transportu kontenerowego, a porty, które nie dostosują swojej infrastruktury do obsługi tak potężnych jednostek, będą pomijane przez światowych armatorów. Z racji na specyficzne położenie gdyńskiego portu, ZMPG podjął decyzję o budowie portu 2.0 – czyli wyjściu Portu Gdynia w morze. Realizowana inwestycja jest jedynym sposobem, aby port mógł dalej się rozwijać i aby w dalszym ciągu mógł konkurować z największymi portami morskimi na Bałtyku. Na szczególną uwagę zasługuję formuła realizowanej inwestycji. Budowa Portu Zewnętrznego opiera się bowiem na formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co pozwoli na dywersyfikację ryzyka i zaoszczędzenie pieniędzy podatników. Na początku grudnia br. został ukończony raport nad badaniami geologicznymi, który jednoznacznie stwierdza, iż nie ma środowiskowych przeciwwskazań do zrealizowania tej inwestycji. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2021 roku, a ich zakończenie jest przewidziane na rok 2028. Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie i  powiększy powierzchnię portu o 151 ha. De facto – będzie to realne zwiększenie powierzchni Polski. Inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości przeładunkowych o 2,5 mln TEU. Tak duży skok realnie wpłynie na wzrost polskiej gospodarki – tak, jak to miało miejsce blisko 100 lat temu, gdy gdyński port stawał się kołem zamachowym rozwoju małej wówczas wsi Gdynia. 

Zaangażowanie społeczne

Wpływ Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na lokalną społeczność jest również zauważalny pod innym kątem: poprzez zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.

– Dobre wyniki finansowe pozwalają nam realnie pomóc służbom medycznym. Nasze kontakty handlowe pozwoliły na zakup respiratorów i analizatorów potrzebnych w walce z wirusem i wsparły pomorskie szpitale. Ale to nie wszystko: wspieramy również pomorskich kombatantów, którym zapewniamy pomoc w codziennych czynnościach, aby ograniczyć ryzyko zarażenia się przez nich wirusem, tak niebezpiecznym dla osób w podeszłym wieku. Solidarność i wsparcie lokalnej społeczności jest niezwykle ważne, szczególnie w tych trudnych czasach – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia jest pomysłodawcą akcji #dzielmysiędobrem, która zachęca pomorskie spółki do wsparcia lokalnej służby zdrowia. Do akcji dołączyło się kilkanaście trójmiejskich spółek, a przeznaczone środki są liczone w milionach złotych. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z własnej kieszeni przeznaczył kwotę pod 1 mln zł na zakup respiratorów ratujących ludzkie życie oraz analizotorów, które znacząco przyśpieszają identyfikację osób zarażonych. Sprzęt trafił do pomorskich placówek, takich jak Szpital w Kościerzynie czy Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Ważnym elementem walki z pandemią była również akcja #zachowajodstęp, która miała za zadanie edukację społeczeństwa, jak zniwelować ryzyko zarażenia się wirusem.

Wsparcie społeczne, inwestycje oraz wyniki finansowe zostały docenione przez kapitułę programu Symbol, która nagrodziła ZMPG S.A. Symbolem Polskiego Sukcesu 2020.

Michał Woźniakowski


Port Gdynia odporny na kryzys – Monitor Rynkowy

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, niezależny ekspert z dziedziny zarządzania:

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem to m.in. umiejętność dostosowania się do realiów. Trudno w gospodarce znaleźć branżę, która byłaby całkowicie odporna na wahania rynkowe. Efektywne zarządzanie w takich kryzysowych czasach uwzględnia dywersyfikację ryzyka, opartą na wielu źródłach dochodu. Rok 2020 pokazał, że gdy sprzedaż jednego rodzaju dóbr spada, sprzedaż innego wzrasta, a zatem podmioty, które oparły swoje źródła dochodów w różnych gałęziach, nie odczuły tak dramatycznego spadku i pomimo ogólnoświatowego kryzysu mogą dalej rozwijać swój biznes. Port Gdynia, stawiając na różne rodzaje obsługiwanych ładunków, ewidentnie o to zadbał – i teraz odczuwa dobre skutki tej decyzji.

Podziel się:

Nastepne

Amica: lider AGD może być tylko jeden

wt. gru 22 , 2020
O stałym rozwoju, planach na przyszłość, kluczowych działaniach oraz innowacyjnych rozwiązaniach opowiada Marcin Bilik, pierwszy wiceprezes zarządu Amiki ds. operacyjnych Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jaką drogę państwo przeszli, by stać się liderem rynku AGD? Zanim nasza firma przyjęła dzisiejszą nazwę i została sprywatyzowana w 1994 roku, byliśmy jednym z dwóch największych producentów sprzętu grzejnego w […]
Amica: lider AGD może być tylko jeden – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Laur Internetu

Wybierz Polskie