Baildonit na sprzedaż

Baildonit na sprzedaż – Monitor Rynkowy

Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. poszukuje inwestora strategicznego, który wykupi majątek, technologię oraz patenty należące do spółki, ratując jedną z najstarszych polskich firm z segmentu zbrojeniowego.

Transakcja opiewać ma na kwotę 6 mln zł i przebiegać będzie w procedurze pre-pack, co gwarantuje kupującemu przejęcie wszystkich aktywów, pracowników i pozwoli na utrzymanie funkcjonowania firmy bez przerw produkcyjnych. Dodatkowe nakłady finansowe w wysokości 2 mln zł pozwolą spółce na zakup surowców, ustabilizowanie swojej sytuacji rynkowej i obsługę utraconych klientów. Baildonit jest jedyną firmą w Polsce zaopatrującą rynek zbrojeniowy w węgliki spiekane. Oznacza to, że wraz z pomocą nowego inwestora będzie w stanie w ciągu kilku miesięcy odbudować pozycję rynkową oraz wejść na rynki zagraniczne, takie jak Indie, Malezja, Singapur czy Egipt. Opracowany przez zarząd spółki nowy biznesplan pozwala na zwrot poniesionych przez nowego własciciela nakładów finansowych ciągu dwóch lat, a szacowane zyski do 2024 r. będą przekraczały 10 mln zł.

Kłopoty finansowe spółki sukcesywnie wzrastały od 2013 r., gdy większościowy pakiet udziałów został wykupiony przez prywatnego inwestora z branży górniczej.

– W wyniku splotu szeregu niekorzystnych okoliczności tj. braku własności zabudowanej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, generującej wysokie koszty czynszu dzierżawnego, następnie nieprzygotowanej relokacji, która wywołała 6-miesięczny postój, a do tego spadku zamówień w branży górniczej i metalurgicznej oraz wzrostu konkurencji z rynków wschodnich, spółka nie była w stanie generować zysków, które mogłyby być wykorzystane na jej dalszy rozwój – mówi Henryk Kobyszewski, prezes zarządu Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o.  

Wyroby spółki Baildonit wykorzystywane są nie tylko w branży zbrojeniowej, ale również w przemyśle narzędziowym, metalowym, górniczym, maszynowym, leśnym i w branży kamieniarskiej, co pozwala nowemu inwestorowi na dywersyfikację zysków i bezpieczeństwo firmy w dłuższej perspektywie.

Michał Woźniakowski

Baildonit na sprzedaż – Monitor Rynkowy

Podziel się:

Nastepne

W tym roku rodzice na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka planują wydać średnio 330 zł. Połowa wykorzysta na ten cel bieżące dochody

śr. sie 19 , 2020
Ponad 37 proc. rodziców wykorzystuje końcówkę sierpnia, by skompletować potrzebne przybory szkolne dla dziecka – wynika z Barometru Providenta. Tylko niecałe 5 proc. zostawia te zakupy na ostatni dzień wakacji. Na wyprawkę dla jednego ucznia w tym roku rodzice zamierzają wydać średnio 330 zł. Najbardziej kosztochłonną pozycję w szkolnym budżecie stanowią podręczniki, sprzęt elektroniczny do nauki oraz nowe ubrania. – Połowa sierpnia za nami, a więc to czas, kiedy rodzice już myślą o powrocie swoich dzieci do […]
W tym roku rodzice na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka planują wydać średnio 330 zł. Połowa wykorzysta na ten cel bieżące dochody – Monitor Rynkowy

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie