Chemia powinna służyć dwóm panom 

O tym, co jest kluczem do sukcesu w chemii przemysłowej i o jej roli w nowoczesnej gospodarce z Magdaleną Drac-Tatoń, prezes firmy Megmar, rozmawia Danuta Klimek

Jakimi doświadczeniami i wnioskami może się podzielić Megmar po Sympozjum Energetyka w Bełchatowie? Jaki rysuje się kształt i przyszłość polskiej energetyki?

Jednym z największych atutów polskiej energetyki jest fakt, iż Polska w znacznej mierze jest niezależna pod względem energetycznym. Dzięki wykorzystywaniu węgla nasz wskaźnik zależności energetycznej wynosi jedynie około 25 procent – dla porównania we Francji to około 50 procent, a w Niemczech 63 procent. Wszyscy rozumiemy jednak, że w długiej perspektywie opieranie naszej energetyki wyłącznie na węglu będzie niemożliwe, nie tylko ze względu na ograniczenia w dostępie do tego surowca, ale także ze względu na wymogi Unii Europejskiej, dążącej do przestawienia dostaw energii na odnawialne jej źródła. 

Zielona energia i jej wykorzystywanie, zarówno na poziomie potrzeb indywidualnych, jak i przemysłowych, to jedyna szansa na powstrzymanie negatywnych procesów w środowisku naturalnym, które ostatecznie doprowadzić mogą do katastrofy klimatycznej. Polski system energetyczny w długim terminie zmierzać może w kierunku testowanym już w innych krajach, na przykład w Niemczech, gdzie energetyka rozproszona jest ważnym elementem składowym niskoemisyjnego, sprawnego systemu energetycznego. Wykorzystanie w takim systemie ogniw paliwowych, w których zachodzi bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło, to kolejny interesujący, zwłaszcza z perspektywy badawczej, kierunek potencjalnych zmian.

Megmar jest laureatem wielu prestiżowych nagród o charakterze innowacyjnym i ekologicznym. Podczas tegorocznego Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka w Bełchatowie otrzymała pani Klucz Sukcesu, a 11 października br. tytuł Stratega Ekologii 2019. O czym świadczą te nagrody, jakie osiągnięcia stanęły u podstaw ich otrzymania?

Zarówno Klucz Sukcesu, jak i Strateg Ekologii przyznany Megmar za tworzenie innowacyjnych technologii przemysłowych oraz dbanie o środowisko naturalne to nagrody niezwykle dla mnie ważne. W aktywności Megmar te dwa kierunki działania pozwalają na osiąganie unikalnej synergii, dzięki której firma służy przemysłowi – i jednocześnie zachowuje respekt dla zasad zrównoważonego rozwoju. Chemia przemysłowa nie tylko może, ale wręcz powinna „służyć dwóm panom” – zwiększaniu efektywności procesów przemysłowych i zmniejszaniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne. Te nagrody to dowód, że Megmar i jego ludzie są częścią większej całości, że są wokół nas inni, którzy podzielają nasze cele i priorytety w dziedzinie usprawniania procesów przemysłowych przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska. 

Megmar doskonale wykorzystuje swoje technologie na rynkach międzynarodowych. Czy w najbliższej perspektywie zamierza rozszerzać działalność na inne rynki? Jak rozwija się dotychczasowa współpraca z partnerami poza Polską?

Innowacyjne badania i rozwój nie powinny uznawać geograficznych ograniczeń. Wyzwania związane z przemysłem, jego wpływem na środowisko i dążeniem do zrównoważonego rozwoju mają charakter globalny. Dlatego Megmar stara się prowadzić działania
w skali międzynarodowej, ukierunkowując swoją aktywność na najbardziej obiecujące i chłonne rynki. Dziś należą do nich: hiszpański, niemiecki, litewski – tu najbardziej dynamicznie przebiega rozwój współpracy. 

Nie ograniczamy się jednak do ekspansji geograficznej. Prowadzimy obecnie prace związane ze stworzeniem nowej rodziny produktów w obszarze chemii ekologicznej, które będą mogły być wykorzystywane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle hospitality – hotelach, pensjonatach, czy gospodarstwach domowych. Dzięki temu otwierają się przed nami nowe możliwości i nowe kierunki potencjalnej współpracy. Będziemy szukać odbiorców dla naszych projektów w skali globalnej – ale jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach. 

Co jest największą siłą i napędem działania Megmaru?

Chęć poznania i udowodnienia, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli priorytetem staje się człowiek i jego bezpieczna, stabilna egzystencja w zdrowym otoczeniu. Dbałość o środowisko naturalne jest dla Megmar – obok dbałości o dobro klientów i partnerów – jednym z najistotniejszych priorytetów. Tworzymy nasze technologie z uwzględnieniem najwyższych standardów i wymagań obowiązujących obecnie w sferze ekologii i ochrony środowiska. Świadomość ekologiczna, która nami kieruje, powiązana jest ze zrozumieniem ekonomicznych determinantów działania podmiotów na rynku. Dlatego, ze względów pragmatycznych, tworzymy chroniącą środowisko chemię, która jednocześnie przynosi wymierne korzyści przemysłowi. A poza tym… jesteśmy prawdziwym zespołem. Łączą nas wspólne pasje i cele, a w takich warunkach łatwiej sięga się po niemożliwe – wydawałoby się – wyniki pracy i nowoczesne rozwiązania.

Podziel się:

Nastepne

Nowoczesne oblicze Portu Gdynia

czw. paź 24 , 2019
Wielkie inwestycje Portu Gdynia, takie jak Magazyn Wysokiego Składowania czy Publiczny Terminal Promowy, jak również rozwijanie idei „Green Port”, pozwalają na obsługę światowych potentatów intensywnie rozwijającej się branży transportu morskiego. Do Portu Gdynia zawija coraz więcej i – co istotne – coraz większych statków handlowych i pasażerskich Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizuje największą inwestycję w historii swojego funkcjonowania. Budowa Portu Zewnętrznego jest częścią przyjętej przez władze spółki Strategii Portu […]

Nasze programy medialne:

Symbol

Siła

Wybierz Polskie